fredag, juli 20, 2007

Skatt for de rike


Skattesystemet i Norge gagner de rike. Har en nok kronasje er det nærmest frivillig å betale skatt.

Idet en har nok inntekter til å hyre inn skatteplanleggere kan en gjøre som en vil. Smutthullene er mange og store. Når det er snakk om milliarder er en advokatregning fra eller til småplukk. Når det er snakk om noen få tusen - slik det ofte er for pensjonister eller lavtlønnede - er slike metoder ikke aktuelle. En har heller ingen fri kapitalformue å leke med.

I Norge betaler de superrike lite eiendomskatt og lite arveavgift. Hva er poenget med det? Og svaret fra de fleste hold er å øke eiendomskatten. I virkeligheten bør den avskaffes. Ordinære lønnsmottagere er de som IKKE klarer å trylle bort slike ting - de rike ikke bare vet om triksene - de har også kapitalen til å leke tryllekunstnere.

Når det gjelder arveavgiften er det bare den "teite" arbeiderklassen som - sannsynligvis med misforstått solidaritet som utgangspunkt - gir bort sine barns formue til staten. De rike vet bedre. Barna skal tross alt inn på Harvard og ha leilighet og bil før fyllte 20.

Det er vanlige pensjonister som flås mest av formueskatten i Norge, formue beskattes hardere enn eiendom - noen mener derfor at eiendomskatten må opp.

Med full uttelling (reell likningsverdi) vil en vanlig standard bolig i Norge koste om lag 15 000 kroner i året å leie. Sa jeg leie - jeg mente eie. Men en eier altså ingenting utenom på nåde i et system med eiendomskatt. Staten tar sin leie uansett. Lavtlønnede, trygdede og pensjonister vil i stort antall derfor kastes på gata.

Blårussøkonomene driter i det. De er redde for at de superike driver med tryllingen sin og salter ned eiendom i hytter og hus - som om de ikke like godt kunne gjøre det i utlandet hvis det lønte seg. Du og jeg og hvermansen derimot har ikke like gode muligheter for å ha hytter og hus både her og der i verden og reise med privatjeten frem og tilbake.

Økt eiendomskatt er et bonanza for kommunenorge - der statens underfinansiering av kommunene har presset frem hardere beskatning også av Jørgen Hattemaker. Alle de andre tusenvis av spesialavgifter vi har er definitivt også regressive - de svir mest for de som har minst.

Men vi er som vanlig mest interessert i å leke at vi flår de rike. I virkeligheten dreper vi de små.

7 kommentarer:

Programsekretariatet sa...

Og løsningen er?

Helge Samuelsen sa...

Løsningen er selvsagt et revidert skatteopplegg basert mer på skattebetalers skatteevne og med mindre smutthull.

Det skal ikke behøves doktorgrad for å oppnå fordeler i skattesystemet.

Men først og fremst må en identifisere at en har et problem.

Kom gjerne med dine/deres potensielle løsninger - eller ser du/dere ingen problemer?

Amos Keppler sa...

Det er slevsagt de rike som direkte og indirekte skattelegger de fattige, både nasjonalt og internasjonalt, slik adelen og de på toppen av hierarkiet alltid har gjort.

Dagens system, både i mer"sosialistiske" og i typisk kapitalistiske land er simpelthen enda et bedrag.

Amos Keppler sa...

Løsningen er langt mer ekte utjevning. At noen overhodet skal ha en formue som er feks 1000 prosent høyere enn gjennomsnittet og høyere er rett og slett forferdelig.

Amos Keppler sa...

For å få langt mer utjevning må slevsagt hele samfunnet forandres dramatisk. Det er helt umulig å få til noe som engang ligner rettferdighet slik samfunnet er innrettet i dag.

Amos Keppler sa...

Med andre ord: det er egentlig IKKE nasjonalstatene som bedriver skattleggingen. Folkene der er bare støvsugeren, ikke de som støvsuger.

Helge Samuelsen sa...

Amos, du har selvsagt rett. Men beskatningen gjøres under DEKKE av nasjonalstaten og alle de "gode" formålene som skal iverksettes.

Kapitaleierne er jo de som trekker i trådene uansett, og det ser vi jo på resultatet av skatteopplegget.

Som du sier - en adel er erstattet med en annen - og til og med det favoriserer rikfolk - en trenger ikke lenger være født inn i de rette familier - en trenger bare være kynisk nok.