fredag, august 29, 2008

Ryfast og sånt...

I en kommune med nesten 11 000 innbyggere har over 1000 skrevet under på et opprop om å ha folkeavstemning om tunellprosjektet Ryfast. Ganske bra tatt i betraktning av at listene bare har ligget ute på bensinstasjoner.

En kan være fristet til å si at de fleste med bil har skrevet under. Til tross for at tilhengere av prosjektet sannsynligvis ikke ønsker avstemning. For politikerne har i lengre tid trumfet igjennom sine løsninger, og det er helt klart at bare som resultat av å ta et rådgivende nei fra folket kan prosjektet stanses.

Ordfører i Strand, Helge Steinsvåg ble også valgt inn med bakgrunn i Ryfast skepsis.

Forsand kommune har signalisert at de stemmer imot, fordi de får en vesentlig lenger kjørevei enn før til Sandnes/Stavanger, da fergesambandet Oanes - Lauvik legges ned, samt at tunell til Frafjord er droppet.

Så alt tyder på at motstanden lokalt er stor.

Alikevel debatteres det stort sett fra politisk hold som om en ikke behøver å ta hensyn til folkemeningen. Flertallsdiktaturet i praksis. Ikke det at flertallets ønsker blir tatt i betraktning - vi snakker selvsagt om hva de som disponerer flertallet av stemmene gjør. De kjører sitt eget spill.

Nå lekker det også ut at kollektivtilbudet gjennom Ryfast vil bli magert. For å ha en mulighet til å holde prosjektet økonomisk flytende må andre adkomstveier elimineres, private løsninger forbys, og kollektivtilbudet må være skåret ned til beinet. De som idag sykler til Stavanger (via ferge) må i tillegg ta bilen fatt. Prosjektet har allerede fått dårlige miljøkarakterer av vegvesenet.

For uten maksimal bilkjøring gjennom tunellen kan ikke prosjektet finansieres selv om satsene allerede er satt over smertegrensen for de fleste.

De virkelige satsene er i det blå. For kostnadsoverskridelser tåler prosjektet overhodet ikke. Og Stavangers bompengesatser på Hundvåg må plusses på. Og i Stavanger har en som kjent doblet bompengesatsene. Mye vil ha mer.

Alt er del av en stor bløff. Skattenivået er vesentlig høyere enn en tror. Fordi når Stavanger kjører turbo på bompenger blir det reduksjon i statlige overføringer. Når Strand kommune får økte skatteinntekter på grunn av innflytting så lurer de på hvor mye penger de får beholde av staten. Når det innføres eiendomskatt så er vel også dette penger som på tross av at det er en "frivillig" skatt på mange måter er et resultat av overføringssamfunnet - der alle er tapere i lengden.

Karusellen går.

Tillegg: Selvsagt valgte politikerne - inkludert bompengemotstanderne Frp - å tilsidesette det massive underskriftresultatet. Demokratiet er ikke bare steindødt, men også kuppet av våre såkallede "representanter". Å stemme blankt ved valg er eneste løsning. Å stemme på politiske partier i håp om å bli representert er en illusjon. Viktigere enn på lenge er det å ikke gi økt støtte og legitimitet til systemet.

4 kommentarer:

kurt sa...

Kasinoet vinner alltid vet du.

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt. Kortene er i tillegg merket, som jeg ofte sier.

Arve sa...

Kortstokken består bare av esser! Her har de bygget verdens dypeste tunnel som binder sammen to utposter eller små bygder! Denne tunnelen sto ferdig skkurat nå i år! Dette sambandet kunne vært frevet gratis i 200 år for det tunnelene koster! Detverste av alt er at dette sambandet ikke er et fastlandssamband en gang! Vi har råd til hva vi vil i dette landet!

Helge Samuelsen sa...

Ja, det ser slik ut. Vi har råd til det vi vil. Nå blir problemet bare å få politikken på et nivå som gjenspeiler fornuft. :)