fredag, september 21, 2007

Forsvaret vakler videre II


Nedbyggingen av det norske forsvar fortsetter. "Verdens rikeste land" med sin oljeøkonomi og dertil medfølgende dyrtid har ikke lenger penger nok til å opprettholde selv heimevernet. HV07 på sørlandet slås sammen med HV08 (Rogaland).

Så får vi håpe ingen fiende, ytre eller indre, får slikt med seg - og at de velger å slå til der vi
har dekning. Uheldigvis er det jo slik at terroranslag som regel skjer der det finnes en åpning for det.

Jeg foreslår at vi sparer inn alt - legger ned forsvaret - og erklærer Norge for åpent land. I den grad noen skulle prøve seg i nær eller fjern fremtid er vi jo 100% prisgitt våre allierte uansett. Dette er en skandale som bare illustrerer hvor lite oljerikdommen egentlig gir oss av verdier og hvor inkompetent økonomistyringen i virkeligheten er.

Godt er det at vi ihvertfall sjekker at folk ikke kan ta med tannkrem på fly. Vi har da kontroll med de viktige tingene...

Ingen kommentarer: