fredag, september 07, 2007

Mesterlig spill av Telenor


Telenor er gamle ringrever i å manipulere systemet til egen fordel. Som tidligere statsmonopol kan de triksene - selv om de nå leker at de opererer i et konkurranseutsatt marked. At Staten ikke skilte ut infrastrukturen - kobbernettet - da de ranet folket for dette og gav det til storkapitalen, er i seg selv en skandale - at det tydeligvis ikke finnes snev av krav til samfunnsansvar i konsesjonsbevilgningene gir Telenor samme tyngde som et statsmonopol - mens kapitalen får frie tøyler.

Dette er IKKE fri konkurranse eller et fair marked - selv om Sosialdemokratiets økonomer tydeligvis er hjernevasket til å tro det.

Telenor bruker nå sin maktposisjon til å trumfe igjennom betaling fra innholdsleverandører på internett. Ikke bare er dette rene seddelpressen for et infrastruktur-monopol - det betyr i verste fall slutten på internett som en fri og åpen kommunikasjonskanal.

Når JEG betaler for å få tilgang til internett gjennom Telenors linjer, forventer jeg å få tilgang til internett - ikke den delen av internett som har betalt for å få førsteprioritet. Telenor svikter med dette sluttbrukerene - en katastrofal beslutning i et fritt konkurransemiljø - men lur butikk i et statsmonopolisert turbokapitalistisk trippelkynisk blårussmiljø.

Det er som om eieren av veier skulle kreve mer i betaling for Tollpost enn Posten Norge AS for å sikre "tilgjengelighet" på veiene. Slikt er katastrofalt for all fri konkurranse - men passer selvsagt som hånd i hanske i den siste sovjetstat.

Telenor melder seg nå inn i NIX igjen - de har jo oppnådd det de ville. "Arbeidet med å utvikle infrastrukturen til Internett må finansieres av noen", mener de - og det er helt sant. Veien mot et internett åpent for alle og med fri konkurranse mellom tilbydere må selvsagt betales av noen. Men en ordning med et statsmonopol som leker butikk er ikke veien å gå.

2 kommentarer:

Musikkglede og utbrudd sa...

Og dette har ingen kommentert...betenklig...

Sikkert fordi det "bare" er snakk om litt penger...?

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er slik det begynner :)

Noen kroner her og noen der, og snart er en ting akseptert og kan utnyttes for fullt.

Se bare på formueskatten som et annet eksempel. Begynnner alltid med kanskje 500 kroner i året. Det er ingenting... SÅ kommer sjokket når det går opp for en at kommunen har rett til å kreve opptil ca 14 000 i året!