torsdag, september 13, 2007

Staten gir ikke ved dørene...


...i dykkersaken. Det ankes over en lav sko og treneres i det lengste. Staten er ingen god arbeidsgiver, hverken på HMS arbeid, eller når det gjelder å ta konsekvensene av arbeidsskader.

Staten, med alle sine ressurser, opptrer ikke bare arrogant, men kynisk og umenneskelig. Enkeltmennesker som allerede er syke må i tillegg til fysiske smerter lide gjennom årevis med kamp mot Leviathan, ofte med psykiske arr som tilleggsdiagnose. Velferdstaten er en bløff - velferden er for de velfungerende - syke og skadde er en pariakaste i dette umenneskelige samfunnet skapt av en iskald stat.

Bjarne Håkon Hanssen påpeker at Staten ikke var arbeidsgiver for Nordsjødykkerene, men glemmer at samtlige dykk i Nordsjøen i prinsippet var på oppdrag for AS Norge. Hvis Norge heller ikke tar ansvar for hva Statoil foretar seg, så er farsen komplett. Statoil har tydeligvis penger nok til å gi bonuser til toppledelsen, men finner ikke lommerusket for å gjøre opp for seg i forhold til yrkesskader. Det gir selvsagt signaler til resten av næringslivet.

Bjarne Håkon Hanssen toner igjen flagg som Statens håndlanger. Arbeidsminister my ass, Bettong Bjarne er "the Company Man" til fingerspissene og har hverken sympati eller empati for arbeidsfolk. At han representerer Arbeiderpartiet gjør bare farsen enda mer komplett.

7 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Jeg ble faktisk "sjokkert" (men ikke overrasket) da jeg leste dette og hadde tenkt å skrive om det selv, men regnet med at du ville dekke det.

Dette er klassisk maktmisbruk, en sak der alle kjensgjerningene ligger åpne for alle til å se, men likevel fortsetter makten å utøve makten og hindre selv illusjonen av rettferdighet.

Anonym sa...

Jeg så at betong Bjarne ble intervjuet! Han var sjokkert over at noen rettsinstans kunne beskylde staten Norge for å ha noe som helst ansvar i nordsjødykkernes helseproblemer! At noen beskylder den politiske elite i Norge for å ha ansvar for noe som helst er jo sjokkerende i seg selv? Den norske politiske elite har kun ansvar for å sikre seg selv posisjoner, gode lønninger og andre frynsegoder! Det er merkelig at noen tør å stille politkere til ansvar for noe som helst! Dette kan jo koste penger! Ingen rikspolitker vil i dag stå skolerett å ta ansvar! De vil kun ha lønn for ansvaret!

Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Ingenting sjokkerer meg mer. Staten har et hjerte av stein. Hard - kald norsk granitt. Og slik har det alltid vært - det er bare propagandaen som går på det motsatte!

Arve,

Bjarne er nok sjokkert over at noen tør antyde at Staten faktisk har ansvar! Staten Norge AS har tilegnet seg så mye makt over næringslivet og over den private sfære i landet, at de nok trodde de satt med bukten og begge endene og var immune mot kritikk.

Skulle nesten tro at Bettong Bjarne trodde han skulle ut med sine egne penger - i virkeligheten er det jo våre penger ;O)

Laila sa...

"Statoil har tydeligvis penger nok til å gi bonuser til toppledelsen, men finner ikke lommerusket for å gjøre opp for seg i forhold til yrkesskader."

Godt sagt!
Du får alltid sagt det, du. Fortsett med det.

Helge Samuelsen sa...

Takk, Laila :O)

Anonym sa...

Den norske velferdsstaten en kun for dem som har nok medlemmer i LO. Dersom noen gruppe truer deres velferd blir den motarbeidet. Jeg var formann for de organiserte dykkerne i NOPEF i en periode. Gang på gang kjempet vi frem saker for å bedre vårt arbeidsmiljø. I NOPEF fikk vi tilsynelatende hjelp til dette, men straks sakene ble løftet opp på LO og politisk nivå stoppet fremdriften. Sakene forsvant i arkivskuffer og byråkrati. Dykkerne var en svært liten gruppe og deres sak truet den raske utviklingen i norsk oljevirksomhet som var ønsket av industrien forøvrig. LO og Arbeiderpartiet ble dykkernes "Bøyg" og det var umulig å gå utenom. For andres velferd ble dykkernes velferd ofret i rikets interesse.

Geir Ivar Jørgensen

Helge Samuelsen sa...

Takk for kommentar Geir Ivar,

Ja, det er begredelige greier. Har vært oppe i samme problemstilling selv, da i forhold til en yrkesskade vedrørende ekspoenering for oljeprodukter og støv i annen bransje. Det viste seg at kommunen hadde visst om problemstillingen for mange år siden, mens de henviste oss arbeidere til at alle målinger viste ufarlige verdier. Det var løgn.

Arbeidstilsynet visste også om dette.

Og da dette ble avslørt av arbeidskade avdelingen på Haukeland, ble noen stillet til ansvar? Selvsagt ikke.

Arbeidsfolk er tydeligvis ikke mye verdt bare vi holder hjulene i gang!