lørdag, august 30, 2008

Frynsete politikere

Kompromissløse meninger har tidligere advart mot den nonchalanse som våre representanter til stadighet overøser seg selv med. Vi hadde for eksempel bilsaken, der en tydeligvis trodde at bil til privat bruk både skulle og burde dekkes av skattepenger, denne saken var selvsagt bare toppen på isberget. For i tillegg til alle goder en har bevilget seg som med litt godvilje kan anses som rimelige, så er det ikke måte på hvilke ordninger som i praksis eksisterer. Både etterlønn, ventelønn og hva det nå heter. En jobb på Stortinget er springbrettet inn i en verden av gavedryss og gode pensjonsordninger.

Pensjonen er i dag på 430 000. Den utgjør 2/3 av årslønnen. Full rett til alderspensjon opptjenes etter bare 12 år, mot 40 år(!) som er det vanlige i offentlig sektor og i de fleste private pensjonsordninger. Grensen for alderspensjon er 65 år, men man kan få fulle pensjonsrettigheter før den tid. Det er faktisk mulig å oppnå full pensjon fra Stortinget ved fyllte 51 år. Pensjonsalder for almuen er som kjent 67 år. Det er ingen grense for hvor mye tidligere Stortingsrepresentanter kan tjene på toppen av pensjonen. Almuen blir trukket hvis en tjener over 15 000 kroner. Kjekke greier.

Men selv slike gullkantede ordninger er tydeligvis ikke nok for gutte- og jenteklubben Grei. En blanding av inkompetanse og rå grådighetskultur borger for at en i tillegg til alle de lovlige godene heller ikke tar det så nøye om man urettmessig erhverver seg mer. Dette er i så fall penger direkte stjålet fra landets befolkning.

Beløp som for vanlige dødelige ville medført automatiske krav - i noen tilfeller politianmeldelse med påfølgende fengselsstraff, blir betegnet som ubetydelige. Vi ser at den politiske eliten lider av samme sykdom som de bemidlene. Noen hundretusen på sveitsiske bankontoer og slikt er jo ingenting. Slikt må man nesten regne med. Man skal jo ha råd til litt høy sigarføring. Jevnfør Simonsen-saken. Trygdede som i en vanskelig hverdag faller for fristelsen til å jukse får lovens fulle tyngde over seg - den politiske ledelse ser tydeligvis lettere gjennom fingrene med sitt eget juksemakeri.

I stor grad er også politikere viklet inn i situasjoner der de bruker sin posisjon i samrøre med næringslivet. Tønne-saken var av den kategori. Uheldigvis med ulykkelig utfall, men det bør ikke svekke fokus på denne problemstillingen. I denne saken ble det bevisst forsøkt å dekke over forholdet mellom den politiske elite og toppskiktet i næringslivet.

Desverre er det all grunn til å tro at slike forhold er regelen snarere enn unntaket. Lykken for norsk næringsliv er å få politisk støtte. For slik er det jo - en må ha Staten med på laget. For staten bestemmer alt i vårt lille land.

Pensjonsskandalen som nå rulles opp må ses i sammenheng. Saken er i seg selv ikke hovedproblemet. Sakens kjerne ligger langt dypere. Problemet ligger egentlig i at vår politiske elite har laget et apartheidsystem der reglene som skal gjelde for oss andre er annerledes enn de regler som de selv ønsker å følge. Denne kultur er så inngrodd at folkelig moral ikke lenger eksisterer på Løvebakken. En tror det skal være slik. Og det er jammen ikke rart, fordi en har jo fått lov å ture frem så altfor lenge nettopp slik.

Politikere tror de er noe, for å si det på folkelig vis. Og det kan de jo være. Men så altfor ofte misbruker de anledningen. De skal være våre representanter, men miljøet oppfører seg som om de alle er Solkonger som både bør og skal ha særfordeler. Demokratiet har fostret en elite med samme grunnsyn som hoffet til Solkongen. - La dem spise kake, hører man nesten ekkoet av der fra Stortingssalen, der en er så opptatt av egne fordeler at man ikke kan se eller forstå hvermansen.

Denne saken bør selvsagt ende opp i politianmeldelser i de tilfeller der straffeforfølgelse er naturlig. Høyesterett har tidligere fastslått at trygdejuks over 60 000 kroner kvalifiserer til fengselsstraff. Så vi vet hvor lista ligger. Tilbakebetalinger bør selvsagt også følge normale prosedyrer. Nå kan vi få lakmustesten på om det de fleste oppfatter som rettssamfunnet Norge virkelig fungerer, eller om strengere straffer bare gjelder de som de høye herrer vil karakterisere som almuen. Vi har en gyllen sjanse til å få avslørt det økonomisk/rettslige apartheidsystem. La dette være hovedfokus - ikke enkeltsakene!

Lærdommen må være at vi må påtvinge våre politikere til å følge de regler som de pålegger oss andre - og at de regler som en lager for seg selv på Stortinget også skal gjelde for alle andre. At det ikke skal eksistere et eget univers med særfordeler i forhold til det å være representant, og at bukken ikke må få lov til å passe havresekken uten tilsyn.

17 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Hvordan vil arbeiderfolket i Norge reagere mon tro, når stortingsfolka både slipper straffeforfølgelse og får beholde sine urettmessige utbetalinger?
Det lurer jeg mye på.

Ingen grunn til å tro noe annet enn at lovene settes ut av kraft, for vi snakker tross alt om den lovgivende forsamlingen her ;)

Helge Samuelsen sa...

Helt enig. Her vil det nok vrenges og vris på lovtolkninger slik at "samfunnets støtter" går fri.

Vanlige folk forfølges imidlertid inn i døden om nødvendig for mindre forteelser.

Mitt håp er at den store bløffen avsløres med dette. Det må vel være måte på hvor store skylapper folk kan ha?

Samfunnet har alltid vært korrupt. Slik er det ennå, og slik vil det fortsette til en forstår at selv Stortinget må underlegges minst like stor uavhengig kontroll som de pålegger alle andre.

Og så må vi sørge for at det ikke er kompisene som sitter og gir hverandre særfordeler!

Amos Keppler sa...

Det er «bemerkelsesverdig» hvor få som engang nevner fengselstraff som en mulighet her.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er god tradisjon for å "overse" det faktum at en rettstat faktisk fordrer likhet for loven. Nå vet vi vel svaret forsåvidt, men dette vil være det endelige bevis på at systemet er totalt rigget.

Det er som sagt presedens for at trygdejuks over 60 000 kroner medfører fengselstraff, og det er også presedens for at å ikke kjenne til regelverket ikke er et argument - en "plikter" å kjenne regelverket. Det er ihvertfall det regelverk vanlige mennesker må følge.

Nå kan det faktisk også stilles store spørsmål med dem som har utbetalt disse pengene. Teknisk sett er jeg i tvil om de har brutt loven, men her ligger det ihvertfall meget godt til rette for å mistenke rent kameraderi.

I tillegg til å avsløre rettssystemet og slå fast en gang for alle at politiker-moralen er på lavmål, vil denne saken også kunne belyse hele systemet med selvjustis og "bukken og havresekken" syndromet på Stortinget generelt.

Systemet er rigget. Og dette underbygger de tanker som du hadde i innlegget "urettferdighet torturerer og dreper" på Uten Grenser. Skjevheten er ikke tilfeldig. Det finnes ingen unnskyldning. Og derfor kan en sette ansvaret der det hører hjemme uten forbehold om at "det er vanskelig å skape et rettferdig samfunn", osv...

En prøver ikke engang å ha et rettferdig samfunn.

Arve sa...

Jeg prøvde å livnære meg! Jeg har aldri kjent en krone som jeg ikke har gjort rede for! Jeg mistet en transport kontrakt og satt igjen med 55 000 i moms som jeg ikke klarte å betale! Da tok fylkesskattesjefen og keneren i Sula kommune begge bilene mine! Bilen var dessverre nedbetalt! Begge bilene hadde en fersk takst fra Volvo på over 400 000 kroner! Den ene bilen ble solgt for kroner 50 000 av skattefuten i Møre og Romsdal! den andre bele solgt av kommuen for kroner 40 000 til et halvkommunalt selskap! Etter at momsen ikke var betalt så satt jeg igjen med 15 000 kroner i gebyrer på momsgjelda! Denne ble økt til over hundre tusen på få måneder! Kommunen skjønnslignet meg for skatt på penger jeg skulle ha tjent på tranport md biler som var inndratt av det offentlige! Denne regningen lød på 800 000 etter få måneder etter konkursen! Den opprinnelige skattegjelda var på 45000 kroner! Dette var summer som jeg fint hadde klrt med litt hjelp fra det offentlige! Nedbatiling eller noe sånt! Deretter ble jeg
dømt i sunnmøre tingrett til betinget fengsel og en bot på 25000kroner for å ha drevet et selkap i et år etter at bilene var borte? Dette skjedde uten advokat! Folk som går konkurs har ikke lov til å bruke advokat! Deretter fulgte 15 år med forfølgelse noe som førte til at hele familien ble nervevrak! Og uføretrygdet! Jeg og min kone har ennå i dag yrkesforbudfrem til 2015 fordi vi kan kun får utbetalt 85% av de gjeldende satser for uføretrygd som var før økningen nå i mai 2008! Her straffes vi inn i døden for småpenger og byråkratiske menneskeknusere! Jeg kan aldri mer ta handa mi ned i postkassa for å hente posten min! Denne operasjonen er nok til at jeg kan få et sammenbrudd! Telefoner blir kun besvart når jeg vet hvem som ringer de siste 15 årene! Hvorfor i helvete skal disse lovmakerne slippe unna forbrytelsene sine? Hvitsnippran lønnner seg i lengden! Jeg kommer aldri mer til å ha btenkligheter med å ta en svart jobb etter dette!

henrikwl sa...

http://www.nettavisen.no/okonomi/article2178045.ece

Torstein Dahle og partiet Rødt går til anmeldelse av pensjonssnyterne.

Siden Riksrevisjonen og Pensjonsstyret tydeligvis ikke har baller, er det godt at noen i politiker-Norge har det.

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Din historie burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste! Du har helt rett i at arbeiderklassen blir straffeforfulgt på det groveste, og det er selvsagt at loven bør være lik for alle.

Nå er jeg selvsagt for å lempe på reaksjonene i slike tilfeller som du beskriver, men eliten bør få oppleve denne virkeligheten FØR en slik tillempning skjer. Så ser de gjerne lyset?

Henrik,

Ja, bra at noen har vett! Spesiellt pensjonsstyret har opptrådt klanderverdig i denne saken, og dette gir ingen tillit til at saken oppfølges fra det hold på en ansvarlig måte.

Kan legge til at jeg egentlig ikke er "hevnlysten" i denne saken. Snarere er hovedpoenget at vår elite får sette seg inn i hvordan deres egne regler fungerer i virkeligheten - utenfor Stortingets twilight sone av spesialregler og -fordeler.

IvarE sa...

Må dessverre korrigere deg litt:
Opptjeningstiden for "vanlige folk" var 30 år. Den ble endret til 40 år i 2005 eller 2006.

De færreste av oss kommer dermed noen sinne til å oppnå full opptjening. I hvertfall ikke hvis man har noen år som student, hjemmeværende, syk, utenlandsboende, el.l.
:-(

Helge Samuelsen sa...

Takk for korrigering. Har rettet dette. Her er det nok mange som ikke følger med. En må med andre ord relativt raskt inn i arbeidslivet, og må jobbe jevnt og trutt for å oppnå dette. Her skal det ikke mye for å fale utenom!

Apartheidsystemet er med andre ord godt etablert.

Amos Keppler sa...

Det finnes ingen eller liten vilje til å gjøre noe med det, det er sikkert.

Disse folkene ønsker ikke å forandre noe. De har KLART det, lykkes i et nådeløst samfunn.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det blir jo en enda større seier å ha sørget for sin egen pensjon samtidig som man nedjusterer andres. Slik øker klasseskillene på en meget behagelig måte for de priviligerte.

kurt sa...

Nå ser en at Jagland og co "hele tiden" har ment at dette råtne systemet egentlig var modent for utskiftning.

Ingen tror vel at denne plutselige tro på forandring er annet enn skuebrød for å la stormen ri seg av?

Amos Keppler sa...

Det er bare mer spin.

Sigrun sa...

Apropos havresekk: Burde ikke disse stortingspolitikerne prøve å leve på havregrøt et par års tid?

Ellers er det lenge siden jeg har vært innom bloggen din, Helge. Jeg trodde du hadde tatt en bloggepause. Men så var det feeden som ikke virket lenger.

Helge Samuelsen sa...

Ja, vi spindoktorene er i arbeid.

Takk for at du gir beskjed at det er problemer med feeden Sigrun. Dette er noe jeg aldri har lært meg skikkelig.

Prøv

http://feeds.feedburner.com/blogspot/VeIT

Havregrøt burde vel innføres i Stortingets kantine :)

Sigrun sa...

Den feeden du oppgir er helt i orden. Det var den "vanlige" RSS-en jeg hadde problemer med.

Havregrøt som middag i stortingskantina høres bra ut. Politikerne er jo også så opptatt av at man skal spise sunt.

Helge Samuelsen sa...

Den gamle feeden bare sluttet å virke. Bra å høre at ihvertfall en av tre fungerer :)

Angående havregrøt så er det vel flere av politikerne som hadde hatt godt av det også!

hehe