mandag, juli 23, 2007

Frp tenker høyt om kjønnslemlestelse


Frp er imot kjønnslemlestelse. Det er jo vel og bra, men det kommer jo ikke som en overraskelse at de vil hanke inn noen billige politiske poeng på det. En ønsker spesialbehandling av somaliere.

At helsesøster på ettårskontrollen bør informere om de helsemessige skadene barnet får av kjønnslemlestelse, og at det er ulovlig i Norge, er greit. For det ER ulovlig i Norge. Men nettopp derfor trenger vi ingen særbehandling. Helsesøster er også ansvarlig for å undersøke om eventuelle skader eller sykdomstegn ved barnet. Det er derfor vi HAR helsesøstre. For barnets - og foreldrenes trygghet.

I den grad et barn blir lemlestet av foreldrene HAR vi allerede et rettsvesen og et barnevern. Å leke som om vi behøver særbehandling av spesielle grupper blir feil. Vi må bare håndheve det regelverk som eksisterer.

På den måten sender vi klare signaler om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt i Norge. Det bør ha konsekvenser for dem som eventuellt vurderer å reise til Norge. Vi bør ha anledning til å hevde vårt lovverk slik det er uten spesialbehandling. Slikt vil virke mot sin hensikt. Graden av integrering innvandrere ønsker i vårt samfunn bør være frivillig - forutsatt at en holder seg innen lovverket - slik det egentlig er for alle andre. Et rettsamfunn kan IKKE operere med differensierte regler i forhold til rase - dette er apartheid!

I tilfelle noen ønsker å invokere en religiøs rett til å bedrive kjønnslemlestelse: I følge Koranen er det forbudt å ødelegge det som er skapt av Gud. Det finnes ingen unnskyldning - bare tusen år med kvinne-undertrykkende (u)kultur.

Tillegg: At FrP ønsker sanksjoner som "eventuellt å kutte i sosialhjelpen" viser bare deres forutintatte holdninger overfor innvandrere. Deres holdninger vokser seg sterke bare hvis de kan opprettholde kunstige skiller mellom grupper og spille på fremmedfrykt. Hovedskylden for at situasjonen har utviklet seg til det den er idag er imidlertid det siste tiårs regjeringer - som har tillat at en situasjon uten klare regler og påfølgende kulturkollisjon har fått utvikle seg.

Tillegg 2: At 75% av kvinnelig kjønnslemlestelse per idag foretas lovlig av private leger i Egypt burde være en sak for vår utenriksminister - hvis han har baller nok!

8 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Å nei du, han våger nok ikke klø seg på ballene.

Helge Samuelsen sa...

LOL!

Det er jo mer kriminellt å klø posene enn my annet i dagens samfunn!

genese sa...

Opportunister er det flust av i dette partiet. Og de finner gjenklang, ellers hadde de ike vært så store. Utrolig hvordan de kan fare frem uten egentlig å bli avslørt. Kanskje er det fordi folk ønsker enkle løsninger på kompliserte spørsmål, uten å tenke konsekvenser. Slik som i denne saken.

Helge Samuelsen sa...

Genese,

Jeg er selvsagt helt enig. Alikevel er jeg redd hele den politiske debatten har blitt "smittet" av denne hangen til "enkle løsninger". Med andre ord - FrP er ikke alene - uheldigvis.

Amos Keppler sa...

Utenriksen er, fordi han er den mest konservative i regjeringen den mest populære. Typisk og veldig urovekkende.

Helge Samuelsen sa...

Konservativ burde i disse dager etterhvert være et skjellsord når en ser det uføret vi er havnet i...

Mysil Bergsprekken sa...

genese og Helge Samuelsen:

Enkle løsninger som fungerer er, etter mitt syn; atskillig bedre enn kompliserte løsninger som ikke fungerer.

Helge Samuelsen sa...

Enkle løsninger kan være bra. Om de er det avhenger blant annet om de kommer i konflikt med grunnleggende prinsipper som er mer verdt å holde på enn nettopp disse enkle løsningene.

Enkle løsninger er også ofte bare enkle på papiret. I virkeligheten må man også tenke på eksterne effekter.