onsdag, september 19, 2007

Samfunnstjeneste for alle?

Arbeidskraft er vår tids største knapphetsgode. Bjørg Tørresdal (KRF) mener derfor at følgende grep må iverksettes: Enklere arbeidsinnvandring og samfunnstjeneste for alle, også kvinner, i stedet for militærtjeneste for noen få.

Igjen ser vi konturene av den allmektige stat. Enkeltindivider er tydeligvis ifølge mange statens eiendom til å skalte og valte med som den vil. Trenger vi mer arbeidskraft beordrer vi ungdommer i arbeid.


Og hva skal samfunnstjenesten gå ut på? Hvilke jobber skal subsidieres med gratis arbeidskraft slik at betalte jobber forsvinner? Og hvor motivert blir denne arbeidskraften? Ønsker vi å møte tvangsplasserte u
ngdommer som bare har ett ønske - å bli ferdig med den påtvungne tjenestetiden - i for eksempel helsevesenet? Har det gått opp for Tørresdal at mye av denne arbeidskraften vil være å regne som ufaglært arbeidskraft?

Det er jo uansett en gedigen misforståelse at dette skaper gratis verdier. Noen må betale for dette via skatteseddelen. Selv om det ikke gis lønn utover dagsatsene i forsvaret per idag, må en anta at forpleining, innkvartering og administrering av nær 50 000 mennesker i året vil koste. Spesiellt siden en også må anta at staten må stå for transport av denne arbeidskraften til og fra arbeidsplassen. En kan ikke utføre samfunnsnyttig arbeid i forlegninger.


Og hele konseptet er tydeligvis uten tanke på at dette samtidig vil forsinke disse menneskenes inntreden i det ordinære arbeidsliv slik at vinningen går opp i spinningen og vel så det.

Akkurat hva Norge trenger, mer statlig drevet virksomhet - mer statlig kontroll - og mer statlig innblanding.


Sammen med vårt høye skattenivå er dette nok en inndragning av ressurser av en stat som til tross for årtier med samme type politikk ikke evner å skape noen form for balanse i samfunnet. Det er på tide at Staten oppgir makt - unngår å kreve mer ødeleggende vekst og kort og godt holder fingrene fra fatet.

At vi mangler arbeidskraft er en indikasjon på at vi har vokst over evne - det finnes ingen virkelighet i illusjonen om at vi kan - eller bør - vokse inn i himmelen.

Tillegg: Hvis noen tror Tørresdal har spesiellt unorske ideer, så er det feil. Sosialnasjonalistiske Norge er ikke skremt av tanken. Foreløpig er det flertall for forslaget i en spørreundersøkelse i Stavanger Aftenblad:

4 kommentarer:

genese sa...

ge.
Jeg er enig med deg i så mye. Men samtidig spør jeg meg om du er FOR noe? Jeg vet alt om hva du ikke liker, men lite om hva du liker. Det verste ved dette er at jeg også liker å lese bloggen din, selv når jeg er uenig.

Helge Samuelsen sa...

Jeg trodde det implisitt kom sånn noenlunde frem hva jeg er FOR i hva jeg er IMOT :O)

La meg si det slik at jeg er så uenig med mesteparten i samfunnet at det blir fint lite å rope hurra for.

Jeg ønsker mindre makt til staten. Fint lite å rope hurra for i Norge.

Jeg ønsker en overgang til mindre forurensende energi. Fint lite å rope hurra for når vi satser på 100% pluss utvinning av olje og gass.

Jeg ønsker slutt på 0.000001 prosent løsninger (avgifter/kvoter). Fint lite å rope hurra for, da dette er eneste strategi.

Jeg ønsker et FUNGERENDE helse/trygdesystem. Min skepsis bunner nok mye i det at jeg har opplevd systemet fra sin mest urimelige, umenneskelige og ineffektive side. Og jeg vet nok til å vite at slikt er opplevelsen for svært mange i dette "velferdslandet".

Jeg ønsker IKKE å gi legitimitet til dette systemet.

Und so weiter...

La meg si det slik. Hvis vi GIDDER å PRØVE å gjøre noe med CO2 utslipp for eksempel - så må vi nok innrømme at vi må gradvis kutte ned på utvinning av fossile energikilder og samtidig gå over til andre kilder. Du vet jeg er FOR geotermiske anlegg.

Ingen som betyr noe er for det. Så det er lite å rope hurra for.

Istedet er våre teknologiske miljøer og kapital giret inn på det stikk motsatte. Mens vi SNAKKER som om det ikke var det.

Det kvalifiserer til idiotprisen, spør du meg. Og jeg er sikker på at om noen hundre år er det akkurat den dommen som felles over vår generasjon.

Noe annet ville være ulogisk.

Men det er jo bra at du liker å lese det jeg skriver. Jeg prøver jo bevisst å være en liten motvekt til "det er typisk norsk å være god"-holdningen. Om jeg av og til får inn noen poenger, så er jeg fornøyd med det.

La meg gi ett eksempel. Nylig ble det foretatt en utspørring av studenter ved Universitetet i Stavanger angående saken om samfunnstjeneste. Konsensusen var at det var "et bra forslag". Selv om stort sett alle de motforestillinger som jeg nevnte kom opp. Folk er jo ikke dumme! Men respekten for forslaget var altså stor nok til at selv om jeg ikke hørte en eneste kommentar i FAVØR av forslaget, men mange MOT - så var forslaget alikevel "bra".

???

Hvis folk ikke kan si det de mener, så er demokratiet steindødt. Respekt for autoriteter bør ikke forekomme i tilfeller der veivalget synes feil.

Respekt for autoriteter bør baseres på det positive - rent subjektivt vurdert - disse autoritetene gjør. punktum.

Hva mener du, for eksempel? Ønsker du samfunnstjeneste for alle? Det er jo en ærlig sak i så fall, men en bør da fortrinnsvis påvise at fordelene er større enn bakdelene, og også legge til grunn den moralske logikk som ligger bak statens eventuelle rett til å pålegge slikt.

Uten en slik tilnærming blir jo hele samfunnsdebatten fordummende. Jeg håper at jeg ihvertfall stort sett får frem HVORFOR jeg er uenig i mye (noen ville si det meste)

Debatten saksvis er jo forsåvidt langt mer viktigere enn om jeg skulle være en pessimist - imot alt ;O)

Admiral_Gringo sa...

Jeg blir iblandt bare helt matt over det lederskapet Vår Herre i sin vrede har straffet vårt folk med.

Man ser ingen ende på de forslag, uansett hvor virkelighetsfjerne de enn måtte være, som har til hensikt å forhindre lønnsøkninger i helsesektoren.

Nå vil makt-og-myndighet altså iverksette tvangsarbeid fra kriminelle?
Alt for å få en lavere sentralbanksrente?

Hva blir det neste?
Kvinnelig "verneplikt" på sykehjemmene?
Hva med å gjeninnføre trelledom og slaveri?

PUUUKE - Sier nå jeg...

Helge Samuelsen sa...

Trelledom og slaveri er allerede godt på vei innført allerede. Hele skattepolitikken vris over mot at en skal arbeide mer og mer for den gloriøse norske stat.