onsdag, juli 30, 2008

Fremtidsspådommer slår feil?


Johan Peter Paludan, direktør ved Institut for Fremtidsforskning i Danmark, tror vi i fremtiden må se langt etter sydenturen - i det hele tatt vil det bare være de aller rikeste som får råd til å fly. Årsaken er selvsagt de økende energiprisene.

Mange miljøvernere ser sikkert på dette som en positiv utvikling. Mange andre ser nok dette som en uungåelig utvikling. Med andre ord, fremtiden er forbeholdt de rikeste, som bare blir rikere, mens de fleste vil slave under arbeideråket uten andre muligheter slik en gjorde i tidligere tider. Oppvarming av bolig, mat, transport - alt kommer til å spise opp våre lønninger i fremtiden, mens andre tjener rått på nettopp de høye prisene. Og nyttige idioter innen både miljøvern og fremtidsforskning er selvsagt med på å bygge under en slik utvikling.

Men en slik utvikling er overhodet ikke nødvendig. Den burde heller ikke være ønskelig. Først og fremst fordi den baserer seg på at dagens fossilmafia skal få fortsette å sette dagsorden, mens alle tilgjengelige olje, gass og kullreserver forbrukes. Med absolutt verste tenkelige scenario i forhold til klimaeffekter og sosiale omveltninger som resultat.

En overgang til andre energikilder er det eneste som kan stanse nettopp denne utviklingen, samtidig som det tillates at flere land når opp til en bedre levestandard - noe som de vil forsøke på tross av miljøhensyn uansett. Kina er for eksempel i voldsom vekst, og forbruker per idag halvparten av verdens sementproduksjon, noe som sier litt om byggeaktivitet. Levestandard og livskvalitet er i vekst, prisen er forurensing med alle de problemer det skaper både klimamessig og helsemessig. Dette er en utvikling som overskygger alt vi eventuellt skulle få til av miljøtiltak her i lille Norge (som per idag er null - nada - zip). Det blir som å pisse i havet. Vi legger opp til en energikatastrofe på flere plan.

Så det er ikke så rart at noen tror vi ikke vil få råd til å fly i fremtiden.

Men dette er selvsagt bullshit.

Ikke fordi det å spå fremtiden er en disiplin som sjelden har suksess, selv om det er sant, snarere fordi løsningene allerede finnes, og er klar til å brukes, om vi bare velger dem fremfor selvpining og ragnarokk.

Boeing tester for eksempel ut et fly drevet av hydrogen. Nå er dette et lite fly med topphastighet litt i overkant av 100 km/t - så mange ler vel litt av dette. Men det blir feil. Boeing planlegger nemlig også et supersonisk mach 5 hydrogendrevet passasjerfly. I fremtiden kan vi altså fly raskere og lengre enn selv dagens jagerpiloter.

Aeroflot og Airbus jobber også med slike planer. Og det er ikke så rart. Hydrogen inneholder mer energi per vektenhet enn dagens oljebaserte jetA1 drivstoff. kilde.

Hydrogen kan være fremtiden. Under forutsetning av at vi legger ned fossilbransjen og legger om infrastrukturen for energi radikalt. Noe selvsagt ingen av fossiljunkiesene er villige til å gjøre. Minst av alt den norske stat, som har store eierinteresser i nettopp olje og gass.

Et av ankepunktet mot hydrogen er at det ikke er effektivt å produsere. Men det er tull. Noe energi går selvsagt tapt (25% ved elektrolyse), men det gjør det da jammen når vi produserer fra olje også. Vi snakker bare ikke så mye om det. Tenk på all letevirksomhet, tenk på bygging av ekstrem kostbar infrastruktur, tenk på kostnader ved raffinering, tenk på de titusenvis av oljearbeidere, tenk på investeringene i intellektuell kapasitet, tenk på kostnadene ved forurensing.

Nye metoder for å produsere hydrogen oppdages stadig, den ene mer effektiv enn den andre og den gode gamle elektrolysen er uansett mer enn effektiv nok forutsatt at vi bygger ut for eksempel geotermiske kraftstasjoner. Disse kan også erstatte dagens kull, gass, olje og kjernefysiske kraftverk. En vinn - vinn situasjon for alle andre enn dem som per idag lever fett av å forurense.

Istedet roper dagens nyttige idioter på mer sparing, mer energieffektivisering, som den eneste løsning. Selv om energisløsing i seg selv ikke bidrar positivt på noen som helst måte, er imidlertid gevinstene ved sparing i virkeligheten små i det lange løp. Enda verre - en slik strategi spiller ballen rett i hendene på dem som ønsker å opprettholde status quo energimessig. Men denne løsningen betyr at status quo ikke kan opprettholdes sosialt. Det er en oppskrift på større forskjeller mellom fattige og rike, en oppskrift på å favorisere dagens overklasse på bekostning av alle andre, og en oppskrift på fremtidige skrekkscenarier. Hydrogenfremtiden kommer nok. Spørsmålet er om vi skal vente til bare eliten har råd til den.

Tillegg: Enkelte "grønne" vil sette den rettferdige kaffen i vrangstrupen av å høre at vi ikke bør redusere energibruket. Imidlertid er det vel slik at samme gruppe mennesker neppe ville foreslå at verdens mest energiforbrukende arter - planter - skulle redusere sitt energiforbruk. Det er ikke energiforbruk i seg selv som er et problem. Det er imidlertid slik at planters energiforbruk inngår i en naturlig syklus. Vår utfordring som tenkende art må være å la også vårt energiforbruk inngå i den eksisterende naturlige syklus.

Det er det bare hydrogen og geotermisk som kan love oss idag.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Gamle kung olav sa man ju "hade hela norska folket som livvakt"

jfr sverige skitlandet
otrygghet, upplösning och splittring
Pirat partiet jfr sthlm nyliberala narcissistiska "jag gör som jag vill" som inte vill hjälpa andra, utan tänka på sig själva,sorts plastisk pornografisk beteendestörning
Jfr Sthlm dåligt beteende (från blickar till dagliga handlingar)


Eng utkonkurrerade ju Holland och tog över handeln - var ju förr flera gånger rikare

en del hi på bloggar
http://ktan2206.blogspot.com/
http://myawesomecoreradtasticblog.blogspot.com/

Jag vill bara tips om

http://bloggnyheter2.blogspot.com/

Bla siffran var kommer knarket ifrån Afghanistan
Narkotika +30% halvår 2008
2026 beslag opium ny företeelse (102 kg)
5,5 ton Kat och 412 cannabisSouth African Epidemic Of Schoolboy Sexual Abuse

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080728192809.htm

Förtryckarsturukturer (sydafrikas förtryckarsystem jfr kristna som livets ord etc)

och skyddande av brottling mm

http://www.newsdaily.com/news/crime/

Det politiker misslyckas med är ju att visa på hur det fungerar i kontexten Sverige (sedan gammalt)=
1000 enheter ekonomi innan och vi idag har 1 milj och i framtiden 10 milj etc
Hur?
Resultatbaserad lön som driver utvecklingen
Sen sätter man ju (per automatik) en gräns för resten (kollektivavtal eller minimilön)
Kakan är stor nog så blir det ju lättare att sätta en bra och schysst och rimlig gräns

Kraft som behövs (och som alltid funnits i vårt svenska fädernesland)
Det var skillnad på 1600 och 1800-talens kvinnor och de bortskämda fittluder som finns idag
Det blir värre å värre
Vem vill bidra till skattepengar, anställningar eller jobb åt detta patrask?

Viktor Viktorsen sa...

Hm..Virker som om ovennevnte kommentar er lagt inn på flere blogger. Er det forsøk på spam? Bare lurer...

PS! Ingen er mindre forurensende enn fattige nordmenn. Ikke har de penger til å fly på ferie eller annet, og knapt nok ha bil! Dårlig ide om flere blir fattige for å spare miljøet.

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette har jeg også sett før. Gir liten mening for meg, men det kan jo få stå.

Viktor, helt enig! De mest miljøvennlige er de fattige. Nettopp derfor en ikke må gå veien om mer avgifter og høyere priser. Det er nemlig veien å gå for å øke forskjeller og støtte en elite på bekostning av resten.

Og resultatet er jo at industrien fortsetter å forurense som før, det totale forbruket av fossil energi blir maksimalt, og kapitalen ler som vanlig hele veien til børsen!

Nei, skal en ha effekt i miljøsaken så sammenfaller dette heldigvis med å gi en fair mulighet for alle i forhold til reelle alternativer.

Men ikke forvent at eliten ønsker dette. En aner nå en mulighet for å øke forskjellene og dra enda flere ned i fattigdommen. Det blir enklere å konsolidere makt slik. Men vi må for all del ikke kjøpe en slik strategi.

frr sa...

Første kommentar er neppe spam, men virker på meg som forvirrede tanker.

Når det er sagt: Igjen et glitrende innlegg fra Hr. Helge S. I min regjering ville du fått statsrådsplass (men det forblir bare en tanke, - min regjering mener jeg)

Helge Samuelsen sa...

Takk, skal du ha, Fred Rune. Håper ikke "olje - og energi" eksisterer i denne regjeringen, men tar gjerne "energi" :)

kurt sa...

Helge,

Din innsikt er stor, men har du tro på forandring?

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Svaret er nei. Vi vil ikke forandre noe som helst, fordi det er kapitalen som bestemmer de vilkår som samfunnet skal utvikle seg etter, uavhengig av flertallets beste.

Og kapitalen er idag i oljeindustrien og i "klimaproskekter" som har fordel av høy oljepris og fossilenergiparadigmet. En overgang er ikke ønskelig, og det er naivt å tro at demokratiet vil fungere i denne saken. Forutsetningene for veivalg har aldri blitt lagt av folkemeningen.

Men jeg har god samvittighet ved at jeg ihvertfall påpeker blendverket.

Amos Keppler sa...

Det øverst er spam, fordi det ikke har noe som helst med det opprinnelige innlegget å gjøre. Jeg har fått flere helt likelydende "innleg". Jeg lot det stå første gangen, men ikke de påfølgende.

Forandring, selv dyptgripende forandring må komme, vil komme. Forhåpentligvis blir den svært drastisk. Om den blir frivillig eller ikke gjenstår å se.

Helge Samuelsen sa...

Her snakker vi litt forbi hverandre, Amos. Jeg tolker kurt sitt spørsmål som om vi vil få forandring innenfor dagens politiske system, og det tror jeg ikke. Ikke før forandring blir påtvunget oss.

Men det er jo klart at på sikt vil denne forandringen BLI påtvunget oss. Så sett i dette perspektiv har du jo rett.

Det jeg er stygt redd for er at denne forandringen vil komme - ikke som en revolusjon der folket krever sin rett - krever forandring, men som et ukontrollert kollaps der kapitalen og makta trellbinder folket under prosessen. Ihvertfall for en stund.

kurt sa...

Jeg mente forandring idag, innenfor dagens system. Jeg synes det nesten er deprimerende å høre at Helge ikke mener det vil skje.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Ja, det er jo forsåvidt deprimerende, men svært sannsynlig at en forsøker å opprettholde status quo - ispedd noen symbolhandlinger for å illudere handling og miljøengasjement.

Imidlertid viser det seg jo at samtlige tiltak har null effekt. Oppkjøp av regnskog begrenser menneskeskapt nedhugging, men retter jo ikke opp skadevirkninger utover det, klimakvoter virker ikke - beviset er at utslippene faktisk øker. Heller ikke omleggingen av bilavgifter har den ringeste effekt.

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.5175791

Selv med mer bensingjerrige biler, blir ikke utslippene totalt sett mindre.

Bare en løsning kan gi merkbare resultater, og det er en utfasing av fossile energikilder totalt.

I tilegg må forurenseren betale, det skjer ikke idag. Det "fine" med avgifter, er at det inngår bare i den generelle prisstigning og inflasjon, og kompenseres for de fleste av økte lønninger. Null effekt, bortsett fra hos de aller fattigeste i Norge.

Vi må heller ikke glemme at det ikke bare handler om klima - forurensing og utslipp av miljøgifter kan også i stor grad spores tilbake til bruken av hydrokarboner.

kurt sa...

Har fått med meg at du mener at "forurenseren skal betale" betyr at blant annet StatoilHydro skal betale alle miljøavgifter direkte. Blir ikke det det sammme som at Staten betaler?

Helge Samuelsen sa...

Jo, det betyr at Staten som eier av en sterkt forurensende bedrift skal betale, slik at det åpnes komersielle muligheter for at alternative teknologier skal kunne konkurrere økonomisk.

For eksempel er hydrogen allerede økonomisk lønnsomt i Norge, fordi vi har så høye avgifter på drivstoff.

MEN - uten alternativer blir jo dette bare fiskale avgifter.

Ved at avgiftene betales av menigmann, ikke oljebransjen, så øker en oljebransjens lønnsomhet, og dette, koplet med en sterk politisk støtte til oljebransjen, betyr at kapitalen ser seg tjent med å spille på lag med det eksisterende.

Enkle markedsmekanismer tilsier at når kapitalen kan tjene mer penger på å produsere noe annet, så vil de produsere noe annet. Denne mekanismen er det vi må benytte for å legge om teknologi - dagens regime er en eneste stor beskyttelse av oljebransjen, og dermed videre utslipp av klimagasser og gifter fra hydrokarboner, slik som benzen for eksempel, som er en potent nervegift.

kurt sa...

Takk for god forklaring. Avgifter bør pålegges eier av forurensende bedrift. Enig der.