tirsdag, september 18, 2007

Bøter er klassejustis


Knut Storberget vil ikke ha bøtelagte i fengsel. Og det er jo forståelig, da dette er dårlig business. Som kjent er bøtenivået i Norge tilpasset å saldere statsbudsjettet først og fremst, og nivået ligger deretter. Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) ønsker imidlertid å åpne for fengselstraff. Og det er jeg faktisk enig i.

Det ekstremt høye bøtenivået i Norge, høyere enn noe annet land det vil være naturlig å sammenlikne med, er nemlig klassejustis på sitt verste. I sin iver etter mer penger til "gode formål" bedriver den norske stat rene landeveisrøveriet med det jeg oppfatter som misbruk av politimakt. For høytlønnede i sine råskinn av turbobiler kan bøtenivået legge opp til en sport der det knapt betyr noe økonomisk å bli tatt for litt lekekjøring. For lavtlønnede kan bøtenivået bety ødelagt økonomi i måneder.

Som sagt - klassejustis. Din verdighet i oljelandet er målt i kroner.

Det må antas at fengselsforholdene er for gode hvis for mange velger å sone i fengsel. På den annen side burde det for de som har behov for å skjerme familien for en stor økonomisk belastning være muligheter til å gjøre opp for seg annerledes.

Hele problemstillingen er imidlertid skapt av en situasjon der bøtenivået i utgangspunktet er perverst høyt. I tillegg er tydeligvis politiet instruert til å prioritere å "ta" folk på strekninger der det i utgangspunktet er "lett" å kjøre litt over fartsgrensen. Å ta de virkelig farlige bilistene - de som bedriver farlige forbikjøringer for eksempel - og burde blitt fratatt sertifikatet på stedet - det er bortprioritert - fordi det krever litt mer arbeid enn å sette opp rene "fartsfeller". Penga rår.

Noe annet er kanskje ikke å forvente i et land der penger er viktigere enn det meste.

3 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Jeg ser for meg at der i nærmeste framtid vil bli innført en egen avgift for rånebiler, en rånerskatt rett og slett.
Eller en skatt på eldre biler, som det selvsagt vil bli kalt.

Begrunnelsen for den nye skatten vil være forebygging av klimaendringer globalt.
Antydninger om at dette er en ny skatt på fattigdom fra bloggerhold, vil bli straffet med utskvising fra det offentlige rom av makt-og-myndighet, med pressekorpsets jublende velsignelse.

Mark my words.

Helge Samuelsen sa...

Vi er desverre allerede pålagt en bloggerskatt for å ødelegge norges "gode miljø" og må fra nå av besvare alle kommentarer fra Ila...

;O)

Helge Samuelsen sa...

Sa jeg Ila? Det var en spøk.