onsdag, juli 23, 2008

Dagbladet skremmer


En kan ikke stole på aviser, de er ute etter å tjene penger, og hva er bedre enn å ha "krigsnyheter" hver dag for å selge? Etterettelighet og edruelighet er ikke på dagsorden. I det siste har vi hørt at CERN kanskje ødelegger jorden ved å skape et mini-sort hull, selv om sannsynligheten for dette er null. Vår atmosfære blir daglig bombardert av partikler med like stor energi som det forsøkene oppnår - og rent empirisk må det kalles bevist at verden ikke har gått under på grunn av denne naturlige trusselen - enten fordi svarte hull ikke blir produsert, eller fordi de - som teorien forutsetter - har en levetid målt i milliarddels sekunder i denne størrelse og energinivå.

Dagbladet proklamerer også at det nå er mer is i arktis enn normalt. En velkommen nyhet for klimaskeptikere, men påstanden er helt grunnløs. At det finnes variasjoner årlig i slike forhold er helt normalt, hovedpoenget er at trenden er at istykkelsen (som er noe annet enn utbredelsen) reduseres. En har beregnet at isen i arktis sannsynligvis vil forsvinne i sommermånedene innen dette århundre. At det var en mulighet for at dette ville skje allerede denne sommeren var nettopp det - en mulighet.

Noen tror også at det vitenskapelige miljø er ute etter å dupere oss - tilsynelatende på oppdrag av korrupte politikere som vil flå oss for avgifter. Flå oss for avgifter gjør politikerne uansett, men de vitenskapelige miljø jobber faktisk utrettelig med å gi oss bedre kunnskaper og bedre data om tingenes tilstand. Et eksempel er CryoSat-2, som skal kunne gi mer nøyaktige målinger enn noensinne før, for å påvise istykkelse og havstigning. Mens noen er mest interessert i pisspreik, er andre mest interessert i den objektive virkelighet. Go figure.

Det kan uansett synes som om det er rom for voksenopplæring på dette punktet. Slike trender går over lang tid. Like lite som det lokale værets variasjoner år fra år har noe med global oppvarming å gjøre, like lite kan en trekke konklusjoner fra en eneste sesong. For eksempel har Kompromissløse meninger tidligere imøtegått mange av klimaskeptikernes argumenter, og trukket frem hva som skjer hvis dagens trend ikke snus, nemlig at store deler av verdens iskapper smelter, og verdenshavene stiger med nær 70 meter. Dette er ikke skremselspropaganda. Dette er fakta. At tidshorisonten offisiellt ligger på 1000 år er irrelevant (selv om trenden faktisk er at tidshorisonten skrumper). Hvis vi kan stanse denne utviklingen idag - som forskning viser at vi kan ved å kutte utslipp av CO2 med 80% innen 2050 (noe vi selvsagt ikke makter med dagens politikk), så bør vi gjøre det.

Hvis Vikingene hadde forbrukt like mye olje, gass og kull som oss, ville bare den norske fjellheimen være beboelig idag - for å si det slik.

Istedet vaser vi oss inn i kortsiktig tankegang og evner ikke å se forbi vår egen lille horisont. For Dagbladet betyr dette dagens opplagstall, for politikere betyr det neste valg. For folk flest... det får folk flest svare på selv. Mange evner heldigvis å se ting i perspektiv og se galskapen i denne generasjons rovdrift av naturen. En trussel som er mer reell enn svarte hull.

12 kommentarer:

euqid sa...

Kunne ikke sagt det bedre sjøl!

Admiral_Gringo sa...

Olè

Amos Keppler sa...

folk fra NASA har lenge sagt at 2013 er det sannsynlige året for at isen på nordpolen vil være borte i sommerhalvåret. Nå viser det jo seg at selv det kan være en for optimistisk uttalelse. Det kan skje i år, eller neste år eller når som helst. Så tusenårsperspektivet er forlengst tilbakevist.

Forskerne fra NASA har tidligere vært de mest konservative i sine uttalelser om den menneskeskapte Globale Oppvarmingen, også fordi USAs regjering har presset dem til det.

Amos Keppler sa...

Selv femtiårsperspektivet er forlengst tilbakevist. Det skjer NÅ.

Anonym sa...

vil bare si at saken du skriver om øverst ikke er noe skremselpropaganda. denne saken har jo vært kjent lenge, og jeg synes faktisk det er helt greit at avisene skriver om det.det å si at det ikke er noen reel fare for at noe kan skje er idioti. det vet vi vel ikke før vi har prøvd..? bra dagbladet skriver om denne saken, det som er trist er at de skriver om det alt for sent. sikkert mange som aldri har hørt om saken en gang før nå..

Admiral_Gringo sa...

Siden energi ikke kan oppstå av ingenting, så skjer der ikke noen større eksplosjon i prøveområdet eventuelt enn hva energimengde som tilføres prosjektet eksternt.
Og ved en eksplosjon vil ekstern krafttilgang øyeblikkelig bli brutt av selve ødeleggelsene.

Det som skjer er at man bruker en enorm mengde energi på å få gjordt noen målinger som vitenskapen i ettertid mener seg sjøl å ha mye å oppnå med.

I verste fall ender v bare opp med ett meningsløst og svært kostbart eksperiment.
I beste fall får vi ny vitenskapelig viten som på ett eller annet is kan bli nyttig senere.

Ingen grunn til begeistring, og heller ingen grunn til å forvente apokalypsen.

Amos Keppler sa...

Det er defintivt enormt sterke grunner til å forvente et ragnarok som man knapt har sett maken til i moderne tid.

Helge Samuelsen sa...

euqid, gringo

Takker og bukker.

Amos,

Det er ikke mulig å spå dette med absolutt sikkerhet i forhold til årstall, men ja - det skjer nå. Det er i ferd med å skje og det er bare et spørsmål om tid før dette er normalen.

Når jeg refererer til tusenårsperspektivet er dette angående økningen av havnivå - selv en fullstendig nedsmelting av arktis har ingen innflytelse på det - fordi isen der flyter.

Isen i antarktis derimot ligger på land og er isolert fra økende havtemperatur, dessuten ligger mesteparten relativt høyt. Antarktis smelter derfor ikke før om (estimert) tusen år.

Imidlertid får vi store klimamessige problemer lenge før det. Grønnlandsisen ligger jo mer utsatt til.

anonym,

Saken om partikkeleksperimentene har som du sier versert en stund i media nå, men det er forskjell på å anta noe uten grunn og til å se på reelle problemstillinger. Desverre avslører journalisten her bunnløs mangel på forståelse for hva som foregår.

Det er kanskje ikke så rart, men det jeg reagerer på er ikke at en dekker saken, men at en bevisst tar frem krigstypene.

Verden er i totalt intellektuellt forfall når en avviser vitenskapens forklaringer og heller leker at synsing og føleri er likeverdig som argumentasjon. Det samme gjelder klimaskepsisen som også baseres på intellektuellt dillettanteri.

Gringo,

Vi får nok aldri noen eksplosjon, nettopp slik du sier. Saken er den at en antar at det vil dannes mikroskopiske sorte hull i prosessen. Dette er aldeles ikke farlig, fordi slike sorte hull bare eksisterer i svært kort tid, og løser seg opp i energi. Energien er tross alt så liten at den ikke har noen konsekvens makroskopisk.

Uten å virke pretensiøs kan jeg nevne at jeg faktisk brevvekslet med Stephen Hawking for tyve år siden angående nettopp effekten av evaporerende kollapsarer, noe jeg tror umuliggjør en singularitet. Men det er en annen skål.

Kan ellers nevne at en ønsker å forske på hadroner, som sannsynligvis er nøkkelen til den "hellige gral" innen forskning - teorien om alt.

Amos.

Litt usikker på hva du mener med ragnarokk. At det vil gradvis bli en forverring av vår biosfære hvis vi fortsetter å brenne fossil energi - ja, det vil det nok. vil det skje imorgen? Nei. De mest alvorlige problemene dukker ikke opp før om noen hundre år, selv om vi allerede merker begynnelsen. At vi ikke makter å stoppe dette med dagens politikk - selvsagt ikke.

Antyder du derimot at det skjer noe fælt med partikkelakseleratoren tar du feil. Som jeg nevnte, slike energinivåer skapes daglig i atmosfæren når stråling fra verdensrommet kolliderer med atomkjerner. Foreløpig ingen svarte hull, og det på fire milliarder år - give or take...

Partikkelakseleratoren i seg selv kan hverken eksplodere eller gjøre annet enn å kollidere partikler. Riktignok er energien per partikkel stor, men partikler er jo svært små, og den totale energi involvert er liten. Mesteparten av energien som brukes går med til å akselerere partiklene, og har intet potensiale for ragnarokk.

Alt annet er overtro.

Amos Keppler sa...

Det var klimaendringene jeg siktet til. Som jeg har skrevet tidligere så er isen i Antarktis også langt mer sårbar enn det man har funnet ut tidligere. Men «bare» smeltingen av grønnlandsisen og vestisen i Antarktis som ER nært forestående, som ER godt i gang vil føre til en havstigning på rundt fjorten meter. Ragnarok på det grunnlaget er veldig dekkende, spør du meg.

Helge Samuelsen sa...

Da er vi enige Amos,

Ragnarok er en god beskrivelse på hva som vil skje når grønnlandsisen smelter. Jeg tipper det tar i underkant av et par hundre år, men det kan lett gå fortere, avhengig av vår respons på klimakrisen. Med dagens politikere og strategi tar det sikkert mindre. Verdensøkonomiem vil kollapse totalt, og som vanlig er det småfolket som vil betale den høyeste prisen.

Dog burde vi forutsette at krisen allerede skjer, for den er jo godt i gang, akkurat som du sier, og når jeg opererer med noe lenger tidshorisont enn deg er det ikke for å antyde at vi har god tid, for det har vi jo ikke. Det haster som bare pokker. 2050 er sannsynligvis siste frist, og det kan godt være vel optimistisk. Alikevel - ingenting skjer.

Bortsett fra at en leter opp ny olje og legger 10 øre på drivstoffprisen. Dette er komedie på høyt plan.

Jeg har ikke tro på at min generasjon opplever de verste problemene, men det er da heller ingen grunn til å ta det med ro. For denne generasjon vil være generasjonen som ennå hadde sjansen til å ta skjeen i en annen hånd, men ikke gjorde det. Håpet er at noen er igjen for å fordømme oss.

Jeg har også tidligere spådd kollaps av evnen til å vedlikeholde for eksempel atomkraftverk. Med noen dusin Tsjernobyl som resultat?

Og krig blir det jo sannsynligvis med halve verdens befolkning på flyttefot.

Helt sånn galgenhumoristisk så kan vi jo håpe på at en atomvinter kompenserer for temperaturøkningeneø. ;)

Amos Keppler sa...

Ved ditt lenger tidsperspektiv vil jeg påstå at du ignorer de største faresignalene og den siste utviklingen. For ikke så lenge siden sa man at isen på nordpolen ikke ville forsvinne om sommeren før ved slutten av århundret også. Jeg VET som kjent at det ikke har noen betydning for havstigningen direkte. Jeg tar det fordi det er en del av bildet.

Det som har vist seg er at selv de største pessimistene ikke har tatt hardt nok i. Nå snakker man allerede om at ALL isen i Antarktis vil forsvinne innen 2050. Man snakker om at isen vil kollapse, fordi den vil bli varmet opp nedenfra. Det finnes allerede enorme sjøer under isen der nede. Pessimistene sier 2050. Derfor sier jeg 2030 eller 2020, fordi det er det som har vist seg å stemme, den typen galloperende, selvforsterkende utvikling man er vitne til, den som har vist å stemme.

Helge Samuelsen sa...

Jeg synes ikke jeg ignorerer faresignalene. Det jeg sier er at etter de beste beregninger idag så vil det ta tid før prosessen går helt over styr.

Imidlertid er det jo slik at dette ikke blir forstått av klimaskeptikere, som ser på ethvert avvik som "bevis" for deres ignoranse.

Prosessen er imidlertid igang, og det blir svært vanskelig, om ikke umulig å stanse den. Jeg kan ikke se at jeg ikke tar den på alvor ved å si det. Langt viktigere enn å sette datoer, er å innse at det må handling til. Jeg er stygt redd for at prosessen tross alt skjer så langsomt i menneskelig perspektiv at det blir som å koke frosker - gradvis oppvarming fører til at frosken døser av og dør, isteden for å hoppe ut.

Slik er nemlig vår kollektive galskap.

Jeg ser ikke at problemet blir en tøddel mindre selv om det skulle være neste generasjon som får problemene og ikke vi. Jeg tror aldri du eller jeg opplever den dagen da antarktis smelter i vesentlig grad. Men det er da irrelevant for problemstillingen.

At Antarktis smelter raskere enn antatt betyr at havstigningen skjer raskere enn antatt, men jeg har ikke sett noen analyse som snakker om 100% nedsmelting de neste par hundre år. La oss si at ting skjer dobbelt så raskt som det en forutsetter nå, da stiger ikke havnivået mer enn 2 meter på hundre år. Det tåler vi. Med en akselererende efekt blir dette til minimum 4 meter, kanskje langt mer innen 200 år. Det er på grensen til hva vi kan tåle, og det er ennå bare begynnelsen.

Jeg synes dette scenarioet er farlig nok, og folk flest burde drite i buksene sine over hva som vil skje. Jeg kan ikke se at dette skulle være grunn til å avblåse noe faresignal eller ta det easy. Tvert imot.

Men det blir uvesentlig å krangle om datoer, synes jeg. Det er faktisk viktigere å få folk til å forstå at enten avsetter vi dagens regime, som legger opp til den fullstendige kollaps, eller så kan vi like godt gi absolutt faen.