torsdag, juli 24, 2008

Verden er stupid


Det er ikke mulig å komme til noen annen konklusjon enn at verden på generellt grunnlag er stupid. Det er som om vi er på vanedannende dop og bedriver autoerotisk stimulering koplet med alvorlige psykiske tvangstanker. Alt på en gang.

I en situasjon der de aller fleste av verdens ledende politikere snakker om klimakrise og klimakvoter og avgifter, går diskusjonen i virkeligheten på hvor vi kan finne mer olje, og hvordan vi kan få den opp. Sårbare biotoper er ingen hindring. En påvist klimatrussel er ingen hindring. Vi lar oss overstyre av storkapitalen og nasjonenes egeninteresse i nuet.

Vi står foran et nytt bonanza i arktis. Et oljebonanza som blir tilgjengelig først og fremst på grunn av global oppvarming og mindre is, men også på grunn av verdens avhengighet av olje. Verdens oljeselskaper får pirringer i ballene og klamme hender bare av å tenke på oljereservene i arktis. Finansministre væter buksene i ren lykkerus.

Situasjonen er ikke bare tragikomisk, men beviser at vi tillater en kollektiv stupiditet som overgår det meste annet i verdenshistorien.

Hadde vi brukt like mye ressurser på å legge til rette for hydrogensamfunnet samt pålegge industri tilnærmet nullutslipp mens vi la ned hele fossilmafiaen, ville vi på få år oppnådd opptil 80-90 prosent reduksjon i Co-utslipp.

Dette vil selvsagt ikke skje, fordi oljebransjen er utenfor enhver reell demokratisk kontroll, og ingen "ansvarlig" politiker evner å se realitetene i hvitøyet eller gå imot det etablerte. Feigheten taler sitt eget språk - uavhengig av hvor våre stemmer går, oljebransjen består.

Så får vi heller legge noen tiører på avgiftene i ny og ne for å kjøpe oss god samvittighet.

Toget er snart gått. Og vi står igjen på perrongen. Vårt ømdømme kan summeres i ett ord: stupiditet.

7 kommentarer:

frr sa...

Jeg kan ikke si meg mer enig. Og paradokset ved at global oppvarming skaper mulihgheter for mer utvinning har jeg ikke tenkt på før. Men du har rett: stupiditet er knapt dekkende.

Helge Samuelsen sa...

Min påstand, som jeg har fremsatt tidligere, er at samtlige avgifter som idag ilegges privatpersoner, må pålegges oljeselskapene direkte. Selv om disse vil sende regningen videre til kundene, vil dette i det minste bidra til at en skaper rom for alternativ energi, som da presumativt (avhengig av avgiftenes størrelse) kan levere billigere energi. Ingen avgifter fungerer uten alternativer. Idag tjener oljeselskapene fett, samtidig som det politisk/økonomiske systemet favoriserer denne industrien fremfor alle andre.

Ja, stupiditet er knapt dekkende.

kurt sa...

Stort sett enig. Men hvor får vi hyrogen fra, det krever energi å lage, altså ingen løsning.

kurt sa...

*hydrogen*

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Hydrogen er en energibærer, det er riktig. Jeg har foreslått en kobling mellom geotermiske energiverk og hydrogen som svar på fremtidens energibehov. En slik løsnig gir minimale utslipp i forhold til energipotensialet.

Amos Keppler sa...

fullt med ironier her. Det blir lettere å bore etter olje i arktis på grunn av tidligere oljeboring, en ironi som likner mye på det som er så altofr vanlig i dag.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det neste blir vel at en ønsker å smelte isen i antarktis raskere for å finne olje der også.

Hvis det er strategien, så virker den :)