lørdag, september 29, 2007

Styr klimaet selv!

Vel, ihvertfall en simulering av CO2 utslippene i en virtuell verden... Ikke uventet fungerte faktisk mine egne tanker om overgang til ny teknologi fremfor mer skatter og kvotehandel...

Personlig synes jeg tanken om fusjonskraft er overoptimistisk - og ville gjerne ha byttet den ut med geotermisk varme - dessuten er vannmangelen ikke et problem i Norge, men vil nok være det i Europa. Pass på økonomien - en kan bruke alle pengene - men det fører til økonomisk ustabilitet.

Jeg fikk minus CO2 utslipp ved første forsøk - kan du?

Spillet finner du her.

Algoritmene er basert på data fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Det interessante er at selv med nullutslipp i 2100 vil temperaturen stige noe - vi opplever ikke en katastrofal nedsmelting av Antarktis imidlertid - og det er det ikke bare pingvinene som bør være glad for ;O)

Vi snakker her selvsagt om virtuelle pingviner - fordi med dagens kurs er det lite som tyder på nullutslipp før vi er skåltomme for olje og gass.

Ingen kommentarer: