søndag, september 28, 2008

FRP vil stanse Gores klimafilm

Frp representant vil stanse "En ubehagelig sannhet" fra å bli vist i skolene.

Med dette beviser de at de seiler under liberalistisk flagg når det passer dem, men at de i virkeligheten står for en totalitær sentraliserende maktstruktur. Det en ikke er enig i, det forbyr man. Valgfrihet og åpenhet er ikke deres politikk. Når de ikke klarer å få gjennomslag for sine kvasivitenskapelige teorier om miljøet, så skal tvang inn i bildet.

Jeg overlater til mine fem faste lesere å gjøre opp sin egen mening om hvilke regimer Frp likner mest på.

Det neste blir vel amerikanske tilstander med kreasjonisme som alternativ til utviklingslæren.

5 kommentarer:

Einar sa...

Er sikker på at du har mer enn fem faste lesere, om FRP sier jeg bare sukk.

Amos Keppler sa...

Det er bare mer av det samme. De har alltid hatt klare totalitære trekk. Slevsagt vil de undertrykke sannheten.

Du har fem faste lesere? Da har du omtrent dobbelt så mange som jeg har.

Helge Samuelsen sa...

Hei, Einar,

Ja, det er bare å sukke over Frp. Nå har de funnet ut at temperaturen i øverste atmosfære har gått ned, og bruker dette som argument mot global oppvarming. Problemet er at dette er en effekt av global oppvarming, fordi økt mengde av drivhusgasser faktisk begrenser oppstråling av varme fra jorden tilbake til verdensrommet!

Det er hele konseptet bak drivhuseffekt. Som du sier; sukk.

Amos,

Ok, men du leder i antall innlegg :)

Admiral_Gringo sa...

FRP minner meg om Augusto Pinochets Chile - sjølrettferdig og intolerant latinofascisme.

Skal jeg få mer enn 5 lesere må jeg gå tilbake til VGB med halen mellom beina.

Gjør jeg det?
Vi sier nei nei nei :D

Helge Samuelsen sa...

Frp kan minne om mye. Og jeg kan ikke si meg direkte uenig i karakteristikken.

Men i utgangspunktet vil jeg si at problemet snarere er flertallets toleranse for meningsdiktaturet. At det, uavhengig av styreform er slik at en anser det som "fair" at maktapparatet skal ha rett til å bestemme borgernes rettigheter og lage sin egen agenda. At det ofte tipper over i fascisme og det vi definerer som diktatur er mer en sideeffekt av denne type tenkning slik jeg definerer verden.

Vi blir ikke siviliserte per min definisjon før vi har forstått at meningspoliti og tvang er passè.

Jeg synes Frp heller skulle sende Onar Åm eller sine sveiseeksperter omkring på skolene som motvekt. Så kunne jo deres argumenter bli debattert. Så kunne de påpekt "feilene" i filmen, mens andre påpekte feilene i deres slutninger. Det ville jo da være en stor fare for at de ville bli latterliggjort ved å fremstå som imbesile. Men det synes jeg er en naturlig konsekvens av å ligge på nivå av kreasjonister i sine vurderinger :)