torsdag, september 20, 2007

Forsvaret vakler videre


Etter enorme feilinvesteringer i for eksempel kystfort - som var utdaterte før de kom i bruk - fregatter som er vesentlig svakere våpenmessig enn forventet (og dyrere enn forventet) og som vi sliter med å holde mannskaper til - planer om å kjøpe jagerbombere istedet for interceptorer som er det vi trenger - etter omorganiseringer og forflytninger som knapt har gitt gevinst - kjører vi på med neste totalbom.

Nå ser det ut til at også investeringen på fem milliarder til MTB'er er totalt feilslått.

Vi har rett og slett ikke lenger råd til å drifte forsvarets operative enheter, og de er nå så svake at vi nesten like godt kunne satt inn et par buekorps.

Det er tross alt billigere!

Og noen tjuagutter er kanskje like avskrekkende som et forsvar i krise.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vi er blitt så rik på olje, Helge at rikspolitikerne har nå råd til å selge vekk all beredskap og alle eiendommer som forsvaret hadde bruk for etter den nye lille omstillingen! Eiendommene blir solgt for en krone og i tillegg får kjøperne med seg vedlikeholdspenger så det rekker! DEt hele er så latterlig at det er så vidt jeg orker å kommentere det hele! Andre land må komme å hjElpe oss i fremtiden hvis det skjer en stor katastrofe! Norge har ikke lenger et forsvar! SYKT!
Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er temmelig sykt. Jeg tror ikke folk flest ser alvoret her. Vi har verken råd til forsvar eller skikkelige pensjoner for den saks skyld.

Det er oljeøkonomi i praksis.