søndag, september 28, 2008

Klimafarse

Har fått med meg at det i klimaskeptikernes verden eksisterer et feilaktig meme (se artikkelens kommentarfelt) om at temperatursenkning i øvre atmosfære motbeviser global oppvarming.

Jeg skal forklare dette så enkelt at forhåpentligvis selv sveiseeksperter kan forstå det: Hele konseptet bak drivhuseffekten er at enkelte gasser holder tilbake varmestråling i atmosfæren. Dette er et velkjent fysisk fenomen. Uten drivhuseffekt ville jorden ha en evig istid. Sollys går inn i atmosfæren på enkelte frekvenser, varmestråling tilbake foregår stort sett i infra-spekteret. Varmestråling har med andre ord andre frekvenser enn rent sollys. Det er også prinsippet som gjelder for drivhuseffekten inne i en bil en soldag. Lys går inn og varmer overflater, varmestråling fra disse overflatene har en annen frekvens som ikke slipper like godt ut vinduene som lyset slipper inn.

Den naturlige drivhuseffekt er stort sett basert på vanndamp i atmosfæren. Den naturlige drivhuseffekt var selvsagt i balanse før vi begynte å pøse mer CO2 ut i atmosfæren fra fossile kilder. CO2 er en langt mer effektiv drivhusgass enn vanndamp, slik at en dobling av mengde (selv om det fremdeles måles i ppm - part per million) faktisk har en vesentlig effekt.

Her kommer den kanskje ikke så overraskende sannheten: I og med at drivhusgassene i atmosfæren blokkerer endel varmestråling som ellers ville blitt reflektert tilbake til verdensrommet, og på grunn av økt CO2 mengde derfor holder bedre på varmen i de lavere atmosfæriske lag enn før, er det ikke så rart at temperaturen i de øverste deler av atmosfæren synker.

Med andre ord, det er mindre utstråling av varme gjennom de ytre lag av atmosfæren nå enn før. Mindre varme betyr mindre temperatur.

Det er atmosfærens lavere lag som blir varmere. Og det fører til nedsmelting av polene og mer ekstremvær. Temperaturen i øverste atmosfærelag er irrelevante i forhold til dette, selv om denne effekten henger sammen med - og faktisk bekrefter global oppvarming.

OK? Dette er ikke akkurat rocket-science...

7 kommentarer:

Amos Keppler sa...

«Skeptikerne» vet at de må komme med en masse vikarierende «argumenter» fordi de vet at de har en dårlig sak.

Det der med solstråling og kosmisk stråling som årsak blir feks fortsatt brukt, til tross for at det forlengst er tilbakevist.

Helge Samuelsen sa...

Ja, desverre er det jo slik at mange hopper på disse "forklaringene", selv om de er tilbakevist for lenge siden.

Et typisk eksempel på kognitiv dissonans.

Helge Samuelsen sa...

Eller kanskje rett og slett uvitenhet..

kurt sa...

Det høres ikke ut som rocket science slik du beskriver det, Helge, men jammen er det få som kan forklare så kompliserte ting så enkelt :)

Helge Samuelsen sa...

Takker,

Det er kanskje enklere å forklare det vanskelig? ;)

frr sa...

Så vet jeg det. :-)

Helge Samuelsen sa...

Jeg har jo litt igjen for å lese faglitteratur istedet for pensum i fysikktimene :)