torsdag, juli 26, 2007

Monopolmafiaen får trøkk seksten - eller: Web 3.0


I lang tid har eierne av bredbåndsinfrastruktur oppført seg som om de eier internett. En har hegnet om infrastrukturen og ikke sluppet andre til. Situasjonen har vært verst i USA, der de store selskapene - ledet an blant annet av AT&T - har gått til rettsak for å fjerne konkurrerende nett. Og vunnet!

Så mye for free enterprise og alt det der.

Hvis en tenker seg om forstår en at det er klin idiotisk å betale for tilgang til noe som leverandøren tillater seg å begrense etter eget forgodtbefinnende. Det er som om en betaler for å kjøre på en vei, men må kjøre der eieren av veien ønsker. En relativt utålelig situasjon, kan en si.


Dette har vært teleselskapenes våte drøm i lang tid - å ta betalt både for tilgang til nettet og tilgang til å distribuere stoff på nettet. Her glemmer en at selve produktet i utgangspunktet ER nettet, og at innholdet faktisk er teleselskapenes største asset. Uten stoff på nettet - intet produkt.


Alikevel er en ikke fornøyd med å selge en vare som i utgangspunktet lager seg selv. En er grådig. Her hjemme har Telenor forsøkt å presse penger av innholdsleverandører - blant annet Schibstedt og NRK - uten tanke for at nettopp slike innholdsleverandører er med på å skape det produkt som de faktisk selger til sluttbruker!
Grådigheten seirer.

Slikt har en tendens til å skje... Uten begrensende faktorer skaper alltid kapitalen monopol der den kan - og misbruker det så langt som loven gir mulighet - og litt til.
Derfor oppstod kommunismen - ikke på grunn av trusselen mot nettnøytralitet, selvsagt - men som en motpol til det etablerte kapitalistiske monopolsystem. Kapitalismen er ofte sin egen verste fiende - eller skaper ihvertfall sine egne fiender. Fordi samfunnet er for svakt til å fortelle kapitalmakten hvor skapet skal stå.

I den nye økonomiske verden er imidlertid frie nettverk en fordel for en ny generasjon kapitaleiere. Google, Skype, flicr, YouTube, ebay, Amazon, etc, etc. Disse aktørene TJENER på et fritt internett. Og de liker ikke tanken på at den gamle telemafiaen skal ødelegge deres markedsandeler.

Så nå spiser de gamlekara. Og godt er det.


Google ønsker å drive det nye trådløse nettverket i USA. Går det greit, kan en regne med slike nettverk også i andre land. Utgangspunktet er selvsagt at dette nettet drives til deres fordel - og tilfeldigvis er dette også til brukernes fordel.
Konkurranse er uansett bra - ikke sant AT&T og Telenor? Er det ikke det en sier men aldri mener? Bare strup inn innholdet på nettet hvis dere tør - og se hvor mange kunder dere får :O)

Jeg spår kryping til korset, nettnøytralitet så det suser og økte hastigheter også hos ex-monopolistene. Og det er godt. Bare husk at det er farlig å gi dem for mye tau...de kommer garantert til å henge seg selv igjen.

4 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Optimist...

Øyvind Sæther sa...

Det er interessant at Telenor forsøker å breske seg ovenfor mindre internettleverandører i Norge - kun fordi de har mulighet. Heldigvis valgte de fleste ISPene å le av Telenor mens de tegnet langt billigere kontrakter med f.eks Banetele.

Serverhallen der jeg leier serverplass i New York er vanvittig stor og har gode peeringavtaler med så og si alt av globale nettleverandører (den ligger rett ved GBLX). Der er Telenor en liten filleleverandør som må tigge om å få lov å være tilknyttet (noe de er, det er faktisk færre HOPs derfra til Telenor's nett enn fra Telia's ADSL her hjemme).

Kanskje AT&T har tråkket på Telenor derute i så stor grad at de synes det er rett og rimelig å sparke videre nedover der de kan -- dvs. små norske nettleverandører. Hvem vet. For min del er det ingen nyhet at Telenor er en kriminell bedrift som fakturerer tjenester de ikke leverer og generelt driver uetisk. Boikott denslags om du kan.

genese sa...

Tiltredes. For mye vil ha mer. Og de blander begreper: transporten og det som transporteres. Og dette blir en monopolisering som vi ike er tjent med. Og som trolig myndigheter ikke vil la skje, selv om de liksom ligger litt etter dfen teknologiske utviklingen.
Det er mulig at markedet selv ordner disse flokene, for leverandørene vil ikke finne seg i dette. Men det blri jo like farlig om dette snus: at leverandørene også kontrollerer transporten.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

vel, jeg får være optimist en gang iblant. Ingenting vil noensinne bli perfekt - men nettet må holdes samlet og nøytralt - det er hovedsaken. Nye aktører er derfor av det gode fordi det gir brukere en bedre mulighet til å styre utviklingen gjennom sine valg.

ALternativet er - skrekk og gru - et statlig monopol på internett - som garanterer liten utvikling, gammel teknologi, sensur og høye priser på grunn av skattlegging av infrastrukturen.

Øyvind,

Jeg får en pervers glede av å høre at Telenor er små i NY :O) Du har nok rett i at det er et hakkesystem etter rangordning.

Telenor er boikottet så mye jeg kan - jeg bruker foreløpig deres kobbernett - men gjennom tredjepart. Vi har Lyse i mitt område, men de er for dyre for mitt bruk (bundler en masse andre tjenester jeg ikke vil ha), dessuten er nettet deres bygget ut med blodpenger fra kraftkrisens dager - noe jeg ikke liker.

Genese,

Jeg tror leverandørene er best tjent med et HELT internett. Ingen leverandør kan regne med fullverdig distribusjon hvis de lager sine egne "mini-internett".

Her setter jeg imidlertid min lit til at flere distribusjonsmåter skaper flere valgmuligheter hos sluttbruker, og at dette vil sikre reell konkurranse og mindre mulighet for monopol.

Imidlertid har jeg ingen illusjon om at ikke også Google med tid og stunder kunne tenkes å oppnå monopol - eller tilnærmet monopol.

Det er her vi som sluttbrukere kommer inn og må straffe alle monopol nådeløst. Som jeg sa - gi dem nok tau - og de vil henge seg selv igjen.

Da gjelder det å holde igjen på "tauet" så godt en kan.