torsdag, september 13, 2007

Drivhusgasser for dummies


Ikke det at jeg tror mine fem faste lesere er dummies... På ingen måte. Men etter alt å dømme har vår kollektive menneskelige bevissthet sånt rent generelt et problem med å fatte ting som går over litt tid, og vi har tilsynelatende spesiell kompetanse på å utvikle mentale sperrer i forhold til alt som ikke lover mer velstand og mer nytelse.

Da er det kjekkere med litt brød og sirkus liksom. Vi lever jo idag - det er barnebarna våre som lever i den verden som potensiellt går til helvete. Slikt er det jo vi kollektivt tenker, er det ikke? Ikke bevisst - selvsagt ikke. Bevisst tror vi jo at når vi kjøpte dieselbil og brettet melkekartonger og slo av lyset på do og slikt, så bidro vi med det vi kunne. Eller?

Og det er jo sant. I et system basert på rovdrift av natur - på vekst - på bruk av fossil energi - er det jo faktisk ikke mer vi kan gjøre.

Annet enn å påvirke våre folkevalgte til å ta ansvar.

Derfor har jeg laget en liten gjennomgang av CO2 problemstillingen som forhåpentligvis er så enkel at alle skal kunne forstå den - også politikere. Skriv ut og ta med på bystyremøter eller annet - diskuter med venner - mobiliser. Det er enkelt å forstå virkeligheten når en skreller bort alt svadaet. Da gjenstår faktisk få fakta.

Altså:

Drivhusgassen CO2 - slik det virkelig er:

Fossile materialer - olje og gass, ble skapt av organisk materiale som gjennom fossilisering under høyt trykk og temperatur ble kjemisk omgjort til hydrokarboner.

En rivaliserende, men mindre kjent teori går ut på at det finnes nok hydrokarboner i interstellart materiale til at forekomsten på jorden kan forklares ved at materialet allerede var tilstede ved solsystemets dannelse.

Poenget er at uansett er forekomsten av hydrokarboner endelig. Når de er brukt opp er det slutt. Da har vi overført det låste karbonet i stoffene til atmosfæren.

Hydrokarboner inneholder mye lagret energi. Når vi brenner hydrokarboner foregår en kjemisk reaksjon der karbon og hydrogen oksiderer med luft og energi frigjøres. Resultatet er altså CO2, H2O og energi. Energien er lettanvendelig. 86 prosent av den moderne verdens energibehov dekkes faktisk av fossile kilder. Vår sivilisasjon ville med andre ord ikke eksistert uten fossil-energi.

Ulempen er at vi bruker så mye at mengden CO2 i atmosfæren øker. Og selv om økningen prosentvis er liten - så har jorden aldri hatt så stor konsentrasjon av CO2 i atmosfæren som nå. Det gir resultater. For CO2 er en drivhusgass. Den binder mer av solens varme i vår atmosfære. Resultatet er stigende temperaturer og potensiale for at verden vi kjenner forandres totalt.

I verste fall kan polene smelte, havet stiger i verste tenkelige scenarie 64 meter, været blir voldsommere, og vår sivilisasjon vil gå under slik vi kjenner den. Dommedagsprofetier? Nei, selv om mekanismene ennå ikke er 100% forstått, så er det egentlig enkel fysikk i arbeid.

Og alt dette vil vi i så fall ha oppnådd i et tidsperspektiv som for mennesker går over flere generasjoner - og dermed synes som lang tid - men som i geologisk tidsperspektiv er et øyeblikk. I verste fall ofrer vi altså jordens økosystem og vår sivilisasjon for et øyeblikks olje-orgasme. Det er slik mennesket er. Vi er som barn som leker med fyrstikker. Bare for kort tid siden forstod vi ikke engang konsekvensen av å utnytte jordens ressurser ut over tålepunktet - vi forstod ikke sammenhengen i økosystemer - vi forstod ikke at vi hadde evner og kapasitet til å utrydde hele dyrearter og potensiellt også oss selv.

I virkeligheten finnes det bare to videre scenarier:

Scenarie #1: Vi fortsetter å bruke opp alle drivverdige fossile energikilder til det er tomt. Resultat: Alt tyder på at kostnadene på lang sikt blir vår sivilisasjons undergang.

Scenarie #2: Vi begrenser skaden ved å stanse bruk av fossile drivstoff umiddelbart eller så hurtig som mulig. Sannsynligvis unngår vi da de verste effektene og kanskje redder vi vår sivilisasjon.

Det finnes ingen andre scenarier. Og selv om mange snakker som om det finnes andre muligheter, så er det ønsketenkning. Det finnes ingen jatakk begge deler her. Vi kan ikke fortsette bruken av fossile drivstoff og samtidig redde vår sivilisasjon.

Her kommer Dummies delen:

Ved forbrenning av fossile drivstoff frigjøres energi, CO2 og H2O. Alle komponenter er selvsagt totalt uavhengige av menneskelig ønsketenkning og underlagt kjemiske og fysiske lover. Ved forbrenning av en viss mengde brennstoff spaltes energi, CO2 og H2O i nøyaktig samme forhold. Hver gang. Variasjonen i utslipp per en ønsket arbeidsmengde (for eksempel den distanse et kjøretøy tilbakelegger) er avhengig av motorens effektivitet - det vil si hvor mye energi den faktisk klarer å nyttigjøre seg av - forbrenningen av X antall liter drivstoff slipper imidlertid alltid ut Y mengde avgasser.

Hver gang.

Mer effektive motorer kan redusere forbruket per utført arbeidsmengde eller per tidsenhet motoren er i bruk, men forbrenning av X mengde fossile drivstoff slipper alltid ut Y mengde avgasser. Det kan ikke gjentas ofte nok.

En illustrasjon for den tungnemme:

Utslipp over tiden t1 ved forbrenning av X mengde fossile drivstoff, der Y representerer CO2. (Vanndampen som også genereres ser vi bort ifra, fordi den knapt kan sies å være et problem):

Utslipp av CO2 over tiden t2 ved forbrenning av X mengde fossile drivstoff:

X og Y er lik i begge tilfeller. Den eneste variabel er tiden.

Get it? Sagt på en annen måte: Hvis vi reduserer våre utslipp av CO2 over tid, men ender opp med å brenne opp samme mengde for å gjøre samme mengde arbeid uansett, er det kun tidsperspektivet som forskyves.

Ved å satse på reduksjon av utslipp satser altså verden på scenarie #1. Selvødeleggelse av vår sivilisasjon. Eneste faktiske alternativ er scenarie #2 - å bruke mindre fossile drivstoff totalt. Altså uavhengig av tidsfaktoren. Det betyr at vi på et eller annet tidspunkt må stanse utvinning av fossile drivsoff. Fordi alt som utvinnes forbrukes.

Det er ikke vanskeligere enn det.

Neste gang noen snakker om CO2 kvoter og reduksjon av utslipp minn dem på dette. Det eneste en kan oppnå er å forskyve sluttresultatet fra våre barnebarn til våre barnebarns barn. Minn dem også på at vår nasjonale strategi er å pumpe opp all gass fra nordsjøen, lete opp nye felt og gå inn i nye områder i verden på jakt etter enda mer fossile drivstoff. Vi er altså per idag 100% fastlåst på scenarie #1.

Hvis det virkelig er vårt valg, kan vi like godt bruke fossile drivstoff alt det remmer og tøy kan holde. Sluttresultatet er det samme. Party - Party!

17 kommentarer:

abre sa...

Hvis vi forutsetter at vi kommer til å finne opp gode alternativer til fossile brensler, som vi ikke har pr. i dag, spiller det jo en rolle hvor mye C02 vi slipper ut før vi kommer dit.

Dessuten: ved å redusere oljeutvinningen stiger prisene, noe som både fører til at eksisterende alternativer blir mer lønnsomme, og at det blir mer attraktivt å forske på nye energikilder.

Det er ikke mulig å stanse bruken av fossile brensler umiddelbart. Og hvis det hadde vært mulig ville det ført til økonomisk kollaps og politisk ustabilitet. Antakelig krig. Mao: dårlige betingelser for nødvendig innovasjon og nytenking.

Amos Keppler sa...

CO2 utslipp for dummies indeed.

Du var nok for optimistisk som vanlig, Helge. Her ser vi tydelig at noen trenger å få det stavet.

Og selv det hjelper ikke.

Amos Keppler sa...

Og det er jo heller ikke snakk om å forskyve noe som helst. Skumringstormen er allerede HER.

Ikke for våre barnebarn eller barnebarns barn, men for OSS.

Milton Marx sa...

Amos! Din bølle!

Theo sa...

[...] selv om [CO2] økningen prosentvis er liten - så har jorden aldri hatt så stor konsentrasjon av CO2 i atmosfæren som nå.

Ja, andelen er liten. Så liten at den måles i promille, faktisk er bare 0,38 promille av alle gasser i atmosfæren CO2.

Under eocenperioden var CO2 konsentrasjonen i atmosfæren på over 1125 ppmv, mot dagens ca 380, så jorden har hatt høyere nivåer.

Legg forøvrig merke til at det under eocen ikke ble noen positiv feed-back loop, med 'runaway' global oppvarming som resultat. Betryggene.

Helge Samuelsen sa...

abre,

Innovasjon og nytenkning er mindre nødvendig enn en skulle tro, fordi det allerede finnes gode alternativer i energispørsmålet.

Geotermisk energi alene kan dekke verdens behov så lenge vi borer oss ned for å hente ut mantelvarmen - dette er tapping av jordens naturlige kjernefysiske energi og skulle holde noen hundre millioner år med dagens forbruk. Hydrogen er en utslippsfri energibærer som kan erstatte bensin og diesel.

Jeg lider ikke av den sinnsforvirrelse at vi kan gå over til ny teknologi allerede neste måned... :O) Men vi er ikke engang begynt å planlegge overgang til ny teknologi. Snarere tvert imot så arbeider Norges (for det meste) statseide største energiselskap, Statoil, for fullt med å utnytte ALLE tilgjengelige reserver.

Igjen ser vi at argumentet er lønnsomhet. Hvis vi hadde tenkt slik i KFK sopørsmålet hadde vi idag ikke hatt ozonlag. Feilen vi gjør er nettopp å tro at lønnsomhet skal styre utviklingen. Per idag er kullkraft mer lønnsomt enn før det ble opprettet CO2 kvoter for eksempel.

Amos,

nei - men håpet er evig grønt ;O)

Og du har rett - problemstillingen er allerede over oss. Men effektene er ikke store NOK til at vi reagerer ennå. Vi er som hvit norsk sau som er så innavlet at den ikke lenger er redd for rovdyr...

Milton,

Ja, Amos er en bølle, men han har rett.

Theo,

takk for opplysningen angående eocenperioden. Jeg trekker påstanden tilbake om at det ALDRI har vært mer CO2 i atmosfæren, og reformulerer det til at det aldri har vært så mye CO2 i atmosfæren så lenge vi har hatt "vår" periodes klima. Imidlertid var det også mer CO2 i atmosfæren under jordens dannelse - men slikt har selvsagt liten relevans for oss idag.

Imidlertid er det feil å fremstille det som en sannhet at denne CO2 toppen i eocenperioden ikke bidro til global oppvarming:

http://www.geoportalen.no/geogeo/paleoklima/oppvarming/

Hvis dette skal være "beviset" på at vi kan ta det med ro - så ligger vi tynt an!

En annen sak er at det ikke nytter å prøve å avblåse faren ved å henvise til at CO2 måles i promille.

En kjemisk substans kan lett ha stor effekt selv om den finnes i "små" mengder.

Nå mener et flertall av verdens forskere at CO2 er en drivhusgass - og jeg velger å tro på at de har rett i det.

abre sa...

Helge:
Hydrogen er en utmerket energibærer, men ingen kilde. Geotermisk energi høres interessant ut, men jeg vil anta at det er rasjonelle grunner til at dette ikke er satt i gang i stor skala.

Jeg er enig i at vi ikke kan la hensynet til lønnsomhet styre utviklingen. Men det betyr ikke at vi kan late som at økonomi er helt uten betydning.

Du begynte med å si at det ikke har noen hensikt å bare redusere oljeutvinningen, og det var dette jeg var uenig i. Nettopp en reduksjon vil kunne få fortgang i den utviklingen du etterlyser, slik at fossile brensler kan erstattes helt.

Scenarie #3:
Erstatte fossile brensler med alternative kilder så raskt som mulig. Hvor raskt dette blir avhenger blant annet av oljeutvinningstakten i dag.

Helge Samuelsen sa...

abre,

Ah, da misforstod jeg deg. Og når jeg leser hva du sa så STÅR det "ved å redusere oljeutvinningen..".

Ja, jeg leste det som å være "redusere utslipp", som er hva alle snakker om.

Det er helt riktig at vi ved å redusere oljeutvinningen vil øke prisene og dermed stimulere overgang til ny energi. Dette må jo implisitt være en del av scenarie #2, fordi selv om jeg sier umiddelbart, så betyr det selvsagt ikke akkurat idag, men så hurtig som overhodet mulig.

Men dette er jo nettopp det vi IKKE gjør, strategien til Statoil og den norske stat er å tyne mest mulig ut av feltene våre!

Theo sa...

Geoportalens artikkel var interessant: Et utslipp 1000 ganger høyere enn i dag hevet temperaturen bare 6 grader.
Interessant.

Amos Keppler sa...

Et av mange problemer med dagens mennesker er at de fleste er ikke vant til å få sin virkelighetsoppfatning utfordret. De har sluppet unna med det altfor lenge.

Jeg lar dem såvisst ikke slippe unna med det lenger.

Helge Samuelsen sa...

Theo,

Vel, noen mener jo økt CO2 ikke gir utslag overhodet - så at du tydeligvis aksepterer global oppvarming på grunn av CO2 tidligere må jo bety at du ser faren nå også?

Og så husker vi på at det geo-kjemiske metningspunktet for karbonopptak er nådd og at vi har mindre biomasse i form av skog idag...? Og at karbonsykelen (oksygen-spalting) er vesentlig redusert av samme årsak? Og at dagens CO2 utslipp er en trigger for metanutslipp fra permafrostområder som gir vesentlig kraftigere drivhuseffekt enn CO2 alene?

Disse faktorene er "nye".

Uansett er det bevist vitenskapelig at den økte CO2en i atmosfæren fra 280 - 380 ppm fra 1800 til 2005 kommer fra forbrenning av fossile kilder.

http://environmentalchemistry.com/yogi/environmental/200611CO2globalwarming.html

Isotopes of carbon may hold a key to determining the source of the increased carbon in the atmosphere (4,5,7). The studies are based on the ratio of the three different carbon isotopes in atmospheric CO2. Carbon has three possible isotopes: C-12, C-13 and C-14. C-12, which has 6 neutrons, is by far the most prevalent carbon isotope and is a stable isotope. Carbon 13 is also a stable isotope, but plants prefer Carbon 12 and therefore photosynthetic CO2 (fossil fuel or wood fuels) is much lower in C-13 than CO2 that comes from other sources (e.g.: animal respiration) Carbon-14 is radioactive. Studies of carbon isotopes in CO2 has resulted in the following findings (5,7,8).

* There has been a decline in the 14C/12C ratio in CO2 that parallels the increase in CO2. In 1950 a scientist named Suess discovered that fossils do not contain 14C because they are much older than 10 half lives of 14C.
* There has been a parallel decline in 13C/12C ratio of atmospheric CO2. This has been linked to the fact that fossil fuels, forests and soil carbon come from photosynthetic carbon which is low in 13C. If the increased CO2 was due to warming of the oceans, there should not be a reduction in the ratios of C-13 and C-14 to C-12.

There are other clues that suggest the source of increased CO2 is not related to the warming of the ocean and subsequent release of CO2 from the ocean.

* There has been a decline in the oxygen concentration of the atmosphere. If ocean warming was responsible for the CO2 increase, we should also observe an increase in atmospheric O2, because O2 is also released as the water is warmed.
* The ocean is a sink for atmospheric carbon, and the carbon content of the oceans has increased by 118±19 PgC in the last 200 years. If the atmospheric CO2 was the result of oceans releasing CO2 to the atmosphere, the CO2 in the ocean should not be rising as a result of ocean warming.

Dessuten er en uttalelse som "bare 6 grader" totalt på trynet. Vi snakker om middeltemperaturer her og selv mindre avvik gir enorme utlag i forhold til ismassene - et par grader forskjell her er nok til å gi oss vesentlige problemer.

Det er uansett ikke VARMEN som er problemet, selv om større deler av jorden vil bli ubeboelig - men faren for global nedsmelting av is. Uheldigvis så har vi jo bygd våre største byer nær havet, og enorme jordbruksarealer vil også gå tapt.

Og det nytter ikke å tro at butikkene fremdeles har mat og flatskjerm tv-er når dette skjer, slik at vi kan fortsette som før...

Amos. Ja, du er jo nådeløs ;O)

Helge Samuelsen sa...

abre,

ja jeg glemte jo å kommentere det med hydrogen. jeg er fullstendig klar over at det er en energibærer - det er derfor jeg anbefaler satsing på økologisk energi-produksjon FØR en kan implementere dette.

http://tripletau.blogspot.com/2007/02/norges-energifremtid-geotermisk-varme.html

Hydrogen som energibærer er interessant fordi vi da ikke behøver forurensende batterier, og kan tanke hurtigere enn å måtte lade batterier over lengre tid.

independence ltd. sa...

"Scenarie #2: Vi begrenser skaden ved å stanse bruk av fossile drivstoff umiddelbart eller så hurtig som mulig. Sannsynligvis unngår vi da de verste effektene og kanskje redder vi vår sivilisasjon."

Det finnes en annen variant av dette scenariet, nemlig satsing på fornybar energi.
Politiker og andre stirrer seg blinde på løsninger for å rense og redusere utslipp. Dersom det hadde blitt satset 100% på fornybar energi, kunne denne energien utkonkurert forurensende ikke-fornybar energi.

jeg syns du skriver mange MEGET god innlegg på bloggen din:)

Helge Samuelsen sa...

Takk, independence

En satsing på andre energikilder må selvsagt gå hånd i hånd med en utfasing av fossilenergi. Personlig har jeg meget god tro på geotermisk, da EGS og sterkt forbedrede boreteknikker vil sørge for at slik energi ikke bare blir økonomisk bærekraftig i seg selv, men garantert vil utkonkurrere forurensende energi.

independence ltd. sa...

Vi som forbrukere av energi har stor makt. Dersom det kommer fornybare alternativer som er konkuransedyktige er vi som velger om fornybar energi skal utfase den forurensende energien. Om det kommer gode fornybare løsninger i stor skala vil da veksten av denne enerien spise av markedsandelen til den forurensende energien.
Energisparing er selvsagt også meget nyttig:)

independence ltd. sa...

forøvig ligger det selvsagt i kortene at ikke-fornybar energi tar slutt med tiden.
Peak oil er et kjent fenomen,men peak uranium er også en begrensing.
Norge nådde produksjonstoppen for olje for flere år siden. Verden prosuksjonstopp ventes å komme i nermeste fremtid. Fra en dag toppen er nådd vil tilbudet av olje minke for all fremtid.
Om atomkraft skulle blitt brukt som substitutt for olje regner man med at all uran ville blitt brukt opp i løpet av ti år.
På en måte vil faktisk naturesursene sette en stopper for det enorme forbruket av ikke-fonybar energi i lengden.
på denne linken er det mye informasjo rundt disse emnene:
www.oljekrisa.no

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg har skrevet om Peak Oil.

http://www.google.com/search?q=Peak+oil&sitesearch=tripletau.blogspot.com%2F

Det samme som gjelder for uran vil også gjelde for thorium. En opererer med fantasireserver av dette stoffet, men glemmer at alt må utvinnes, det er kostbart og energikrevende, og man kan i praksis ikke knuse opp alt grunnfjell vi har for å hente det ut. De utvinnbare lagrene er derfor langt mer begrensede og gir større miljøskader enn det høres ut som.

Når det gjelder forbrukernes makt er jeg imidlertid bare delvis enig. I et marked med fri konkurranse der det finnes fornybare alternativer er det riktig. Imidlertid er det ikke lagt ned større ressurser på å bygge ut infrastruktur som kan legge til rette for egentlig fornying av for eksempel bilparken.

Det virker på meg som om strategien går på å bedrive "promilleforbedring", og satse på å bedrive avgiftspolitikk uten reelle alternativer. En forutsetter nemlig at elbiler bare kan erstatte få prosent av markedet, teknologien som kan være en fullgod erstatter er hydrogen, men satsingen her er minimal og for skuebrød å gjelde.

Hydrogenbiler med stempelmotor er ikke dyrere å produsere enn bensinbiler, og eldre bensinbiler kan faktisk ombygges til hydrogenbiler. Lite ressurser blir imidlertid brukt på slikt.

Det betyr i praksis at virkelige alternativer ikke vil finnes i overskuelig fremtid. Det passer sikkert også bilindustrien, som har teknologien klar, men som selvsagt venter til politisk støtte for infrastruktur finnes. I California, som har en viss satsing på hydrogenbiler, anerkjenner man at selv der er det største hinderet mangelen på infrastruktur.

Det samme gjelder elforsyningen. Vi er heldige og har mye vannkraft i Norge. Det er selvsagt ikke nødvendigvis ønskelig å bygge ut alle naturlige vassdrag, men et alternativ finnes idag i geotermisk varme. Tall fra USA viser at dette er teknologi som er konkurransedyktig med dagens priser. Imidlertid er satsingen her mer på vindmøller som behøver statsgaranti (subsidier) for å kunne konkurrere. Det er de store norske selskapene med sugerør i statskassen som dominerer. Og politisk vil en at folk skal bruke mer vedfyring! Dette er forsåvidt karbonnøytralt forutsatt at vi ikke brenner mer enn naturlig tilvekst, men skaper problemer med partikkelforurensing - dette vil spesiellt være et problem i byer, men er noe jeg merker godt her ute på landsbygda også!

jeg tror at før vi forbrukere kan vise markedsmakt må vi vise politisk makt. Vi må presse på for mer progressive løsninger og mer visjonære ideer.

Pengene er der jo. Bare OVERSKRIDELSENE i investeringene i nordsjøen til neste år er beregnet til 95 milliarder kroner. Dette ville kjøpt mye fornybar energi.

Til tross for all propaganda er jo totalt sett satsingen på fornybar energi i Norge latterlig lav.