torsdag, september 27, 2007

Ryfast sirkuset humper og går


Ja, me har både ronnkjøring å Jørpeland City i nærheden, å så har me ferjer te å komma oss te byen. Stavanger, allså... Strand kommune e ein gilde kommune å bo i. Nesten ikkje trafikk og kuer og sauer og møje natur. Korte vei te fjell og hei - masse plassar å gå. Møje å se. Her kan du ta livet me ro viss du vil.

Ikkje rart at det komme så møje turistar te oss. Me har det i gronnen så plommå i egget..

Resten tar jeg på bokmål til glede for de fleste av mine fem lesere.

Vi har det greit her inne i Strand. Vi har endel småindustri som gjør det skarpt internasjonalt, vi har møller både på Tau og Fiskå, vi har gode barnehager og skoler. Vi har kraftverk både i storfjellet og i Jørpelandsvassdraget. Og selv om oljeøkonomi- spøkelset herjer også her, blant annet med det resultat av at vi ikke har råd til å servere varm mat på aldersheimen (takk til alle som ser løsning på alt i å gjøre energiprisene enda høyere!), så har vi det greit.

For noen år siden låste vi knapt dørene våre. Ny tid og større befolkning har gjort en slutt på det - men vi føler oss tross alt ennå tryggere enn de fleste, vil jeg anta.

Poenget er at det går relativt greit.

Men ikke greit nok. Fremskrittet lurer bak neste sving - eller skulle jeg sagt - over fjorden.

En stund var det snakk om å legge rør over høgsfjorden for å skaffe fergefritt samband til Stavanger og Sandnes. Vi har jo noen tusen pendlere her inne. Ferger og hurtigbåter har jo vært godt nok frem til nå - men fremskrittet fnyser som kjent av alt som går på vann. Bil - det er tingen. Og i den villfarelsen vi var i ved å tro på egen propaganda om velferd og penger uten ende i forrige tiårs vekst-rus - var jo tanken nærliggende å satse stort. Virkelig stort.

Tunell til Hundvåg og videre til Stavanger var kongstanken som ble klekket ut. Fordi Stavanger bygget en altfor liten bro over til Hundvåg den gang da - selv om de altså med fullt overlegg har bygget ut øya slik at den nå har et folketall som sprenger all infrastruktur.

Ryfylke ble redningen. Uttallige kroner kunne hentes ut i offentlig støtte - slik at den rike byen Stavanger kan få kontroll over mest mulig av felleskapets kroner. Og slik at infrastrukturen kan betales av ryfylkinger på vei over fjorden.

Ryfast. To prosjekter i ett. Begge med omtrent samme kostnad. Tunell fra Solbakk til Hundvåg på 14 kilometer og tunell fra Hundvåg til Stavanger på 4,5 kilometer. Tunellen under Stavanger koster selvsagt mest per kilometer, fordi her er det mange hensyn å ta. En bygger tross alt under en storby. Hva ryfylkinger har å gjøre på Hundvåg på vei til Stavanger er en gåte - men to fluer i ett smekk er jo greit. Noe som indikerer at omtanken her ikke er infrastruktur for Ryfylke, men for Stavanger.

Slik foregår de politiske renkespill der en kjemper om retten til å skattlegge og retten til å bruke skattepenger. Det er jo som kjent ikke de fattigste som er mest subsidierte i kongeriket.

At hele prosjektet flyr i ansiktet på logisk tenkning med nebb og klør bekymrer ikke Stavanger-adelen. De bruker millioner på millioner på planlegging. Tonnevis med mat fortæres i møtevirksomhet og helikopterturer bestilles i fleng over fjorden for å få overblikk.

Overblikk er greit å ha, men her er de nakne fakta: Ryfylke har per idag to fergeforbindelser over fjorden, en fra Tau og en fra Oanes. Det er greit, fordi den på Oanes også er brukt av de fra Forsand. Å erstatte begge disse samband med ett undersjøisk fra Solbakk i nærheten av Tau er å legge all denne trafikken gjennom Jørpeland - et tettsted som smykker seg med tittelen by - men som sikkert kan leve uten trafikkøkning noen år til.

Vi har altså per idag forbindelse både i nord og sør-enden og henholdsvis med Stavanger og Sandnes. Spesielt fergeforbindelsen til Stavanger er jeg fornøyd med, siden mange kan nå fergen til fots eller per sykkel og stige ut i Stavanger sentrum en halvtime senere - uten trafikk-kork eller kjas og mas.

Ok. Det
høres greit ut med fergefri forbindelse. Det høres mer moderne ut. Mer effektivt. Men er det det?

Det er selvsagt ikke det. Den moderne verden er på villspor - det vet vi. Vi trenger ikke mer vekst og effektivitet. Dessuten er ferge kollektivtrafikk på lik linje med buss.

Vi er landbrukskommuner her inne. Det koster mye å ha full dekning med buss. Så syklistene og de som idag parkerer bilen ved fergeleiet tvinges dermed i stor grad over til å kjøre privatbil i tunell til "byen". Og skaper dermed enda mer trafikk-kaos og forurensing. Men til gjengjeld kjører de jo inn i bomringen... Money makes the world go around...

Og jeg som i min enorme naivitet en gang trodde at storbyene var tjent med at folk satte igjen bilene utenfor bykjernene...

Sykler blir det også slutt med.

Uansett. Teknisk sett er de prosjekterte tunellene en katastrofe. Allerede er de utenfor regelverket i forhold til sikkerhet og kvalitet. Det er gitt dispensasjon til å gjøre tunell-løpet smalere enn standard - det er gitt dispensasjon til å bruke påsprøytet tynn betong istedet for støpt dekke på vegger og tak - det er gitt dispensasjon til brattere stigning - og det er gitt dispensasjon til å spy ut eksosen fra tunellen til et bebygd område.

Liv og helse er tydeligvis billig når storpolitikerne i Stavanger forvalter felleskapets midler.

Prosjektet har stor risiko - og har - i likhet med Hundvågbruen den gang den ble bygd - overhodet ingen fremtidsrettet overkapasitet. Selv om det antas at Strand får endel nye innflyttere nettopp fra Stavanger når vi blir "landfaste".

Samtlige valgte ordførere på denne siden er imot prosjektet. Det bekymrer meg i bakvendlandet. De som var for klarte jo aldri å gjennomføre noe. De som er imot har sikkert bedre hell.

Dyrt blir det også. Prosjektet var først prosjektert til 900 millioner - men ligger nå på 4800 millioner. Tidligere ordførere her inne har sagt at "nå er smertegrensen nådd" så mange ganger at en må anta de til slutt gikk på morfin. Og anslaget stiger nesten månedlig. Statens veivesen jobber fremdeles på spreng med å redusere kvaliteten for at prisen skal bli spiselig - en sikker garanti for fremtidige uforutsette (eller for den saks skyld forutsette) ekstraomkostninger.

Under valgkampen prøvde enkelte lokalpolitikere seg med å avfeie kritikken med å si at overfarten ikke burde koste mer enn dagens ferger. Slike forsøk ble møtt med latter i salen. Hånlatter. Snakket noen om politikerforakt?

Prosjektet er ikke egentlig gjennomførbart. Det er desverre første tegn på at det blir gjennomført alikevel.

4 kommentarer:

Genese sa...

Dette innlegget fortjener et større publikum. Glitrende bra.

Helge Samuelsen sa...

Takk skal du ha.

Anonym sa...

Jeg har spredt dette innlegget mange plasser for å få folk til å forstå hva disse kloke politikere og byråkrater holder på med! Se bare på Ålesund tunnelene! Feilkalkylene stod i kø! Rentebobla som kom var ikke regnet inn i budsjettet! Det var beregnet 5% rente mens renta ble fort 12%! Nesten alle tre tunnelene og brua var privatfinansiert av finansfiffen i Ålesund! Det eneste motivet for tunnelbygginga var egentlig flyplassen på Vigra! Kollektivtransporten fungerte meget godt før tunnelene! Den fungerer i dag kun for folk som skal med fly! Tunnelene gikk konkurs! Bankene som hadde lånt ut pengene gikk konkurs! Bompengeprisen ble økt kraftig over fergetaksten som var et kraftig løftebrudd til øyboerne! Bompengeperioden ble økt med 9 år! Staten måtte betale inn hele prosjektet for at Kredittkassen skulle ta over Sunnmørbanken som da var helt bankerott! Bommene som i dag er bankeid står der enda og tar inn penger på et prosjekt som er nedbetalt for 20 år siden av staten Norge! Bomselskapet sier de går med underskudd hvert år! Ingen vanlige folk forstår noe som helst! Tunnelene har bare skapt problemer! Nå skal de renoveres for mange hundre millioner på grunn av dårlig arbeid når de ble bygd og ingen vet hvor trafikken skal gå når tunnelene stenges! Hele prosjektet var sykt når de ble startet og er enda sykere i dag! Det verste av alt er at mesteparten av yrkestrafikken går til Ellingsøy som har vært landfast med resten av Ålesund Kommune i 90 år gjennom Skodje kommune! Ålesund sentrum gikk av med døden den dagen fergene forsvant! Utslaget på tunnelene fra øyene er lagt vekk fra sentrum så du bør kjøre bil! Det verste av alt er at det prosjekteres enda flere slike syke prosjekter her i området i dag? Det er galskap så lenge vi ikke har en sikker vei ut av fylket en gang! Vi har bare en krøtersti mot E6 hvor det går over 700 vogntog med ferskvarer som skal ut av landet hvert døgn! Hvor er logikken? Den forsvant for mange år siden! Tåpene er nå i ferd med å gjenta alle feilene på flere nye, syke og unødvendige prosjekt!
Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja - her ligger idiotprosjektene i kø! Og det er helt andre premisser som ligger til grunn enn en forbedring av infrastruktur for norges borgere.

Bompenger er uansett den nye ekstrabeskatning i en økonomi som til tross for enorm pengestrøm skriker etter ressurser.