torsdag, september 13, 2007

Kols pasienter rammes av idioti


Nye regler skaper problemer for astma og kols pasienter. Til nå har det vært mulig for legen å bruke skjønn når det gjelder å tolke pasientens oppfatning om en medisin gir bedre livskvalitet eller ei. Nå skal eneste kriterie være en spirometritest (som måler lungekapasitet).

Problemstillingen er tydeligvis at lovmakerne ikke har peiling på virkeligheten. De må sitte isolert i sin skoleflinke verden uten kunnskaper om hvordan ting egentlig fungerer og sannsynligvis uten andre interesser enn å spare penger. Kols og astma er allerede begge folkesykdommer - og staten er uvillig til å bruke penger andre steder enn der staten vil. Individuelle hensyn kan kun enkeltindividet selv ta - og forstå.

Pasienter med stabil spirometri faller med dette nye regelverket mellom to stoler. De må bli sykere før de får fortsette med behandlingen! Da er livskvaliteten ofte sterkt redusert og det kan ta lang tid å bygge seg opp igjen.

Personlig sliter jeg blant annet med skadde lunger etter en arbeidsulykke. Spirometrien er relativt stabil, selv om ubehag og symptomer varierer sterkt - blant annet med temperatur, årstid, luftfuktighet og luftkvalitet. I alle år har det vært en kamp med helsevesenet og trygdesystemet som motstander i kampen for å fortsatt være i arbeid. Jeg gir med dette opp. Jeg gidder ikke mer. Jeg har betalt i dyre dommer på medisin som jeg først nå nylig har fått mulighet til å få dekket på grunn av at det først nå, etter mange års kamp (og dette er normen i slike tilfeller) har blitt slått fast at yrkeskaden som min fastlege hele tiden har hevdet er en yrkeskade faktisk er en yrkesskade.

En blind ørkenrotte kunne sett at dette var en yrkesskade - det norske helsevesenet brukte 9 - ni - år!

Faller en mellom stolene i paragrafrytterlandet Norge er en solgt. Staten tror den er vis nok til å lage regelverk som dekker alle situasjoner - og ender bare opp med et totalt umenneskelig system. For mindretallet. Parolen er visstnok i dette flertallsdiktaturet at flertallets velferd er viktigere enn enkeltindividet.

Så får vi se hvordan regelverket blir tolket. Kanskje innser systemet at dette er ren idioti og overstyrer det. Kanskje ikke. Uavhengig av det er jeg drittlei av at myndighetene ikke har snev av kompetanse til å forstå virkelighetens verden.

2 kommentarer:

Frank sa...

Er det derfor jeg plutselig fikk masse spørsmål når jeg skulle hente ut noe Ventolin fra Apoteket nå.

Før gikk det helt greit uten spørsmål, men nå skulle det ikke være så lett.

Helge Samuelsen sa...

Mulig det, men jeg trodde ikke regelverket var satt ut i livet ennå. På den annen side så er jo brukerene de siste som får vite noe ;O)