onsdag, september 05, 2007

Erfaringer med eiendomsskatt

Utklipp fra The Boston Globe:

Residential property taxes rose an average of $161 in cities and towns across the state in the past fiscal year, as home assessments hit historic highs despite declining market values.

The average property tax bill for a single-family home hit $3,962, up 4.2 percent from the previous year. Taxes climbed 7 percent or higher in more than 65 communities, according to data from the state Department of Revenue.

Since 2000, property taxes have shot up nearly 50 percent, from $2,679, far outpacing gains in wages, which climbed 30 percent statewide over the same period, according to the US Bureau of Labor Statistics. Over the past seven years, the average annual property tax hikes for homeowners have ranged from about $150 to nearly $215.

Taxpayers are being asked to pay more at a time when they are seeing local services decline, as cities and towns struggle to cover rising healthcare, utility, and pension costs. It comes at a time when the assessed value of their homes has begun to exceed the actual value, because of the decline in the housing market.

This stems from the fact that the 2007 valuation is based on a January 2006 assessment, which reflects home values in 2005, when the market was more robust.

Eiendomsskatt er nok et sugerør ned i din private økonomi, og er allerede brukt i Norge for å saldere sviktende budsjetter. Ønsker vi å være leilendinger av staten, eller frie mennesker?

4 kommentarer:

@tone sa...

Ja, eg får så mange gode av felleskassa at eg betaler gjerne eigedomsskatt!

Helge Samuelsen sa...

Men så er du heller ikke pensjonist ser jeg. Det er jeg heller ikke, men har snev av empati for det.

Dessuten bør all skattlegging være basert på evne til å betale, ikke basert på et flertallsdiktatur der flertallet får goder, og dermed ønsker å overkjøre midretallet!

Uansett; at mennesker ønsker å betale mer skatt er ikke et problem i seg selv, en kan jo donere frivillig hva en vil ;O)

@tone sa...

No trur eg ikkje på donasjonar for å løyse fellesoppgaver. Men minstepensjonen må aukast, og smutthull tettast slik at vi får slutt på at dei som har mest betaler minst, (eller i hvertfall lite i forhold til betalingsevne.)

Helge Samuelsen sa...

@tone,

Ja, nå var vel kommentaren om donasjon mest ironisk ment da :O) Litt flåsete av meg, men dog...

Vi er ikke uenige i at skattesystemet ikke fungerer rettferdig. Men det er jo slik at eiendomskatt rammer svært skjevt, nettopp fordi den ikke tar hensyn til inntekt eller livssituasjon. Dessuten er jo boligprisene steget vesentlig de siste årene, slik at en raskt risikerer at minstepensjonister og trygdede ikke kan sitte med egne boliger, selv om de skulle være nedbetalt, på grunn av avgift.

Det nytter uansett ikke å prøve å ta mer fra de rikeste ved å innføre eiendomssskatt som rammer de svakeste mest!

De rikeste har som regel kapitalinntekter, og selv om de generellt har dyrere eiendommer, så blir deres eiendommskatt alikevel vesentlig billigere i forhold til disponibel inntekt.

Jeg er imot eiendomskatt av prinsipp - fordi jeg mener vi nettopp bør redusere antallet skatter og avgifter - og heller administrere grunnavgiftene på en skikkelig måte. I tillegg ser jeg ikke det å ha tak over hodet som luksus - logikken bak beskatning av ordinære eiendommer ser jeg overhodet ikke.

At minstepensjonen bør økes er jeg helt enig i, og muligheten for at de rikeste kan unndra seg beskatning bør så absolutt reduseres. Jeg har annetsteds foreslått en minstebeskatning - uavhengig av inntekt og uavhengig av fradrag.

Et slikt system vil gjøre det umulig å være nullskatteyter, samtidig som de med minst ikke betaler mer enn i dag.

Vi må gjerne bygge et samfunn basert på felles innsats, men idag er det de regressive skattene som er i sterk fremvekst - og det gir jo en skjevhet i skattebyrden.