søndag, september 02, 2007

Frp Driter på Draget (episode: Sithene tar hevn)


Det kan nå synes som om Fremskrittspartiets rot i forbindelse med skattesaken går inn i en ny fase. Ikke bare er det bekymringsfullt at partiet ikke umiddelbart er åpne med hvordan en bruker av felleskapets midler, men langt verre er det at det kan ligge an til at en eventuell skattesmell også blir betalt av felleskapets midler!

Jeg synes Frp bør skjære igjennom, og si at de enkeltpersoner som ikke har skattet korrekt av sine frynsegoder selvsagt skal betale av egen lomme.

Dette kunne kanskje bidra til at politikerforrakten blir noe redusert, og at folk flest ikke gjennomskuer at politikere generelt er gjennomkorrupte mennesker som blatant bruker av felleskapets midler til egen nytelse.

12 kommentarer:

Laila sa...

"Jeg synes Frp bør skjære igjennom, og si at de enkeltpersoner som ikke har skattet korrekt av sine frynsegoder selvsagt skal betale av egen lomme."

Jeg synes ledelsen som arbeidsgiver bør ta støyten, jeg. Ikke de ansatte (eller hva de kalles).

Helge Samuelsen sa...

Men her er ledelsen...hvem?? Er ikke ledelsen i Frp (tidligere) Hagen og (nå) Siv? Som er oppe i salaten med begge bena og vel så det?

Tar arbeidsgiver som hovedregel slike regninger ute i den virkelige verden?

Hvis du som privatperson har tatt imot skattbare frynsegoder, er det du, ikke din arbeidsgiver som må betale.

Dessuten er Stortingspolitikere med på å utarbeide det regelverk som vi andre vanlige dødelige må forholde oss til, er det for mye forlangt at de må forholde seg til det selv?

Burde for eksempel Oslo Høyre tatt regningen for skattesviket til Ditlev-Simonsen?

Helge Samuelsen sa...

Det neste blir vel at du foreslår arbeidsgiver skal betale lønnsbeskatning også, laila ;O)

Laila sa...

Hvilke(n) person(er) som representerer arbeidsgiver her, vet ikke jeg. Samma det, vel? Det er prinsippet jeg mener noe om, og det har jeg samme formening om uansett hvem disse personene er som utgjør ledelsen/arbeidsgiver.

Om arbeidsgiver som hovedregel tar slike regninger ute i den virkelige verden? Ja, det er visst sanksjoner forbundet med det å unnlate å oppgi slike transaksjoner og arbeidsgiveravgift og greier. Er det så rart?

I tillegg har vi jo privatrettslige bestemmelser, for enkeltpersoner som unnlater å oppgi hva de har fått av goder. Sanksjoner der også, i den private økonomi. Men avisen gidder ikke å fortelle det, vet du. Det viktigste er å vinkle saken så stygg som mulig.

"Hvis du som privatperson har tatt imot skattbare frynsegoder, er det du, ikke din arbeidsgiver som må betale."

Jo, men hvis heller ikke min arbeidsgiver har oppgitt dette noe sted, må nok begge to "arresteres" for sin unnlatelsessynd, tenker jeg.

Laila sa...

"Det neste blir vel at du foreslår arbeidsgiver skal betale lønnsbeskatning også, laila ;O)"

Nei da, ikke bland kortene. Se forrige kommentar ;)

Helge Samuelsen sa...

Jeg kan ikke se at det er det samme hvem som representerer arbeidsgiver overhodet.

Fordi hvis arbeidsgiver er med på å gi seg selv (som person) disse skattefordelene på sviktende grunnlag, så blir det bukken og havresekken - og arbeidsgiver er pliktet til å kunne disse reglene uansett.

Her er det så absolutt et eksempel på at Frp's stortingsgruppe har bevilget seg goder som altså skattemyndighetene mener er skattepliktige - uten at dette er oppgitt. Slikt blir normalt selvsagt beskattet.

Om arbeidsgiver har oppgitt dette er faktisk irrelevant, fordi alle er ansvarlige for sin egen selvangivelse. Grovheten i å unnlate å oppføre slikt kan selvsagt diskuteres. Men å ikke forstå regelverket er normalt ikke en god nok unnskyldning.

Angående kommentaren om lønnsbeskatning. Litt "tongue in cheek", som du sikkert oppfattet. Men poenget her er uansett at det er mildt sagt svært uvanlig at arbeidsgiver betaler skatt som faktisk er i henhold til regelverket. Mottar en skattepliktige frynsegoder - er en personlig forpliktet til å skatte for det - forskjellen er ikke så stor fra å beskatte for lønnsinntekt - fordi enkelte frynsegoder blir beskattet som del av inntekt.

Har en firmabil for eksempel - skatter en privat for det. Slikt er normen.

Og siden skattemyndighetene allerede har uttalt at det i dette tilfellet med Frp er utløst skatteplikt, så bør den saken være grei. Hva Frp's stortingsgruppe TRODDE er irrelevant.

Jeg synes media håndterer denne saken svært mildt, faktisk. Med mindre Frp politikerene (flere involvert i finanspolitikk og skattepolitikk) er så hjernedøde at de ikke har fått med seg hva som er og hva som ikke er skattepliktig, så stiller dette mer eller mindre i samme klasse som hemmelige konti i Sveits.

Skatteunndragelse er skatteunndragelse uansett.

;O)

Laila sa...

"Om arbeidsgiver har oppgitt dette er faktisk irrelevant, fordi alle er ansvarlige for sin egen selvangivelse."

Hvis det var irrelevant, hadde arbeidsgiver neppe vært forpliktet til å oppgi det, da. Men det er de forpliktet til - og har dermed i dette tilfellet fraveket sitt arbeidsgiveransvar.

Helge Samuelsen sa...

Nei, nå feiltolker du meg.

Det er irrelevant i forhold til personlig ansvar om arbeidsgiver opplyser om dette - fordi en er pliktet til å oppgi lønn - også i form av det vi kaller frynsegoder - i den personlige selvangivelsen.

Ansvaret for selvangivelsen ligger nemlig på den enkelte - ikke hos arbeidsgiver.

Med andre ord - en har et skatteansvar uavhengig av om arbeidsgiver roter eller ei. Selv om det nok kan være klanderverdig av arbeidsgiver å ikke opplyse om slikt.

Ansvaret ligger som sagt på den enkelte. Får du en frynsegode av arbeidsgiver - er du pliktig til å følge regelverket, selv om ikke arbeidsgiver spesifikt oppgir dette.

I tilfeller der det er rimelig tvil om en BURDE ha oppgitt en sak - er det forsåvidt ikke kriminellt å ikke gjøre det - men skattekravet forsvinner uansett ikke for det!

Og som sagt - vanlig praksis er at skattekravet i slike tilfeller rettes til den enkelte.

At Frp OGSÅ skylder arbeidsgiver- avgift er selvsagt en annen sak - den skal arbeidsgiver betale. Men skatt på frynsegoder er den enkeltes ansvar.

Laila sa...

Hvis det er slik at arbeidsgiver må etterbetale den skatt som hver enkelt arbeidstaker skylder, så er jeg enig. Det lyder ikke rimelig.

Tror kanskje ikke jeg har oppfattet problemstillingen helt, jeg :p

*rødmer og lister seg vekk, da hun fikk et litt ubehagelig deja vu fra en samfunnsfagstime i gamle dager*

Helge Samuelsen sa...

Vel, Laila - det hadde jo vært greit for meg og min argumentasjon om det var slik :O)

Men det er slik det vanligvis er. Og slik det selvsagt bør være.

I denne saken vurderer imidlertid likningsmyndighetene faktisk å gjøre slik DU først tenkte - å sende regningen til Frp, altså arbeidsgiver. Selv om de aldri ville tenkt tanken hvis det hadde vært snakk om deg eller meg.

Likhet for loven er mitt hovedprinsipp, og derfor mener jeg den løsningen er feil.

Håper dette ikke var forvirrende :O)

Laila sa...

Jeg måtte kanskje tolkes dit hen helt i starten, men selv tenkte jeg faktisk ikke tanken at arbeidsgiver skulle etterbetale privatpersoners skatt. Jeg trodde at det dreide seg om arbeidsgiveransvaret og arbeidsgivers egen skatt, jeg.

Men sorry, slike fag har aldri vært min sterke side, så jeg går gjerne litt i surr med begrepene også, for alt jeg vet.
Juss interesserer meg mer enn både økonomiske- og samfunnsfag tilsammen! :D

Helge Samuelsen sa...

Jaja, vi fikk jo en interessant diskusjon :D!