Kompromissløse meninger

"Et in Arcadia Ego"

fredag, september 07, 2007

Tant og fjas, uærlighet og misbruk av statistikk


Tilhengerene av rushtidsavgift har kommet frem til at avgiften ikke går ut over barnefamilier og fattige. Fordi bare 3 prosent av arbeidstrafikken kjører innom barnehage.

Vettet er tydeligvis forsvunnet et eller annet sted - men ingen vet hvor.

La meg gjøre det klart: At økonomisk svake utgjør et mindretall betyr ikke at de ikke eksisterer. Lavtlønnede utgjør uansett mer enn disse tre prosentene - men la oss si at antallet som får en vesentlig ekstra belastning utgjør 5 prosent. 95 prosent, altså flertallet, får altså ikke en vesentlig ekstra belastning. Selvsagt.

Men de som får belastningen - disse om lag 5 prosentene - får faktisk ulempen, uavhengig av om de er i mindretall eller ei. Etter så mange års flertallsdiktatur er slikt vanskelig å se - men like fullt fakta. At flertallet kan klare avgiftene betyr ikke at avgiftene er sosialt akseptable. Å nedprioritere et mindretall, fordi det er et mindretall, er ikke akseptabelt! Logikken blårussen bruker er basert på grunnleggende svakheter.

Alle regressive skatter - som det begynner å bli mer og mer av - gjør det mindre og mindre lønnsomt å pendle til lavtlønnede yrker. Og jeg synes dermed at folk enten skal la være å jobbe eller kreve mere lønn i de tilfeller der slike avgifter rammer hardest.

Ingen - selv ikke Kristin Halvorsen med et kokett lite smil skal få lure meg til å tro at en avgift på - la oss si 60 kroner dagen - rammer de hun kaller "rike". Ihvertfall ikke de rikeste. For mennesker med liten økonomisk margin er slikt imidlertid kroken på døra.

Jeg kjenner personlig mennesker som arbeider for trygd - ikke fordi de må - men fordi de vil. (Tilrettelagte arbeidsplasser) Marginene er imidlertid små. I den grad pendlingen koster for mye - vil jeg anbefale dem til å la være å jobbe. Det vil være i rent selvforsvar - og aldeles ikke annerledes i tankegang enn for eksempel pengesterke direktører som krever bonus for å gjøre jobben sin. Fattige skal også være egoister i et egoistisk samfunn.

Vegprising tvinger de fattigste bort fra veiene - ikke de rike. Ingen vil noensinne overbevise meg om noe annet. Og selv om de 3 prosentene som faktisk kjører innom barnehagene tydeligvis ikke "teller" - i økonomenes fantasiverden - så vil jeg anbefale politikere å heve nesa opp fra den kyniske tallknusingen og minne seg selv på at vi burde bygge et samfunn for alle - ikke bare for de rike.

Skal vi redusere bilkjøring må vi planlegge byene annerledes. Kortere vei fra hjem til arbeidsplass, gode kollektivtilbud - som også kan nås av dem som må bruke bil et stykke. Gratis parkeringsplasser ved buss eller trikketerminaler utenfor bykjernene. Og ønsker en bedre luftkvalitet og mindre CO-utslipp - så lykkes man best ved å frigjøre ny teknologi fra avgiftsveldet - ikke legge om nordmenns bilkjøp mot partikkelforurensende dieselbiler!

Løsninger basert på skuebrødprinsippet har aldri fungert - la oss ikke tillate at slike kvasiløsninger blir en sovepute for myndighetene.

Illustrasjon: denne bilen er hydrogendrevet - om enn ikke egnet for barnehagelevering! ;O)

2 Comments:

 • At 7:29 p.m., Blogger Milton Marx said…

  http://fpn.dk/motor/bil/article1078220.ece

   
 • At 9:03 p.m., Blogger Helge Samuelsen said…

  Absolutt interessant, og noe jeg har påpekt lenge rent generelt.

  Alt krever energi for å lage - og batterier forurenser i virkeligheten enormt. Resirkulering koster også mye energi.

  Derfor går jeg personlig for at vi først må utvikle nok energi basert på fornybare - ikke forurensende kilder. Mitt hovedmål er en storstilt satsing på geotermisk varme for å være tillegg til eksisterende vannkraft..

  Når vi så har energien - kan den omvandles (brukes) til en rekke formål - for eksempel resirkulering - men også for å lagres i energibærere som hydrogen - som i seg selv ikke forurenser ved bruk - men som forutsetter at energien er tilgjengelig i utgangspunktet.

  Sett i forhold til et slikt system er selv "miljøvennlige" firehjulstrekkere miljøsvin.

  Mitt ønske er en overgang til et totalt nytt system - ikke en tullete satsing på avgifter og kvoter osv.

  Slikt har bare marginal effekt og er svært konkurransevridende.

  Vi har istedet gått inn i et system der miljøvennlige løsninger (per idag vannkraft) blir pålagt samme avgifter som kullkraftverk - med det resultat at kraftmonopolistene tjener store penger mens miljøet selvsagt ikke tas hensyn til.

  Avgiftene må legges på produsentene - ikke forbrukerne. En kan selvsagt si at produsentene vil sende regningen videre til forbrukerne - men i virkeligheten kan de ikke det i et fungerende fritt marked - da vil forurensende energi bli dyrere enn lite forurensende energiproduksjon og markeded selvsagt vris i retning av slik produksjon.

  Dagens system låser markedet, og vi får idiotiske eksempler på at mer forurensende energi blir sponset av felleskapet i form av gasskraftutbygging og så videre.

   

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home