torsdag, september 13, 2007

Helen Bjørnøy fortjener skryt...


...for forslaget om å forby mange miljøgifter. At det må gis dispensasjoner fordi det i mange tilfeller ikke finnes alternativer, er greit. Det viktigste nå er å få frem at vi faktisk omgir oss med sykdomsfremkallende og ødeleggende stoffer. Målet må selvsagt være å finne mer miljøvennlige alternativer, men forutsetningen er at vi først og fremst identifiserer problemområdene.

Strengere regelverk og lengre liste av miljøgifter er bare ett skritt på veien - men et viktig skritt i en verden som ser ut til å være uten vilje til å takle miljøproblemene.

Et viktig virkemiddel vil være å forby alle slike stoffer etterhvert som det faktisk finnes alternativer. Dette bør industrien bli gjort oppmerksom på i god tid. La oss imidlertid håpe at ingen politikere går i fellen med å avgiftsbelegge stoffene. Det fungerer ikke. Produktene blir marginalt dyrere - men det har vi råd til - og alt vil da fortsette som før.

Pluss i boken skal Bjørnøy også ha for at hun ikke bare snakker om CO2. Denne problemstillingen er særdeles viktig - men bare en av mange problemstillinger i en verden som blir stadig mer neddynget i menneskets avfallsprodukter.

Bjørnøy har aldeles ikke ført en så offensiv miljøpolitikk som jeg og mange andre ønsker. I en verden der de fleste fokuserer på vekst og enda mere vekst uten forbehold, fremstår hun imidlertid ikke som så håpløs som mange vil ha det til.

Forslaget om utvidet forbud mot miljøgifter er av mange sett på som naivt. Til det vil jeg si - det er tanken om at vi kan fortsette som før som er naiv! Takk, Bjørnøy - for at du har guts til ihvertfall på ett område å fortelle verden hvor skapet egentlig står!

13 kommentarer:

Programsekretariatet sa...

jeg er vel litt enig med dem som påpeker at Bjørnøy er blitt holdt igjen av regjerigen selv - både SP og AP har bremset SVs miljøambisjoner. To stikkord: Trillemarka og ambisjonene for CO2 utslipp.

Amos Keppler sa...

Miljøgiftene er langt viktigere enn noe annet. Det er DEN viktige saken ved siden av å totalforby kjernekraft.

Det er som vanlig tragikomisk å høre representanter fra industrien som beklager over at Norge går for fort fram sammenlignet med verden forøvrig.

Jeg er uenig i at Bjørnøy fortjener ros. Hun fortjener kanskje, kanskje lit tmindre fordømmelse enn resten av gjengen.

Men hvis det kommer en synliggjøring av SAMTLIGE stoffer som ødelegger oss, forplantningen, helsen generelt og bryter oss ned fra vugge til grav kan det hjelpe på lang sikt. "Problemet" her er at dette burde vært gjort på femtitallet, når bruken av miljøgifter eksploderte, når boken Silent Spring ble utgitt på sekstitallet osv.

Problemet er at det er tusener og atter tusener av disse giftene og alternativene ofte er minst like ille som de stoffene som i dag blir brukt.

Med andre ord: Det hjelper lite å skifte ut stoffene som brukes i dag, fordi det er samfunnet som fører til at disse stoffene overhodet blir tatt i bruk som må skiftes ut, totalt og uten forbehold.

Jeg er vel enig med dem som påstår at Høyre har en enda mer håpløs politikk på dette området, er enda mer industrivennlig enn regjeringen...

Helge Samuelsen sa...

Programsekretariatet,

Ja, jeg er sikker på at SV blir holdt igjen i miljøspørsmålet.

På den annen side så er de jo på villspor i de fleste saker ;O)

Amos,

Korrekt. Kjernekraft representerer de aller farligste giftene. Det er selvsagt ren og pur idioti å satse på denne type teknologi.

Jeg forstår hva du mener når det gjelder at Bjørnøy kanskje ikke fortjener ros. Men det er så få lyspunkter at det ikke er så mye som skal til for at en topp-politiker skiller seg fra den grå masse. Og rosen min er da også gitt med en caveat. Sv og Bjørnøy er langt ifra å være på riktig vei.

Men når verdenssamfunnet reagerer med vantro på et forslag - må jo det indikere ihvertfall riktig retning ;O)

Jeg er uenig i at miljøvennlige alternativer ikke kan finnes - men det forutsetter en totalt ny tankegang og ikke videreføring av samme system.

genese sa...

Jeg tror Bjørnøy har gjort det hun kunne i en regjering der det største partiet egentlig er nokså miljøfiendtlig.
Imidlertid tror jeg det siste forslaget kan komme til å støte på vansker i forhold til EU-regler. Men vi kan jo håpe. I prinsipp kan nemlig dette forslaget være konkurransevridende om det ikke gjelder hele EU-området (dvs: dispensasjonene kan virke vridende)

Helge Samuelsen sa...

Dispensasjonene kan ikke virke vridende tror jeg - fordi per idag finnes få alternativer ;O)

Vel, jo - det er mulig vi får problemer med EU, men for eksempel avgifter på biler er jo også svært konkurransevridende, så mulighetene er der jo. Nasjonale unntak er dessuten mulig, spørsmålet er hvor stor kampvilje EU setter inn mot slikt i dette tilfelle.

Prinsippet blir nok uansett at alt som er lovlig i EU får disp - så i praksis skjer nok ingenting annet foreløpig enn å fokusere på problemet.

Amos Keppler sa...

Industriens reaksjoner er som sagt oppmuntrende, men det er også helt klart mer skuebrød, slik det alltid er, en slags maskerade. De vet de sitter med alle kortene.

Det viktige her er at det blir fokuseert, i hvert fall et lite stykke på vei på det som virkelig betyr noe.

Jeg er uenig i at det er mulig å være uenig med det jeg sier her, Helge...

Ethvert industriprodukt vil alltid være miljøfiendtlig. Et TV, en radio, eller pc (og biler, ikke minst biler), for den saks skyld trenger diverse fabrikker bare for å bli laget. I tillegg kommer en rekke uhyrligheter på toppen av det.

Dessuten sier historien om "erstatningstoffer" at jeg har rett også. Vaskemidler er vel et av de mer kjente eksemplene.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Jo, du har rett - så godt som ingenting i vår teknologiske verden kan i seg selv være MILJØVENNLIG.

Men det er tross alt stor forskjell på å være mest mulig miljøfiendtlig og minst mulig miljøfientlig.

Hvis vi går løs på problemet der det virkelig teller (energispørsmålet og bruken av de verste gifstoffene) kan vi sikkert teoretisk kutte utslippene med 90%

Og det er nok til at verdens økosystemer ihvertfall kan OVERLEVE med oss mennesker tilstede.

Amos Keppler sa...

Bare det å lage EN eneste bil krever mange fabrikker og enorme ressurser. Og når man har innsett det, så innser man lett resten, den uunngåelige konklusjonen.

Ja, det er bedre å forurense mindre enn mer, så lenge man fortsetter å bygge ned sivilisasjonen til det ikke lenger finnes sten tilbake på sten (jeg elsker det bibelordet...).

Helge Samuelsen sa...

I teorien riktig. Men bare i teorien. En fabrikk vil, i likhet med alt annet, selvsagt forbruke ressurser. Men det gjør all menneskelig aktivitet. Hvis alle skulle ha hver sin hest ville det faktisk forbruke mer ressurser enn bilfabrikker. Dro det eller ei.

Dessuten kan selv store fabrikker drives med tilnærmet nullutslipp ved bruk av økologiske metoder. Det avhenger av bruk av teknologi - og da mener jeg smart teknologi - ikke nødvendigvis avansert teknologi.

Amos Keppler sa...

Joda, men du misforstår: Selve konstruksjonen av bilen eller hva som helst, bare EN eneste enhet av det MÅ, per definisjon føre til enorme naturødeleggelser. Da spiller det liten rolle, når man kommer ned til det grunnleggende hvorvidt det foregår med mer eller mindre giftutslipp.

I tillegg, men slett ikke mindre viktig kommer virkningen sivilisasjonen har på den menneskelige psyke. Den ødelegger alt som gjør livet verdt å leve.

Og igjen: Det finnes ikke flere forskjellige sivilisasjoner eller typer sivilisasjoner.

Bare en. Bare Maskinen.

Helge Samuelsen sa...

Hva som er enorme naturødeleggelser er et definisjonsspørsmål. Hvis du har "nulltoleranse" er det desverre ikke mulig å oppnå dine mål tror jeg.

Se mitt tidligere innlegg omkring "no impact man" - der jeg imøtegår prinsippet om at en kan leve uten "impact" - effekt, eller fotspor som vi kanskje kan kalle det på norsk.

Mennesket setter sine spor i naturen som alle andre arter. De arter som har hatt størst innvirkning på jordens biosfære er faktisk bakterier og plankton. Vi hadde hatt helt andre forhold uten disse organismene (blant annet fremdeles en karbon-atmosfære)

Når det gjelder mennesket så er det helt klart at vi har et altfor stort fotspor i naturen per idag, men det er i prinsippet umulig å gjøre det lik null.

Første prioritering bør være å legge om energibruk - andre prioritering (fordi det tar lenger tid) må være å redusere antallet mennesker til ihvertfall halvparten av det som finnes idag.

Med rett teknologivalg vil da mennesket kunne fungere i balanse i naturen. Null-fotspor, eller "no-impact" er umulig. Det er en avsporing.

Når det gjelder sivilisasjonen mener jeg fremdeles den er uungåelig i en eller annen form - uten at det betyr at alle må - eller bør - leve i sivilisasjonen.

Amos Keppler sa...

Vel, det fæle er at man har intet valg, så lenge sivilisasjonen eksisterer. Det er realiteten.

No impact er også et definisjonspørsmål. Ja, alle arter berører naturen, men de fører den ikke "permanent" totalt ut av balanse. Beveren bygger demninger feks, men den bruker helt naturlige byggematerialer, og demningen er svært så midlertidig.

Vi kan også bygge midlertidige boplasser, men ikke noe som strekker seg over det naturlige, og ikke i stort omfang. Ingen bysamfunn, ikke noe som ligner permanente boplasser.

Hvis vi skal leve i pakt med naturen igjen må vi gjøre som alle større dyr: som nomader.

Helge Samuelsen sa...

Jeg tillater meg å være uenig. ikke alle dyr lever som nomader, svært mange dyrearter har faktisk permanente boliger.

Nå er jeg ikke IMOT at mennesker skal leve som nomader. La oss si at vi klarte å redusere antallet mennesker med ca 50% og at 5% av de resterende valgte å leve som nomader - uten tvil ville dette redusere fotavtrykket vårt ytterligere.

MEN hele jordens befolkning - selv ETTER en 50% reduksjon - kan knapt leve som nomader - fordi bare (det reduserte) energiforbruket ville ha tatt knekken på skogene våre i løpet av tiår (forutsatt ved som brensel) - med mindre en lærer seg å spise rå mat og bor kun i svært tempererte strøk.

Dette ser jeg på som urealistisk.

Hvis verdens befolkning ble redusert til ca 10 millioner og stanset all vekst KUNNE det gå.

Men jeg er ikke overbevist om at det lar seg gjøre.

Så, i mellomtiden ihvertfall må andre løsninger på banen. Total slutt på bruk av fossile drivstoff og sterkt reduserte (99%?) utslipp av giftstoffer er faktisk teknologisk mulig å gjennomføre tror jeg - det handler bare om vilje.

Vårt fotavtrykk i naturen vil fremdeles være stort - men i langt større grad økologisk - altså at vi lever MED naturen - ikke mot den.

Det VANSKELIGSTE er å redusere folketallet frivillig. Men DET gjør jo naturen for oss snart hvis vi ikke klarer det selv. De fossile energikildene som er grunnlaget for vår vekst i moderne tid er snart borte. Ulempen er at vårt fall går ut over mange andre arter også.