tirsdag, august 05, 2008

Enda et bevis...

...på at det sosialistiske samfunnet ikke fungerer. Rolf Jens Brunstad, professor ved Norges Handelshøyskole, mener at skattenivået må opp. Denne tanken deler han med flertallet av samfunnsøkonomene.

Hvis ikke skatten går opp går det presumativt rett til helvete, fordi vi ellers ikke har råd til helse, undervisning og omsorg.

Rent bortsett fra at når en ser på den ekstravagante pengebruken til dagens regjering ikke skulle tro at det stod så galt til - beviser vel dette at systemet ikke fungerer. Det er en spiral som ved å skape stadig høyere utgifter i samfunnet også skaper stadig større lønnskrav - som på grunn av lønnsøkningers asymmetri skaper stadig større forskjeller mellom folk - og stadig større utgifter nettopp til slike statlige oppgaver. Som igjen fører til økt behov for mer skatter. I tillegg til et av verdens høyeste prisnivå - også på livsnødvendigheter - skaper høyere skatter en dyrtid i Norge uten ende.

Vi har et stort antall pensjonister, og disse skal bæres av stadig færre, sies det. Som om de var en byrde. At dette er et problem er ene og alene fordi staten har brukt opp pensjonspengene til folk flest og skapt et system der ingen tydeligvis betaler det det koster å spare opp til egen pensjon. Det er problemet. Mer av det samme løser ingenting.

Lønninger og den andel av lønningene som betales for å sikre en pensjon er styrt av inkompetente politikere, snarere enn økonomiske virkeligheter. Det sier seg selv at hvis enhver eier sin egen pensjon, så eksisterer problemet ikke.

Det reelle problemet er vel heller at det sosialistiske formynder- og fordelingssamfunnet er rimelig nær å kollapse - det er rett og slett ikke bærekraftig, og enkleste løsning er å kreve inn mer penger. I virkeligheten burde en vel heller få hele gjengen med overbetalte papirflyttere og "tenkere" over i produktivt arbeid. Så redder vi kanskje både skolen, helsevesenet og omorg.

Det eneste Brunstad har rett i er at oljepengene ikke redder oss. Oljeøkonomien er i høyeste grad prisdrivende og spiser opp både sparepenger og pensjoner. Men i oljemafiaens land er det forbudt å tenke slik. En skal heller leke at oljepengene er et gode for folk flest.

11 kommentarer:

Viktor Viktorsen sa...

Dagens regjering består av snyltere hvis mål tilsynelatende er å få med seg mest mulig privat moro på skattebetalernes penger. Da er det ikke underlig at skattenivået må økes!

Vet ikke om det hjelper at dagens Regjering allerede ett år før neste stortingsvalg faktisk er avsatt, skal man dømme kommentarene i pressen.

Arve sa...

De fleste av disse forskere og professorer som roper på mer skatt er lønnet over vår skatteseddel! Det sier vel det meste! dessuten sammenligner de vårt skattetrykk med land som har en helt annen avgiftspolitikk! I dag overgår alle avgiftene personskatten mange ganger! personskatt som vi skal betale etter evne er blitt bare en liten parantes i forhold til avgiftsterroren! jeg tror ikke fordelingene av skatter og avgifter blir sosialt endret av noe parti på stortinget i vår tid! Uavhengig hvor sosiale de sier at de er! Den sittende eventyrregjeringen er stort sett bare en stor vits! Å drive en markedskapitalistisk planøkonomi skaper bare enda flere tapere! jeg ser ikke noe lys i tunnelen når de vil sette ned prisene på alt ved å øke prisene! Dette må gå skikkelig galt!

Simen Eide sa...

Interessant vinkling på temaet, skreiv litt om det selv også til morgenen idag.

Uansett, det er merkelig at økonomer mener det er riktig å skattlegge "folk flest" for så å gi det tilbake til de samme. Ser ikke selv de - de som blant annet skal se hvordan ressurser blir brukt - verdien i at enkeltmennesket skal få bestemme hva pengene sine skal gå til selv? Hvertfall når skatteøkningene slår til på de den er tenkt å hjelpe.

Helge Samuelsen sa...

Viktor,

Det verste er jo at disse menneskene føler seg fortjent til alt de får!

Demokratiet er nedlagt for lenge siden, fordi vi ikke har representanter, men en herskerelite.

Arve,

Hehe, godt poeng. Og disse menneskene ønsker nok å få større del av kaka. Det er også helt riktig at man snakker om skatter uten å ta med hele avgiftstrykket. I tillegg kommer det at vi allerede lever i verdens dyreste land!

Hele konseptet bak moderne sosialisme er ikke å gi makten til arbeiderne, men å gi makten til en elite, slik at en kan dele ut smuler ettersom en ønsker og beholde kontrollen. Forutsetningen er først å få kontroll over vår økonomi.

Simen,

Ja, din vinkling er annerledes, men også riktig. Det er selvsagt både inneffektivt og dyrt å først ta penger for å gi tilbake. Dette handler nok om ønsket om politisk kontroll. Flertallet på Stortinget ønsker rett og slett å innskrenke menigmanns innflytelse over eget liv.

Ære være de politikere som gir avkall på millimeterkontroll - dem er det langt mellom idag!

Milton Marx sa...

Det som er så søtt med denne greia, er de underliggende forutsetningene.

Ser du på disse, blir saken mer oversiktlig. Dersom skatten ikke stiger, må velferden ned.

Forutsetning: det eksisterer ikke andre sparemuligheter, eller alle andre sparemuligheter er skjermet.

Vi forutsetter at alle norske bidrag til FN, all U-hjelp, alt byråkrati på fylkesplan, i regjeringskvartalene skjermes. Alle småposter, som isolert sett er små, skjermes også, så som pressestøtten til Arbeiderbladet/Dagsavisen.

Vi forutsetter at absolutt hver eneste krone som brukes på universitetene er optimalt brukt. At det ikke finnes noe som helst å spare på det offentliges reisebudsjetter.

Ser du sånn på det, forstår du i hvilken grad DU prioriteres av staten/det offentlige. Kreften til ungene våre er lavere prioritert enn rosene på statsministerens kontor, UDs myke dasspapir og Kristins limousin.

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette er en god vinkling, Milton.

Og argumentene går jo igjen og igjen... Jeg synes jeg hører hvert eneste år at vi må ditt eller datt, ellers så har vi ikke råd til sykehus eller skole.

Så prioriteringene er jo klare.

Poenget er jo at vi uansett skattenivå tydeligvis IKKE har råd til hverken helsevesenet, skole eller for den saks skyld pensjoner.

Helsevesenet under dagens modell sliter med så stor gjeld og lønnskostnader at de stadig må spare.

Skolene i Norge er rett ut elendige - det finnes eksempler på at unger blir syke i ukevis på grunn av dårlig inneklima - som et eksempel.

Pensjonistene - som nå begynner å bli mange - må jo nødvendigvis ha spart opp enorme summer i pensjonssystemet. Desto flere pensjonister, desto flere penger er betalt inn. Hvor er disse pengene blitt av?

En kunne også spurt om hvor pengene til vei er blitt av - eller for den saks skyld miljøavgiftene.

Hele situasjonen gir empiriske bevis på at staten de facto ikke makter å håndtere våre penger.

Milton Marx sa...

Først og fremst beviser det vel i hvilken grad staten, under den gjeldende ledelsen, tar strupetak på folket, og sier at "hvis vi må spare, tar vi først det dere trenger".

Det er samme sak med sykehus etc. Det er alltid fødestua og akuttmottaket som rammes av sparetiltak. Aldri administrasjonen. For ingen streiker og protesterer hvis administrasjonen må spare, og dermed foretrekker ledelsen å spare på mer kontroversielle punkter - for da gjør bråket at innsparingene skrinlegges.

Vi har forresten i dag et såkalt "pay as you go" trygdesystem. Dermed forvaltes trygdesystemet via budsjettet, og ikke som avkastning av oppsparte midler (et "funded" system).

Derfor blir det ikke relevant å snakke om hva foreldrene våre har "spart opp".

Helge Samuelsen sa...

Milton, jeg er klar over hvordan systemet fungerer, men det er i høyeste grad relevant å snakke om hva folk har "spart opp".

Fordi hele mitt poeng er altså at staten IKKE klarer å forvalte det eksisterende systemet på en akseptabel måte. Det er altfor fristende å ha andre agendaer enn å trygge borgernes rettigheter.

Se for eksempel på min påstand: -Det sier seg selv at hvis enhver eier sin egen pensjon, så eksisterer problemet ikke.

Arve sa...

De gode politikeren klarer å finne penger til seg selv! Norge har en partistøtte fra våre skattpenger som er den mest lukrative i den vestlige verden, i følge en utredning av Administrasjonsdepartementet. Er dette oppsparte midler? De norske partiene fikk kr.64,95 per stemme. 27 partigrupper får en stadig økende millionstøtte fra Stortinget! Bare FRP får 55 millioner i støtte! Partiene ønsker enda mer støtte, fordi partiene sier de er demokratiets byggeklosser som skaper velstand for hele befolkningen. At politiske partier er bukken som bevilger penger til egen pengesekk er vel ingen som ser? En slik romslig støtte er grunnen til at partiorganisasjonene eser ut, og befolkes med stadig flere parti byråkrater og politiske broilere! Da må de nok be folket om mer skatt og at vanlige folk skal stramme inn livreima? FRP er en av de ivrigste politikerne for denne subsidieringen da 90% av inntektene er bevilget fra våre skattepenger! Jeg som trodde at FRP var helt i mot subsidier? At støtte til vanlige hussholdninger skal inndras med mer skatt er det sikkert bred enighet om i alle leirer bare det ikke rammer dem sjøl!

Helge Samuelsen sa...

Når det gjelder sykehus, så er det klart at de er overadministrerte og dårlig driftet.

Altså, statens monopolsystemer klarer ikke å forvalte våre interesser. Og til tross for at en snakker mye om det, skjer det lite.

Et problem er sykehusreformen i 2001, der helseforetakene skulle drives etter foretaksmodell. Denne perversjon av "markedsmakt" kombinert med statsmonopol og småkonger er en katastrofe - en ønsker bare ikke å innrømme det ennå.

De vridningseffekter som dette systemet har er ikke i borgernes interesse. Det fungerer ikke.

Og å tro at det bare er politikk fra sykehusledelsen sin side som skaper problemer blir feil. Hele systemet er grunnleggende feil. Folket må eie sine egne penger - det er min påstand. Når andre skal gjøre valgene for oss, så får vi slike tilstander som vi ser nå.

En stat som bruker pengene som om alle ressurser i prinsippet er eid av regjering og storting, og som stadig vil mase om mer penger.

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja, jeg er enig i at parti-systemet er gått over styr. En bevilger seg mer og mer med det som utgangspunkt (ser det ut som) at en anser seg selv berettiget fordi en er på linje med rene konger og keisere.

Politikere er blitt langt mer viktige enn menneskene de skal representere. Og slik har det vel alltid vært.