torsdag, september 20, 2007

Klimakrisen setter fart i oljeutvinning


Desverre er det jo slik at vår verden er blitt 100% ironisk. Mens vi snakker om å redusere CO2 utslipp promillemessig lokalt er hele vår teknologi og kapital giret inn på å fortsette gildet. Issmelting i arktiske strøk blir nå imøtesett positivt av oljeselskapene. Kostnader går ned og muligheter i forbindelse med videre utvinning øker, og dollartegnene glitrer i øynene på energi-strategene.

Vårt eget Statoil er i forkant av den utviklingen.

Vi kan altså fastslå at vår egen, og verdens, påståtte satsing på reduksjon av utslipp av klimagasser er løgn. Det finnes ingen andre ord på norsk som dekker situasjonen.

Oljerusen er verre og mer avhengighetsskapende enn heroin. Og vi er dermed alle olje-junkies.

Når tiden kommer vil vi nok se med griske øyne også på Antarktis. Vi må ha det - bare må ha det.

8 kommentarer:

børge sa...

"Klimaendringene er ikke en situasjon vi som industri ønsker, men det gjør det jo enklere å utvinne olje, sier sjefen i Aker Kværner Feltutvikling, Pål Helsing"

For en drittsekk!

Helge Samuelsen sa...

Enig. Her er det kun pengene som rår.

Og hvem betaler prisen? Ikke industribaronene, det er sikkert. De sitter der med sine bonuser.

Anonym sa...

Vi er olje-junkies. Helt korrekt! Det vil aldri være økonomi til å ta i bruk andre energikilder så lenge vi brenner lyset vårt i begge ender!

Tore Tang

Helge Samuelsen sa...

Det morsomme, Tore Tang, er at det er faktisk god økonomi i for eksempel geotermiske anlegg. Det er bare det at det er oljeindustrien som har bukten og begge endene i forhold til videre satsing.

Anders A sa...

Helt enig. Godt skrevet. Det virker som om politikerne glemmer at forbruket av olje alltid vil være lik produksjonen. Jeg leste noe et sted om at Ecuador besluttet å ikke fortsette boring etter olje i regnskogen. De foreslo så at de rike landene kunne kjøpe obligasjoner for "tilbakeholdt råolje". Så blir oljen værende hvor den er. Dette synes jeg er et eksempel til etterfølgelse!

Helge Samuelsen sa...

Tilbakeholdt olje er så absolutt en glimrende strategi - og langt bedre enn CO2 kvoter.

Hvis vi virkelig ønsker å kutte i utslipp bør vi forby videre leteboring som et utgangspunkt - og til og med fase ut eksisterende oljefelt når det er mulig (Dvs i praksis så SNART som mulig)

Det er imidlertid svært vanskelig å få frem det faktum at det er den totale produksjon over tid som teller - ikke marginale kutt i utslipp.

se:

http://tripletau.blogspot.com/2007/09/drivhusgasser-for-dummies.html

Rosello sa...

Når hele vår sivilisasjon er bygget opp på utvinning av olje, så vil ingenting stoppe utvidelsen av industrien. En må huske at Olje blir brukt til både Ammonia, Anesthetics, Antihistamines, Artificial limbs, Artificial Turf, Antiseptics, Aspirin, Auto Parts, Awnings, Balloons, Ballpoint pens, Bandages, Beach Umbrellas, Boats, Cameras, Candles, Car Battery Cases, Carpets, Caulking, Combs, Cortisones, Cosmetics, Crayons, Credit Cards, Curtains, Deodorants, Detergents, Dice, Disposable Diapers, Dolls, Dyes, Eye Glasses, Electrical Wiring Insulation, Faucet Washers, Fishing Rods, Fishing Line, Fishing Lures, Food Preservatives, Food Packaging, Garden Hose, Glue, Hair Coloring, Hair Curlers, Hand Lotion, Hearing Aids, Heart Valves, Ink, Insect Repellant, Insecticides, Linoleum, Lip Stick, Milk Jugs, Nail Polish, Oil Filters, Panty Hose, Perfume, Petroleum Jelly, Rubber Cement, Rubbing Alcohol, Shampoo, Shaving Cream, Shoes, Toothpaste, Trash Bags, Upholstery, Vitamin Capsules, Water Pipes og Yarn. Så boring etter Olje er helt klart en positiv handling i alle sammenhenger.

Helge Samuelsen sa...

"Så boring etter Olje er helt klart en positiv handling i alle sammenhenger."

Ja, da har du jo ikke fulgt med i timen. Hva med klima og forurensing. Så små problemstillinger at de er ubetydelige?

Alle disse andre produktene kan man fortsatt lage av olje selv om man faser ut bruken av olje som energi.

Men sannheten er at hvis man hadde kalkulert inn eksterne kostnader med fossilenergi - så hadde alle innsett at dette er galskap.

Innen en generasjon er oljen alikevel så dyr nettopp på grunn av at vi hensynsløst bruker denne ressursen til energi slik at vi rett og slett bruker den opp. Så hvis verden skulle være avhengig av olje for alle de produktene du lister opp er det jo bare å si Sayonara!