mandag, juli 23, 2007

Miljøkostnader hemmeligholdes


Kina er bedre enn Norge. Ihvertfall så regner en på hva samfunnets miljøkostnader er. Og det er ikke skillemynt en kommer frem til. Selv om Kinas økonomi er stor, er 400 milliarder kroner et vesentlig beløp. En kunne investert i mange geotermiske anlegg for den summen.

Uansett er miljøkostnadene omkring 3% av nasjonalbudsjettet. Det må være grunn til å tro at kostnadene er tilsvarende i de fleste industrialiserte land.

I Kina holdes dette hemmelig. I Norge snakker man ikke om det. Hva er verst? Eller: Hva er forskjellen?

Forøvrig så mener jeg verden burde bygge så mange geotermiske anlegg som vi kan - for å sikre forurensningsfri kraft som kan brukes direkte eller i andre energibærere. DET hjelper mer enn ønskedrømmer.

2 kommentarer:

genese sa...

Hemmelig, eller ikke snakket om: resultatet blir uansett at vi vandrer i blinde.

Helge Samuelsen sa...

Riktig!