søndag, august 03, 2008

Avgiftsregimet en gedigen bløff

Oppvakte mennesker har lenge visst at avgiftsregimet på biler er en gedigen bløff, og har ingenting med virkelighetens verden å gjøre overhodet.

Beviset finnes blant annet her

Toyota Prius er eksempelvis ingen reddende engel, snarere er den, som alle andre hybridbiler eller "bio"-biler - en gedigen bløff.

Men slik går det vel når politikere meler sin egen politiske avgiftskake uten å høre på annet enn stemmene i sine egne hoder. Folk som har greie på biler tas sjelden med på råd.

Desto flauere blir det når det avsløres gang på gang at vårt lederskap har null peiling.
Mens alle med peiling vet at "once you get the [hydrogen] infrastructure worked out, thats just it".

14 kommentarer:

Viktor Viktorsen sa...

Myndighetene har tilsynelatende bevisst lurt folk til å tro at det å kjøre dieselbil blir premiert. Hehe...huff, det er stygt å le. Men i dag ser man jo at det var direkte løgn, for i dag er det jo de som kjører diesel som betaler mest for dråpene. Skammelig! Politikk er kriminalitet satt i system.

kurt sa...

Hele avgiftssystemet er godt gammeldags landeveisrøveri!

Helge Samuelsen sa...

Viktor og Kurt,

Ja, dieselstuntet var et utmerket eksempel på katastrofalt dårlig politisk håndtverk.

Jeg ville glatt ha betalt ekstra for å sikre miljøet, men når jeg skal betale for at staten skal få fortsette med sin "dirty business" i fossilbransjen, så blir det bare frustrasjon og sinne ut av det.

Amos Keppler sa...

Avgiftene har ingenting med miljøvern å gjøre, det er sikkert.

Jeg synes ikke bilene er for dyre, slett ikke. Jeg mener tvert om at de burde ha vært langt dyrere, men jeg mener også at vi burde ha hatt ærlige politikere som burde ha sagt sannheten, istedenfor å stadig utvikle sitt yrke som profesjonelle løgnere...

Helge Samuelsen sa...

Men hvorfor skal bilene være dyrere, Amos? Eller drivstoff for den saks skyld? Bare for at du ikke liker dem? Det har jo vist seg å ikke fungere på noen som helst måte å øke utgiftene til bilhold og/eller bruk.

Problemet er ikke biler, men måten samfunnet er bygget opp på, der folk er avhengige av å i gjennomsnitt transporteres flerfoldige kilometer per dag på kort tid.

Et samfunn der bilen ikke behøvdes, ville være et samfunn uten biler. Slikt er imidlertid ikke dagens virkelighet. Dermed er ikke bilen et problem, bare et symptom.

På den annen side, så er jeg overbevist om at vi kommer til å ha biler langt inn i fremtiden. Spørsmålet er heller hva disse bilene skal drives av, og hvor mye forurensing en skal tolerere. En total elektrisk/hydrogen økonomi vil redusere dagens utslipp fra mange områder, inkludert produksjon og drift av biler, med omtrent 90%.

Dette er sikert ikke nok for deg, Amos, men det er et reelt alternativ satt opp i mot et primitivistisk samfunn som "ingen" vil ha, og der alternativet sannsynligvis blir en fullstendig kontroll av alle av en elite som vil sitte på all kapital og makt - fordi uten en styrt avvikling av dagens maktstruktur vil nok maktstrukturen overleve på tross av andre forandringer.

Dette ønsker jeg å unngå.

På den annen side, avgifter slik de er idag er uten miljøeffekt. Avgifter pålagt rene dokumenterte eksternaliteter (altså utenfor politisk kontroll som sådan), er jeg imidlertid for. Og da må man (inkludert meg) tolerere at en bil som har store negative miljøkonsekvenser koster mer enn en bil som har mindre negative miljøkonsekvenser.

Ingen bil er "miljøvennlig", men det er selvsagt mulig at noen biler er langt mer miljøvennlige enn andre. Og jeg mener at vi kan redusere kostnadene til et akseptabelt nivå - fordi alternativene er verre.

Idag er imidlertid alt et spill for galleriet, der en fremhever biler som på ingen måte er i nærheten av å kunne kalles miljøvennlige (en snakker i virkeligheten om få prosents forbedring) som "løsninger", og "grønne alternativ".

Resultatet ser vi jo - en storstilet satsing på videre oljeleting, i seg selv et alvorligere miljøproblem enn bilene selv - og tiltak som ikke engang på papiret gir forandring.

Jeg skal imidlertid være enig med deg i en ting. Biler bør ikke nødvendigvis bli billigere. Det er ikke en målsetning i seg selv. Men jeg foretrekker da å betale for ekstra kostnader for å reelt sett redusere forurensing og klimagasser, ikke for at pengene skal gå i lommen på staten uten at noe skjer.

Det samme gjelder drivstoffutgifter. De er høye nå, men blir ikke vesentlig billigere om vi skulle gå over til hydrogen. Men det er en stor forskjell å betale for muligheten til null-utslipp og å betale for å FORTSETTE grove utslipp av CO2 og giftstoffer.

Så, ja - vi bør betale hva det koster å kjøre bil - men å betale mer for å fortsette på olje-galeien er jo pur idioti. Faktisk vil en overgang til geotermisk/hydrogensamfunnet som jeg ønsker koste oss flere tusen milliarder i tapte oljeinntekter - MEN gevinsten på lang sikt vil være langt større, både på et økonomisk og i et miljømessig plan.

kurt sa...

Jeg tror folk flest er villige til å betale for bedre miljø - men politikerforakten en ser idag kan jo ha sammenheng med at en ser at politikere bare er interessert i inntekter ;)

Amos Keppler sa...

Jeg er imot biler og veier generelt på grunn av de enorme naturødeleggelsene de fører til.

Jeg liker faktisk biler jeg, til en viss grad og foretrekker å kjøre bil fremfor buss, da jeg ikke liker hele tankegangen med å stue folk som sardiner inn i en metallkasse.

Det var i hvert fall slik jeg tenkte før, til jeg kom på bedre tanker og innså hvor ødeleggende min holdning var.

Jeg liker fortsatt ikke stuingen, og vil aldri gjøre det, men i dagens samfunn finnes det få reelle alternativer til buss.

Og jeg er som sagt enig med deg når det gjelder myndighetenes dobbeltspill eller trippelspill.

Helge Samuelsen sa...

Liker heller ikke buss i prinsippet, men har heller ikke særlig godt busstilbud der jeg bor, og vi må nok leve med at slik vil det være.

En buss må da også ha minimum 20 passasjerer (leste jeg engang) for å konkurrere utslippsmessig med biler. Det morsomme er da at bussene lokalt her stort sett går i "underskudd" i forhold til miljøet.

Tomme, eller nesten tomme busser forurenser langt mer enn en bil med fører. Fordi bussen har langt større masse. Og kostnadene er også større.

Alternativet blir da (som også er virkeligheten), at utkantstrøk ikke egner seg for bustransport. Det er nå engang slik at jeg synes folk flest burde bo spredt, og IKKE i byer. Byer er i seg selv svært energikrevende.

Joda, jeg ser også problemstillingene. Og de er så absolutt store. Men jeg ser ingen skikkelige alternativer. På en måte kan en vel si at jeg ser ting på en litt annerledes måte enn deg - så lenge vi har veier reduserer en ihvertfall muligheten for at flere millioner mennesker trekker ut i ethvert område i forskjellige terrengående kjøretøyer, eller på dårligere grusveier - som sikkert hadde vært en realitet uten dagebns veinett! Sagt på en annen måte - de miljømessige konsekvenser er vel så mye på grunn av antallet mennesker som veier og kjøretøyer.

Men når det er sagt - at en ikke kan planlegge samfunnet slik at en for eksempel har mulighet for å bo i nærheten av jobb - er jo en større bidragsyter til pendlingen enn bilen i seg selv. Den totale mangel på skikkelig byplanlegging er et problem, men på landsbygda er nok bilen eneste alternativ uansett.

Husk også på at både biler og busser kan få sterkt reduserte utslipp ved overgang til hydrogen. Det i seg selv ville bety det samme som å ta 90% av alle biler og busser av veien. Og da sparer man faktisk miljøet mer enn å bruke bare buss med dagens teknologi!

Så derfor skyter jeg ikke på bilen, men på fossilenergien.

Anonym sa...

Politikerne gjør jo det de kan for å løse klimakrisen, nå må en støtte opp om avgifter, selv om det svir!

Helge Samuelsen sa...

anonym,

Nei - jeg synes ikke politikerne gjør så godt de kan. Ihvertfall håper jeg ikke de gjør det - for hvis det er tilfelle bør vi være svært redde. maken til inkompetanse!

Nevn ett tiltak som har hatt vesentlig effekt.

Arve sa...

Denne Prius bilen ble kåret til en av de største miljøvertingene i 2007! Den bruker over literen på mila på langkjøring! Tung og stor! En gammel renault laguna 1,8 som jeg disponerer bruker 0,56l per mil! Dette var målt med en totalvekt på 1900 kg! Jeg kan ikke bruke buss som mange andre av oss! Jeg har tilskudd til drift av bil! Denne har stått konstant på 500 kroner måneden i 10 år! Vi betaler jo for å få lov å eie en bil som står stille! Det kan ikke ha mye med miljø å gjøre! Folk blir lurt av myndighetene til å tro at noen ører ekstra i miljø/klimaavgifter på drivstoffet er miljøvennlig! latterlig! Ingen avslører bløffen ser det ut som!

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Nei, vi er så dumsnille i Norge at det er direkte flaut!

Klart hybridbiler blir lite effektive. De skal jo dra med seg to motorer - en elektrisk og en bensindrevet. Og på toppen av det skal den ha et kjempetungt batteri. Det blir som å kjøre en vanlig bil med bagasjerommet fyllt opp med sement hele dagen - ikke mye miljø i det.

Dessuten må bensinmotoren avgi store mengder av sin energi for å lade batteriet. Bilen egner seg bare til bykjøring, og knapt nok det.

Bilavgiftene i Norge er uansett så kontraproduktive at bare politikere på stortinget kan synes de er fornuftige. De lever jo i sin egen lille verden og tror alle enten har firmabil med sjåfør eller kan ta trikken.

Arve sa...

Egentlig så tør jeg egentlig ikke å debattere nye fremtidsrettede transportløsninger! Grunnen er at jeg og de fleste som lever under avgiftsdiktaturet aldri kommer til å få råd til å kjøpe et fremkomstmiddel som er nyskapende og miljøvennlig! Vi som ikke kan ta trikk og buss må kjøre gammel forurensende bil til vi dør! Dette er en villet poltikk! Det er vi som skal få avgiftskronene inn i kassa på sikt! Alle de som har råd til å ta et valg kjøper diesel SUV! Det er mye tryggere å kjøre barna til barnehagen og skolen i vår nye 4 runner sa en mor til meg! Ja så lenge barna puster brukbart enda så er vel diesel bra? Jeg har dieselallergi etter 30år mitt i røyken!

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Etter å ha jobbet mange år med diesel har jeg også dieselallergi. Kan ikke stå langs en vei i lengre tid pga alle dieselbilene! Bensin merkes, men diesel er drepen!

Og du har helt rett, klassesamfunnet i Norge manifesterer seg så absolutt i valg av bil. Biler som en ikke vil ha i Tyskland sendes til Norge. Vår politikk er kun fiskal, og har ingenting med miljø eller sikkerhet å gjøre.

At vi aksepterer dette sier litt om nordmenns dumsnillhet!

Nå skal de rikeste premieres hvis de kjøper forurensende hybridbiler. Kanskje som bil nummer to eller tre... Men mennesker som MÅ kjøpe eldre biler skal flås enda mer. Jotakk - dette er flot sosialpolitikk.