tirsdag, september 04, 2007

Blårussen tenker høyt

Øystein Sjølie har også fått det for seg at eiendomskatt er supert. Det er han selvsagt ikke alene om, men det er snart på tide at noen stopper disse blårussene før de legger opp til en ny kommunistisk revolusjon.

For det kan jo være resultatet ved at de ødelegger kapialismens noe frynsede rykte ytterligere.

Argumentene for eiendomskatt er følgende:

Eiendomskatten er effektiv. Den bidrar med store penger.

Så gjør også ran ved høylys dag. 100% skatt er også effektivt, uten at det dermed høres fornuftig ut.

Eiendomskatt begrenser ikke arbeidsinnsats.

Nei, fordi en må arbeide mer enn noensinne for å kunne betale den gallopperende beskatningen. Alt vi trenger nå er en høyreside som OGSÅ er for mer skattlegging!

Men hva med myten om at lønnsbeskatning begrenser arbeid? Jeg har ALDRI i mitt liv møtt en arbeider som går hjem tidlig fordi han blir beskattet så mye. Mer beskatning og høyere utgifter krever faktisk mer jobbing for å oppnå samme nettoinntekt. Og det kan komme som et sjokk på økonomibroilere som aldri har levd i virkeligheten, men det er faktisk slik at det er nettoen - hva folk sitter igjen med - som er viktig. Det finnes heller ingen mulighet til å krysse av "gidder ikke å jobbe fastsatte timer på grunn av høy beskatning" på noen arbeidskontrakt.

Landets eiendom kan ikke flykte til utlandet.

En klassiker. Nei, så derfor er den fritt vilt, fordi en ikke kan forsvare seg? Maken til skattekåthet og kynisme skal en lete lenge etter. Skipsredere beskatter vi ikke, fordi de stikker av, men fredelige medborgere flår vi til blods, fordi de ikke har noe sted å gjemme seg?

G. Rajan og Luigi Zingales skriver i sin bok Saving Capitalism from the Capitalists at en eiendomsskatt bidrar til å øke produktiviteten i en økonomi.

Her vet jeg ikke helt hva jeg skal si, fordi jeg ikke har lest boken. Men jeg kan legge til at meg bekjent har ingen begynt å arbeide hardere lokalt hvor jeg bor på grunn av økt eiendomskatt. Snarere tvert imot, så jobber folk som før, men river blant annet verneverdige driftsbygninger på gårder fordi det plutselig ble for dyrt å ha dem.

Det finnes imidlertid også mye litteratur på det at mennesker som er misfornøyde også er mindre produktive. Og er det en ting jeg vet, så er det det at jeg ikke kjenner en kjeft som er fornøyd med flere skatter.

For dem som ikke bruker eiendommen effektivt, vil skatten være en høy ekstrakostnad. De blir stimulert til å selge.

Ja, selvsagt. Men vil vi ha et samfunn der staten påtvinger folk å selge sin egen eiendom mot sin vilje til brutale kapitalisjævler som driter i om pensjonister må selge barndomshjemmet fordi en eller annen nyrik jævel kan tjene mer penger på å leie huset ut?

Dette er per definisjon ikke kapitalisme, men kapitalistisk diktatur. I en annen setting vil slikt kunne sammenliknes med mafiametoder.

Eiendomsskatten bidrar slik til at eiendom tilflyter dem som bruker eiendom mest effektivt.

Ja, å ha sitt eget hjem er jo ingen effektiv utnyttelse? Folk flest er jo bare en byrde i samfunnet, som helst burde vært skiftet ut med roboter? Slik at alt ble mest mulig effektivt? Storkapitalen kan sikkert tyne ut mer effektivitet - men det samme kan arbeidsleire a la Buchenwald og Auschwitz. Arbeit Mach Frei og alt det der. Øystein Sjølie er i mine øyne en skap-sosialnasjonalist. Det vil si - jeg tar det tilbake - nazistene var jo greie nok med sine egne...

En eiendomsskatt synliggjør kostnaden for boligeieren. Eiendomsskatt vil være hardt for en pensjonist med lav inntekt og dyr bolig.

Kostnaden? Kostnaden som er definert av et system. Hvis jeg pålegger Sjølie og andre skattenazier høy nok skatt, så ser de at de plutselig ikke har råd til å leve. Opplever de da den reelle kostnaden ved sitt liv? Alt er relativt.

Men all den tid sentrumsnære boliger er mangelvare må det jo være bedre at pensjonistene stimuleres til å selge sine dyre, og ofte altfor store og sentrumsnære boliger. Kjøpere av disse boligene vil jo ofte være familier, med to arbeidstakere og flere barn, som trenger å bo nært byen.

Ja, nettopp. Eiendomskatt er en pålagt skatt som ofte påtvinger (stimulerer er bare nytale i denne sammenheng) en å selge eiendom til høystbydende. Det Sjølie også glemmer er at dette ikke bare gjelder pensjonister, men også arbeidsledige eller trygdede. En påtvunget konfiskering av eiendom i effektivitetens interesse. En statsmakt som misbruker sin makt til å tyne siste rest av effektivitet ut av sine borgere, en statsmakt som overstyrer all rett til eiendom og pålegger alle sin definisjon av rettferdighet. Joda - det er liberalt...

Et mer segregert samfunn der eldre og lavtlønnede blir påtvunget å bo i ghettoer utenfor bykjernene, er det en fremtidsvisjon vi ønsker...?

Lavere transportbehov gjør dermed at en eiendomsskatt også er miljøvennlig.

Å trekke inn miljøvern i denne sammenhengen er patetisk. Langt mer miljøvennlig ville det være om samfunnet konfiskerte alle motorkjøretøy i kongeriket. Det argumentet fikk plutselig ikke så stor vekt lenger...?

En eiendomsskatt vil også bidra til mindre investeringer i boliger, totalt sett for Norge.

Ikke med mindre en anser det slik at alle kommunale krav til boligstandard oppgis og fattige kan flytte inn i jordhytter eller i beste fall brakkebyer. Investeringene i boligmasse i Norge er ikke høye fordi folk flest har bladgull på veggene eller svømmebasseng i hagen, men fordi kostnadsnivået med å bygge i Norge er høyt, og standarder og avgifter er høye.

Også her ser vi at det er staten som skal definere enkeltmenneskets behov. Det er jo som sagt nærmere nasjonalsosialisme enn kapitalisme.

Lavere boliginvesteringer er også miljøvennlig. Energibehovet ved oppvarming blir mindre, og etterspørselen etter byggevarer som sement, hvor produksjonen er svært klimafiendtlig, faller.

Forutsatt at en ønsker å ha pensjonister og trygdede boende i brakkebyer er dette korrekt. Boligbehovet blir jo knapt mindre selv om noen skattlegges fra hus og hjem. Og når storkapitalen endelig sitter med størstedelen av boligmassen etter århundrets ran - hva så - jo, de er sikkert miljøvennlige, det har vi sett før!

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at denne type økonomer blir fratatt sin stilling - blir umyndigjort og pensjonert og må leve i et samfunn basert på deres egne teorier. Svalbard kunne fungere som testlaboratorium. Jeg tror vi hadde fått er mer menneskelig samfunn av det - her hjemme.

Effektiviteten i samfunnet behøver ingen eskalering. Det er på tide folk flest tar livet sitt tilbake fra Udyret.

Ingen kommentarer: