søndag, september 02, 2007

Thor Heyerdahls livsverk...

...lever videre, blant annet i form av frøene han tok vare på fra det siste Toromiro- treet fra Påskeøya.

Etter århundrer med rovdrift på skogene fra ur- befolkningens side, var påskeøya forvandlet fra et sydhavsparadis til en gold ørken.

Treet var av vesentlig betydning for økosystemet på øya, og da bestanden gikk kraftig tilbake, slo det også ut lokalbefolkningen og dyrelivet.

Påskeøyas skjebne burde være en advarsel til oss alle. Menneskelig oppførsel er overhodet ikke i utgangspunktet fornuftsbasert i de store trekk. Vi er som art som regel blind for de konsekvenser vi påfører økosystemet omkring oss. I den grad det går bra er det mer basert på hell enn fornuft.

Kanskje kan verden påny få oppleve Toromiro-treet, etter at Gøterborg Botaniske hage og Sonia Hanoia har klart å få frem livskraftige vekster. Et lite fremskritt i en verden som mister arter hurtigere enn noensinne!

Thor Heyerdahl var en ener, en visjonær - men også i stor grad utstøtt fra det Norske forskermiljøet. Allerede på femtitallet advarte Thor om oljeforurensing i verdenshavene. Allerede dengang, mens verden ennå levde i illusjonen om fremskrittets absolutte suksess, så han faresignalene.

Idag hedrer vi ham som nasjonal helt, men har glemt hva han hadde å si. Og slik går det desverre som regel med de virkelig store mennesker.

6 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Det bør påpekes at mannen ble skikkelig korka på sine gamle dager. Blant annet støttet han rederne og skipsfarten, og påsto at de bare bidro i uvesentlig grad til forurensningen. De bruker han fortsatt som sannhetsvitne.

Men at han gjorde mye bra i løpet av livet er hevet over tvil, blant annet det du skisserer.

Helge Samuelsen sa...

Vel, akkurat det med skipsfarten tilskriver jeg det faktum at han var god venn av Anders Jahre - og ikke visste bedre i en tidsalder da global oppvarming ennå ikke var forstått. Den svakheten delte han med en hel verden - så det er forståelig - om enn ikke korrekt!

På den annen side så står det i flere av bøkene hans at skipsfarten bidrar i vesentlig grad til oljeforurensing (spillolje) - så han var jo inne på noe. For øvrig var han en av de første grønne, og en av de første som la vekt på økologi.

At mye av det han sa eller gjorde er utgått på dato er ikke til å komme forbi - men han var definitivt mot strømmen i sin samtid.

Bare det gir ham en stjerne i min bok :O)

genese sa...

Nye opplysninger for meg, enda jeg trodde jeg visste alt om Heyerdahl og Påskeøyene.

Helge Samuelsen sa...

Jeg visste om frøene, men trodde det gikk skeis med å få dem til å vokse. Mener å huske vagt at Heyerdahl skrev han ikke fikk det til, men at noen botaniske hager (må ha vært Gøterborg) kanskje kunne klare det.

Amos Keppler sa...

Jeg så han skryte av skipsrederne på tv, helt på slutten av sitt liv. Han påstod de hadde ordnet opp i problemet med spillolje, men sannheten er jo tvert om. Det har jo bare blitt verre. Han virket skikkelig utgått, det er sikkert.

Helge Samuelsen sa...

Ja, i så fall tok han jo grundig feil.