mandag, september 01, 2008

Nettleien er god å ha...

...for kraftselskapene. For det bygges som aldri før. Riktignok gjøres lite for å bedre kraftsituasjonen i Norge, men til gjengjeld blir våre surt betalte penger brukt i godt monn til å forbedre energibalansen i Europa.

Nor-ned, Nor-ger, Skagerak og hva det nå heter er alle i drift, og nye kabler for å selge vår strøm er under bygging. Nok en kabel til Nederland og en til Tyskland er under planlegging.

Formålet er å tjene mer penger ved å presse billig norsk vannkraft inn mot markedspris på dyr kullkraft. Det er et mål som er oppnåd med glans allerede.

Årsaken er Energiloven som med et enstemmig Storting bak seg la opp til at en av Norges eneste fordeler - billig energi - skulle gis til Europa for å fylle lommene på kraftmonopolistene. Mon om dette var et vedtak med folkeflertallet bak seg?

I forhold til miljøvern er dette en katastrofe, fordi det jevner ut kraftprisene på en slik måte at det er like lønnsomt å drifte sterkt forurensende kullkraftverk som nesten ikke-forurensende vannkraft. Det er faktisk blitt økt lønnsomhet ved kullkraftverk i dette systemet.

Kraftmarkedet har ikke fungert etter hensikten (avhengig av hva hensikten var, vel å merke). Og det er ikke rart. I praksis krever utbygging av ny kraft så store ressurser at det bare er noen få som kan ta regningen. Og alle utbyggere er i tillegg i lommen på myndighetene ved konsesjonsplikt. Vi får dermed et oligarkisk marked som tjener mer på å kunstig høyne prisen på sin vare enn å levere det markedet ønsker.

Mens nyinvesteringer i kraftproduksjon i Norge står på stedet hvil, investeres det imidlertid flere hundretalls milliarder i Nordsjøen. For å gi andre sterkt forurensende energi... Og som nevnt investerer el-bransjen som aldri før i kabler til utlandet snarere enn nyinvesteringer i Norge. Gamle turbiner og generatorer, underdimensjonert strømnett - alt dette lider under dagens regime.

Miljøvernorganisasjonene jubler for økte energipriser. De ønsker tydeligvis et sterkt klassedelt samfunn. Istedet burde de sørget for at forurensende kraft blir erstattet av mindre forurensende kraft.

Alt dette har lite med energipolitikk å gjøre i virkeligheten, det er et ledd i den skjulte skattlegging som bedrives i Norge gjennom avgifter og markedsvridning. Det er prisen å betale for et system der allmakt finnes på Stortinget.

4 kommentarer:

Arve sa...

Kraftselskapene har budsjettert med en økning i omsetning eller kroner om du vil på 10 til 12 prosent i året! Med en slik markedspolitikk som er helt vanlig i dag så må prisene opp i måneder med lavt forbruk! Vi bruker ca 6000 til 8000 KW i året men betaler den samme summen i sommermaånedene som på kaldeste vinteren? Her i huset finnes ikke pipe så¨el ovnene står på hele vinteren! Vår husstand har aldri brukt så lite KW i året som vi gjorde i 2007! dette kommmer av at vi ble KW flyktninger! Der vi bodde før brukte vi fem favner ved hver vinter og 30 000 KW i året. Hadde billig husleie og dyr strøm! Nå har vi dyr husleie og stadig dyrere strøm! Siste avregning som vi hadde i går så betalte vi over 1krone per kilowatt og i tillegg kommer nettleien! SV og miljøterroristene jubler til mindre penger vi har til mat! Til og med EU borgere jubler når de nå skal få overføringskabler som det norske folk sakl betale! Nå skal vi i Norge betale for dyr kull. gass og annen forurensende kraft som landene rundt oss produsere? Jeg fortår ingen ting! I tillegg til at kraftselkapene skal øke sin inntjening så sitter fan med SV i regjering å jubler over ekstra avgiftsinngang på ren vannkraft! Her skal det fan ikke sparer på strømmen for det kommer til å svi i lommeboka alle som ikke har stortingspensjon til slutt!

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja - dette er nok et ledd i kampen mot fattigdommen, skal du se.

Hele konsepter er nok at utgiftene skal overstige inntektene, så er det mange som trenger "velferden".

Admiral_Gringo sa...

Staten bør overta alle de tidligere kommunale kraftverkene, som i sin tid ble solgt til kommunenes lokale krøsuser for småpenger.
I ettertid er det lett å se at dette var semi-korrupsjon på sitt mest typisk norske, og det moralsk riktige ville vært å ekspropriere kraftverkene til samme kunstig lave pris som rikfolka stjal dem for tidligere.

Helge Samuelsen sa...

Amen, mr. Gringo!

Det burde være klart for alle nå at dette eksperimentet ikke har vært spesiellt vellykket. Lokalt har vi jo den kjekke situasjon at Lyse bruker penger fra nettleien til å bygge ut kabel for internett og TV, slik at noen kan tjene enda mer penger ved å bruke andres penger.

Og dette er jo typisk norsk. Å tjene penger ved å "ekspropriere" andres penger.

Korrupsjon er det såvisst. Men blir "semi" bare fordi det faktisk og utrolig nok er helt lovlig!