fredag, september 14, 2007

Norsk sau


Norsk hvit sau er et teit dyr. Det er ikke sauens skyld - den har blitt "foredlet" for å gi mest mulig avkastning på bekostning av overlevelsesevne gjennom generasjoner. Det er heller ikke sauens skyld at vi tvinger den ut i terreng med villdyr og generelle forhold som den ikke under noen omstendighet er egnet til å mestre.

Sauerasen vi bruker i Norge har liten evne til å avverge rovdyrangrep. Den har liten evne til å oppdage fare - passer ikke på lammene sine - er for høylydt - går tilbake til normalmodus før eventuelle farer er over - er dårlig tilpasset norsk terreng, og betaler altså prisen for det.
Mens vi gir ulv og bjørn skylden.

I den tid da bønder var ansvarlige for sitt eget liv, uten regulering fra en effektivitetshungrig stat, brukte man saueraser som var tilpasset forholdene. Det var ikke uvanlig at et spesiellt dalføre hadde sin egen spesialtilpassede sauerase. Menneskene hadde vett dengang.

Ur-sauen - eller gammelnorsk sau - ble sjelden tatt av rovdyr. Den var et villdyr med villdyrs innstinkter. Moderne sauer er produksjonsmaskiner som igrunnen bare er egnet for produksjon i kontrollerte former. Det er bare det moderne mennesket som i sin uvitenhet tror naturen er kontrollert, eller at vi kan - eller bør - kontrollere naturen.
Kravet til produksjon og effektivitet har gått ut over sauenes overlevelsesevne. Og vi skylder på rovdyrene.

Menneskene har ikke vett lenger, og det gjenspeiles i sauene våre.

24 kommentarer:

Vox populi sa...

En annen ting man også gjorde den gang man ikke fikk bedre betalt av staten enn slakteren. Man gjetet sauen. Jeg ser at det er vanskelig å få til økonomisk i dag, men på den annen side, så lar bøndene sauene beite kloss i tungt traffikerte riksveier.

Men staten betaler godt. I 2005 ble det utbetalt 53,8 mill kr. for 32500 sauer tatt av rovvilt, i snitt 1650 pr. dyr. Kjøttverdien av en sau på 30 kg er ca. 900 kr.

Nå er sau et godt spise. Personlig synes jeg sau og lam er noe av det mer smakfulle jeg spiser og en god fårikål (på får, ikke pinglete lam) som varmes opp for 2. gang, er en nytelse. Så da så.

E.Olsen sa...

Er enig mye av det du skriver. En annen ting som er forskellig fra gamle dager er hvordan vi jakter på. Før i tinden jaktet man bare på villdyr som var til bry dvs, angrep husdyr, i dag jaktes det på steder villdyrene fikk gå i fred, mens dyr nær bebygde får gå i fred.
Jeg mener at skal jakt på vilt forsvares bør man jakte på skadedyr og ellers la dyrene som ikke gjør noen skade være i fred.

Helge Samuelsen sa...

Vox populi,

gode poenger! Og det er få ting som er bedre enn lam som mat.

Her lokalt går en mer og mer over til å holde sau på hjemmebeite, og det synes jeg er en god utvikling.

Før i tiden, da jeg vandret mye i fjellet var sauene overalt her. Nå holdes de hjemme, selv om det ikke finnes snev av bjørn eller ulv. jeg tror det faktisk er en nødvendig utvikling - det er bedre enn å produsere miljødiesel på beitemarkene ihvertfall ;O)

e.olsen

Helt enig. Nå er jeg amatør lokalhistoriker, og vet mye om hvordan ting skjedde dengang da. Ulv og bjørn som gikk helt ned i bygda ble skutt, men de hadde tross alt store "friområder". Nærmere moderne tid, på slutten av 1800 tallet, ble imidlertid vi mennesker mer ivrige på å jakte rovdyr, og selvskudd selv i ubebodde og utilgjengelige områder ble satt ut.

(ofte var disse farligere for mennesker enn rovdyrene!)

Ulvetrusselen skal imidlertid ikke underdrives, tidlig på 1800 tallet gravde ulver seg av og til inn i kjellere på jakt etter mat.

Trusselen mot menneskers liv og helse er imidlertid svært overdrevet!

Det er på tide vi mennesker viker litt istedet for blind territorial ekspansjon.

Laila sa...

Jeg/vi hadde fårikål her forleden. Mmmmmm!
:D

Interessant kommentar, hva. Et utslag av skrivekløe, sorry :p

Helge Samuelsen sa...

Bare bruk skrivekløen din her, Laila. Fårikål er min favorittmiddag! Ingen over, ingen ved siden :O)

Laila sa...

Takk, da tar jeg deg på ordet :o)
skrible-skrible-skrible-skrible... hehe..

Åå, det var nydelig middag. Klarte ikke å stoppe, så jeg forspiste meg, like godt. LOL!

Helge Samuelsen sa...

Nå fikk du meg sulten, Laila!

:D

Amos Keppler sa...

Vi bør la ulven være og la den spise opp alle sauene i fred.

Slevsagt.

Det er det eneste fornuftige. Verden trenger flere rovdyr, ikke færre.

Theo sa...

Men den sinte sauen var ikke død! Ålreit!

Helge Samuelsen sa...

theo,

ja, unntaket bekrefter regelen :D

Admiral_Gringo sa...

Ryggjasauen klarer seg godt på Hardangervidda.
Ryggjasauen er ingen svekling, og spelsauen er enda tøffere.

I områder med ulv og bjørn, bør man bruke spel, ellers er ryggja best ut ifra ønsket om økonomisk ballanse i regnskapene til bonden.

Texel og Oxford og slike raser, er ikke så egnet for utmarksbeite, men gode om bondemannen blir nødt til å gå over til å bruke kun dyrka mark som beite, på grunn av rovdyrene.

Det verste for bøndene er usikkerheten for framtiden, og alle de kryptiske politiske signalene de mottar fra makt-og-myndighet.

Helge Samuelsen sa...

Takk for info, admiral! Etter det jeg har kjennskap til blir bruken av ryggja og spel stadig redusert. Men jeg er ingen ekspert.

Alikevel har jeg inntrykk av at NKS er i fremmarsj.

Admiral_Gringo sa...

Personlig tror jeg utmarksbeitingens dager i Norge er talte, da Norges politikerstand går inn for praktiske løsninger i forhold til rovdyrpolitikken som forutsetter at rovdyrene kan lese stortingsproposisjoner og trafikkskilt.

Saueraser som Suffolk, Oxford, Texel m.m. vil da bli aktuelle i Norge.
Vi vil få se sau for det meste på dyrka mark, og på øyer der den karismatiske megafaunaen ikke er innført ennå.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg tror du har rett. Det er uansett det eneste fornuftige. Jeg ser mer og mer sau på beite her i Strand, og sist jeg fikk rapport fra fjellet, var sauestiene i ferd med å gro igjen.

Ulven derimot, har vi ikke her. Men jeg har selv sett sauer som har hoppet/falt (hvem vet hva som går gjennom hodene deres) ned fjellskrenter og bli drept. Helt uten hjelp fra rovdyr.

Jassmonsteret sa...

Interessant. Jeg har lurt på hvordan 100 sauer ville ha klart seg i vill tilstand ett år.

Men hva er problemet med utmarksbeitet, som det synes i de siste kommentarene?

Helge Samuelsen sa...

Nå er jeg ikke ekspert, og uttaler meg bare på bakgrunn av det som rapporteres fra sauebøndene selv, nemlig at alt for mange sauer tas av rovdyr.

Nå har jeg - som tidligere sprek fjellturist - sett endel sauer på fjellet, og sett ved selvsyn at det langt i fra bare er rovdyr som er et problem. Mange dreper seg faktisk ved å gå i heng i fjell, osv.

Men la gå, rovdyr er altså et problem for sauene. Min ærlige mening er da at det nå engang er slik at slipper man sau som ikke har gode overlevelsesegenskaper ut der det finnes rovdyr, så kan man ikke forvente annet enn at mange blir tatt av disse. Sauebøndene (som får full erstatning uansett) mener det er "inhumant" å la sauene bli tatt av rovdyr, jeg mener det er naturens gang.

Å drepe alle rovdyr fordi vi mennesker vil slippe "dumme" sauer ut i naturen blir feil. Da mener jeg man heller bør satse på hjemmebeite under kontrollerte former.

Å kalle det "inhumant" at rovdyr gjør det rovdyr skal, men å synes det er greit å kakke sauene ihel selv når vi finner det for godt er for meg en smule dobbeltmoralistisk.

Anonym sa...

Jeg vil tro at det er en forskjell på å få en stein i hodet og bli spinn død og å bli spist på levende.
Ok: Sauer på innmarksbeite? Vel, om få år er det desverre ingen midler man kan bruke som snylterbehandling lenger. Det er allerede mye som er blitt resistent allerede. Så jeg må nok skuffe dere. Smittepresset er altfor stort på innmarksbeite. Sauene bæsjer ut innvollsorm, leverikter, bendelorm, yoy name it. Så får de dem i seg igjen når de beiter. Og flåtten formerer seg som fluer. Og så blir det flåttplage for folk og fe. Og ikke minst for hund. Jeg beklager, men det er altså ikke hokus pokus å ha sau på innmarksbeite på helårsbasis.
Full erstatning ved rovdyrtap, sa du? Mnjaaa.... For enkeltdyret, kanskje. Men alt avlsarbeidet er forgjeves. Ingen godtgjørelse for opprydningsarbeidet. En ung sau etter prima avstamming skulle kanskje produsert kjøtt i 5-6 år. Det er dette de lever av, de som enda er dumme nok til å drive med sau: Nemlig lammene den får, som skal bli til fårikål, pinnekjøtt, lammefrikasse og lignende smaskens. En masse avlsarbeid til ingen nytte.
Syntes noen nevnte spelsau og villsau. Nåja, fine spreke sauer, lettstelte og hendige. Men, akk, så lite kjøtt på dem at et fenalår fra en av dem ikke er nok til å fylle hullet i tanna engang. Og sånt tørrpinn vil ingen kjøpe.

Helge Samuelsen sa...

Gode poenger.

Men hovedpoenget er kanskje at hvis det er så stort tap på å ha sau i utmark, så går det ikke.

Går ikke innmarksbeite heller er jeg redd næringen sliter. Man kan ikke forvente at det skal øses ut støtte hvis ikke næringen selv kommer med løsninger.

Problemet med parasitter er jo noe som plager for eksempel fiskeoppdrettsnæringen også. Og slike problemer skyldes jo at man driver på helt feil måte. For intensivt.

Men jeg må si at jeg ikke har forstått det slik at innmarksbeite fører til voldsomme problemer her i Strand. Det er jo også store muligheter for å skifte beiteområde flere ganger i løpet av året på flere gårder.

Jeg tenker at løsningene får næringen komme opp med selv. Forbruker må også akseptere å betale hva det koster å drive skikkelig dyreoppdrett.

Forsøk på for mye industrialisering i dyrehold gir som regel dårlige resultater.

Anonym sa...

Det finnes en løsning på rovdyrproblemet som både rovdyrelskere, fårikålelskere, bondeelskere, saueelskere og bønder kan leve med.
Hvis man tok disse 50-60 mill som gies i rovdyr tap erstatning og ga det som tilskudd til innleide gjetere i beitesesongen, da ville tapene gå ned, bonden kunne ta mer fri på sommeren og pleie bonde elskeren, studenter ville få sommerjobb, fårikålelskeren ville få maten sin og rov dyrene ville bli skutt bare hvis de rev sau

Helge Samuelsen sa...

Jeg er enig i at problemet ville bli løst i stor grad ved å ha gjetere.

Anonym sa...

før ble ulv, bjør, jærv og gaupe nesten utryddet i norge,dag bønder og andre folk ikke ville ha faen skapet i bygda, nå ha A/S norge bestemt at alle disse dyrene er fredet og bruer er bygget slik at dyr som gaupe kan komme seg til øyer der de ikke eller hadde kommet uten dette.

Anonym sa...

problemet blir løst ved å skyte ut alle dyrene som egentlig ikke hører till i lokal fauna.

norsk hvit sau er en grei sau med gode mors egeskaper, og som skrevet ovenfor "høylytt".
det er den slett ikke.

problemet er at det er blit flere og flere rovdyr etter at disse er blitt fredet.

gammelnorsk sau er en sau uten fortjeneste der du eks. har 100 hvit sau trenger du 200 av gammelnorsk sau for å få samme fortjeneste. da trenge du bla. mer for.

da jeg er bonde slev er jeg med den formening at å leie in en gjeter for å passe på 400 sau i en utmarks beite ikke akkurat har en betydelig fortjeneste. heller har man ikke tid da man samtidig skal være alt muligmann. og man rett og slett ikke får tid.

Anonym sa...

for det første er de større rovdyrene fredet i norge, det er en liten kvote som deles ut til hvært fylke i året, denne blit fylt på en eller to dager.

en gjeter har lov til skyte rev, kråke og annen svart fugel lovli.

men da maioriten av rovdyr er fredet, som ørn, gaupe og gjærv kan disse bare hærje fritt.

hvis du ikke har lyst till å sette deg selv, eller en vakt hund i mellom sauen og rovdyret.

Helge Samuelsen sa...

Ok, så er det kanskje ikke økonomi hverken i gjeting eller gammelnorsk sau.

Jeg kan ellers ikke se annet enn at bønder har liten grunn til å klage. Som Vox Populi kommenterte, så betaler staten godt.

Ellers anbefalte Admiral Gringo en rekke saueraser.

Men bønder må uansett også lære seg at det ikke er gitt at all natur skal underlegges menneskets behov. For det er det vi snakker om, ikke sauenes behov.

Sau på innmarksbeite kan da være et alternativ? Og burde da muligens subsidieres med de pengene man nå betaler ut som erstatning for tapte dyr?