onsdag, september 10, 2008

Karbonfangst ren fantasi


Lester Brown, miljøguru, og forfatter av boka "Plan B", mener Co2 fangst er ren fantasi. Dette mente også Kompromissløse meninger allerede i utgangspunktet. "Månelandingen" vil være avhengig av sterk subsidiering, og vil aldri være regningsvarende i forhold til alternative energikilder, som for eksempel geotermisk varme. Ihvertfall når en ikke jukser med regnskapet.

Og her ligger dilemmaet. I en sosialistisk allmektig stat (så lenge flertallet holder), er det såvisst ikke ansett som et problem å kaste penger etter årsaken til problemstillingen i utgangspunktet - fossilenergibransjen. For det er lett å gi bort andres penger. Resultatet vil imidlertid bli svært prisdrivende, svært usosialt, og potensiellt katastrofalt for vår økonomi.

Alt fordi vi ikke klarer å gire over i et nytt spor, men heller tviholder på gammel teknologi. Bukken og havresekken. Hvem eier oljeindustrien? Bukken ikke bare passer på havresekken, bukken eier den.

CO2 rensing er ingen norsk ide. Det har jeg også påpekt tidligere, men beviset for at vår lille norske virkelighet er basert på oljeindustriens propaganda ligger jo nettopp i at vi har overbevist oss selv om at slik er det. Allerede har vi imidlertid pøst penger ut av vinduet og inn oljebransjens lommer for at de skal få utvikle vår egen fornorskede versjon. Som ikke på noen måte er banebrytende i sine tekniske løsninger. De fysiske lover er og blir konstante.

Men Stoltenberg fikk jo snakke om planene om "månelanding". Så det ble da litt valgflesk på oss. Problemet er at ingen blir feit av tomme ord.

Det som er direkte kvalmende, og som burde få øynene opp for folk flest her på berget, er at USA(!) overgår Norge i satsing på fornybar energi. Så mye for miljøprofilen til de rødgrønne, som foreløpig ikke har gitt oss annet enn rekordutslipp av CO2. Nå mistenker jeg at USA også har innsett det vi burde ha innsett for lenge siden, og sikkert dilter etter og innser om ti år - når det er for sent - at oljen vil bli mangelvare og dyrere i fremtiden. Alternativer må med andre ord finnes allerede nå.

Norges alternativ er å subsidiere oljeindustrien. Det forekommer meg at det ikke er direkte intelligent.

Lite intelligent er det også at vi fremdeles kaster bort 10 milliarder kilowattimer fordi vi ikke vedlikeholder vannkraften vår.

Husket du å slukke lyset på do? Vi må alle bidra, vettu!

7 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Karbonfangst er å kaste vann på gåsa, i beste fall. Det er å klamre seg til fortiden, til alt mulig fælt egentlig. Det er ingen LØSNING, ingen utsettelse engang, men enda mer Røyk og Speil.

Igjen velger man å ikke angripe problemet, men symptomet på problemet og knapt nok det.

Hadde det enda bare vært for å forsvare oljeindustrien, men jeg frykter at dumheten går atskillig lenger enn selv det.

Arve sa...

Det er nesten som å helle bensin på bålet! Samme hav lurt norske politikere gjør så har de ikke tenkt å ofre en krone. Alt miljø/klimatiltak skal ordnes med høyere priser/avgifter som merkes i lommeboka på de som ikke er kjøpekraftige! Alle andre pressgrupper klarer å øke inntektene sine etter hvert som politikerne finner på nytt idioti! Det ligger planer på bordet allerede om ¨å øker strømprisene til en slik høyde at det blir lønnsomt å starte opp gasskrafteverkene! Da vil de øke strømprisene en gang til slik at det blir lønnsomt å fange dritten som gaskraftverkene slipper ut. Ingen i det gode flertallet reagerer fordi de vet de får kompesnsasjon før at de må betale mer. Dette er denne regjeringens politikk. Ingen politiker i Norge kommer til å gjøre noe billigere for oss som forbrenner lite! Vi får bare betale! Det blir de med enorme forbruk som blir subsidiert!

Helge Samuelsen sa...

Amos,

"Igjen velger man å ikke angripe problemet, men symptomet på problemet"

Ja, det er dette som er vår svøpe. Slik overfladiskhet finner man overalt i samfunnet.

Går dumheten dypere? Kanskje. Men jeg har en oppfatning av at grådigheten er mer inne i bildet enn dumhet. Riktignok evner man ikke å se langsiktige konsekvenser, men hele økonomien er koblet opp mot servilitet overfor oljenæringen. Og pengestrømmen går veier som ihvertfall ikke gagner hvermannsen.

Arve,

"Putting out the fire with gasoline..". Ja, utgiftsnivået er det ingen politiker som bryr seg med, de er sikret både nå og i pensjonstilværelsen.

Hele økonomien er "fikset", alt er giret inn for å tilfredstille spesialinteresser i energibransjen. Og siden flertallet også blir kompensert, fungerer flertallsdiktaturet 100% etter sin hensikt.

Man må anta at målet er et totalt og absolutt overføringssamfunn der alle er avhengige av staten, det vil si maktmiljøene. På mange måter er vi jo allerede i en slik situasjon. Dumheten blant befolkningen, som oppgir sin frihet frivillig er slående, men ikke uventet.

kurt sa...

Dette er i sannhet røyk og speil. Bedraget, som du er god på å avsløre, Helge, foregår daglig. Hva med de milliardene vi nå skal bruke på å utbygge oljeindustrien enda mer?

Helge Samuelsen sa...

Hundre milliarder pluss i nye investeringer i karbonmafiaen avslører selvsagt mangelen på miljøengasjement på Stortinget. Den er ikke null - den er i minus.

Anders A sa...

Som skrevet ved tidligere anledninger så deler jeg langt på vei din skepsis mot CO2-lagring, selv om jeg muligens vil være litt mindre bombastisk i mine uttalelser nå enn det jeg var før. Jeg var imidlertid nettopp på en internasjonal energi- og klimakonferanse med prominente talere fra både industri og universiteter. Det synes å herske tilnærmet full enighet om at CO2-fangst og lagring virkelig er en nøkkelteknologi for å løse (les: begrense skadene av) klimaproblemet. Skepsis mot CO2-lagring møtes med liten forståelse, ikke bare blant industrirepresentater, men også i universitetsmiljøer. Jeg undret meg over dette der jeg satt. Kan det være slik at jeg, en nyutdannet fjott med en stakkars mastergrad, evner å vurdere denne komplekse problemstillingen på en mer nøktern og bedre måte enn en drøss med professorer, forskere og andre viktigperer? Det virket på en måte usannsynlig.

En annen ting som undrer meg er at folk uten forbehold snakker om en "sosialistisk regjering". Jeg har slått opp sosialisme i leksikon og får det ikke helt til å stemme.

Ville det forresten blitt kastet mindre penger til CO2-fangst hvis det var opp til Krf, V, H og FrP å bestemme?

Helge Samuelsen sa...

Det siste først. Når jeg snakker om sosialisme her, snakker jeg om den særstilling som et nasjonalt oljeselskap har i forhold til de politiske avgjørelser.

Jeg påstår ikke at en borgerlig (eller Frp) regjering ville handlet annerledes. StatoilHydro ville nok fortsatt hatt en særstilling. Det er dette med bukken og havresekken.

Så, tror jeg egentlig at jeg vet bedre enn de med "riktig utdannelse". Ja, faktisk - fordi her er det en relativt enkel logikk inne i bildet. Alle som jobber innen oljebransjen, det være seg ingeniører eller miljø på universiteter er del av problemstillingen.

For det første er det usannsynlig at en bransje "nedlegger seg selv". Selvsagt ønsker de å fortsette som før. Selvsagt ønsker de å tro på egne løsninger.

Problemet er bare det at co2 fangst aldri vil kunne begrense utslippene nok. Er det noen som faktisk tror for eksempel Kina vil bruke penger på å lagre co2 fra sine kullkraftverk? Og hvor skulle dette lagres? Ikke alle har tomme olje/gassreservoar utenfor kysten til å pumpe dette ned i. Bare som et eksempel på problemstillinger.

Nå bruker vi hundre milliarder bare på å ny satsing i nordsjøen. Hva kunne dette skapt av alternativ energi? Det er klart at her lar vi utsiktene til fortjeneste gå ut over miljøhensyn. Og slikt har det alltid vært.

Jeg sier ikke at co2 fangst ikke fungerer. Vi kan sikkert foreta en virkelig månelanding også, hvis vi bruker nok ressurser. Jeg sier det tar oppmerksomheten bort fra virkelige løsninger, at det forbruker både penger og ressurser på oljeindsustrien istedet for at disse ressursene blir brukt for å tilpasse oss (også energimessig) fremtiden.