søndag, juli 08, 2007

Knut viser handlekraft


Drosjesaken rulles opp. Og godt er det. Justisminister Knut Storberget varsler imidlertid at Regjeringen vil se på muligheter for å beslaglegge rettigheter - deriblant drosjeløyver - før drosje- jukserne er dømt.

Jeg mener justisministeren bør legges i jern til han er blitt frisk - subsidiært, hvis diagnosen skulle være uhelbredelig sinnsykdom - at han stille og rolig blir ført ut fra scenen i politikersirkuset.

Ok. Vi har absolutt en skandale her. Totalt misbruk av trygdesystemet. Total svikt i trygdesystemets kontrollrutiner. Her finnes det kriminelle og de skal straffes.

Men FØR det finnes rettskraftige dommer? Ist das den totalen Sieg oder den totalen Untergang? uzw...

Hvor er prinsippet om uskyldig til det motsatte er bevist? Hvor er kravet om en fair rettergang? Hvor er vettet til Storberget?

Greit at noen har svindlet staten. Greit at staten og dens representanter blir jævlig pissed off på det. Men et sted må grensen gå mellom et rettsamfunn og et ad hoc politisk styrt straffesystem...også kjent som diktatur.

Ikke for det. En er så vant til at den allmektige stat lager sine egne regler etter forgodtbefinnende her til lands at slikt sikkert ikke engang fortonet seg som problematisk for Storberget. Prinsippet om at individet har rettigheter er forlengst byttet ut med at staten har rettigheter - til alles beste, ikke sant?

11 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Knut Den Harde hadde som sagt heller ikke noen trøstens ord til oss pokerspillere. Som Bettong Bjarne har han sin egen, velutviklede rettferdighetsans og lar ikke noe stå i veien for den.

Genese sa...

Dette kommer neppe til å få gjennomslag. For det bryter med selve grunnprinsippene i en rettstat: Uskyldig frem til bevist skyldig.

På den annen side: De bør kanskje suspenderes fra kjøring for trygdens regning til saken er avklart. Det er vanlig i arbeidslivet, dersom mistanken er sterk nok. Så får staten heller godta erstatningskrav om de skulle kjennes uskyldig av en domstol.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Knut Den Harde og Bettong Bjarne inngår nå i mitt vokabular :O)

Genese,

Suspensasjon er en helt annen ting - og jeg er enig i at skjellig grunn til mistanke er nok til å innføre visse tiltak.

Her mistenker jeg nok imidlertid Storberget for overspill for å "vise handlekraft". Slikt er potensiellt farlig i seg selv, fordi det bryter ned almenn respekt for prinsipielle rettigheter.

Arve sa...

Alle som kjører drosje føler seg nå som potensielle svindlere! Hvem skal kjøre drosjene i Oslo nå da? Er det noen som tør å ta over 500 drosjeløyver som blir inndratt? Er det noen ansatte som klarer å leve av en tilfelldig inntekt på 35% av det de klarer å kjøre inn? Betong Bjarne går jo ut å sier at han vil legge til rette for at folk som har liten inntekt kan få jobbe så mye de klarer uten at det skal gå utover trygd/stønader. I dag skjer det ingenting på den fronten. Tjener en fattig jævel en krone for mye så skal han straffes med inndragning av hele trygden selv om skatt og avgifter er innbetalt! De fattige skal visst arve jorda?
Vi er alle potensielle svindlere i Knut og Bjarne sin verden!

Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Gode poenger. Kanskje drosjesjåfører bør satse på lovlig trygd istedenfor, så kan de jobbe på si...

Drosjenæringen og transportnæringen generelt har uverdige forhold - så mye er klart.

Amos Keppler sa...

Jeg har liten forståelse for drosjesjåfører generelt. De har sin egen selvjustis, blant annet mot såkalte "pirattaxier", men en urett unnskylder ikke en annen.

Helge Samuelsen sa...

Her hvor jeg bor har vi en (eller var det to?) drosjeløyver, så jeg innrømmer relativt liten erfaring med drosjer.

Mine inntrykk fra f.eks Oslo eller Stavanger er imidlertid udelt positive... Jeg hadde også en innehaver av drosjeløyve og sjåfør som "nesten svigerfar" engang. Flott menneske.

Men aldri i livet om jeg ønsket å kjøre for ham, slik han ønsket...ingen jobb i min gate!

Laila sa...

Akkurat ja. Mitt inntrykk av at Storberget ikke kan elementær juss blir med dette bekreftet. Skift ham ut straks, med noen som kan være-, ikke leke justisminister!

Helge Samuelsen sa...

Laila,

Ja, du har allerede tatt ham på liknende :O)

Jeg tror nok imidlertid Storberget kan juss, han er bare døddrukken av maktbegeret, som hele Stortinget forsåvidt er. Hele konseptet om rettstaten basert på domstoler som er uavhengige av den politiske ledelsen i sin utøvelse er forlengst gått i "glemmeboken".

Med andre ord, politikere har en lei tendens til å blande seg inn i saker der de ikke har noe med å blande seg. Sannsynligvis fordi det er en lettvint måte å få litt PR.

Forhåndsdømming er også sterkt inne i bildet her, noe som er sterkt beklagelig spesiellt når det kommer fra den såkalte "ansvarlige" politiske ledelse. Det er viktig å forstå at selv om de mistenkte her SANNSYNLIGVIS faktisk ER skyldige, så holder det ikke uten en fair rettergang. Det vil si - hvis vi skal opprettholde illusjonen om en rettstat.

Egentlig er det ikke så interessant om Storberget KAN juss eller ei. Hovedpoenget er at han oppfører seg nærmest konsekvent som om han IKKE kan det. Og jeg er helt enig med deg. Han burde skiftes ut straks, om ikke før!

:O)

Amos Keppler sa...

Han er en drittsekk, men det hjelper ikke å bytte ut en drittsekk (maktmisbruker) med en annen. Det viser seg gang på gang på gang.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Det er korrekt. Men forutsatt at tabbekvoten settes lavere, kan ihvertfall noe av maktiveren etterhvert dempes. Gojobbene betyr mye for disse kara.

But I'm not holding my breath.