fredag, juli 25, 2008

Våre politikere er stupide


Ja, dette er ikke et billig poeng, eller forsøk på vulgaritet. Det norske Storting er generellt sett stupid i energi- og klimapolitikken. Samtidig som en forsøker å fremstille det som om en gjør en voldsom innsats for klimaet, og er veldig opptatt av disse problemstillingene, så går en istedet den eksisterende statlige storkapitalens ærend.

En har bevisst ført en politikk som fører til at satsing på ny energi i Norge hovedsaklig dreier seg om olje og gass. Selv om forbruket av olje og gass er det største miljøproblem noensinne. Selv om det eneste som kan redde situasjonen på verdensbasis er mindre produksjon og dermed mindre forbruk av fossil energi. All produksjon vil nemlig bli oppbrukt. All videre virksomhet i denne bransjen fører oss nærmere stupet.

Det betyr overhodet ingenting om vi her lokalt i Norge forbruker mindre fossilenergi - det er den største bløffen noensinne. All produksjon vil selvsagt bli brukt. Det kan ikke gjentas ofte nok. Det som ikke forbrukes i Norge vil nødvendigvis bli solgt til utlandet, og forbrukt der. Hvor lenge kan våre politikere holde oss for narr?

Så registrerer vi at Statoil har slått seg sammen med olje og gassdivisjonen til Norsk Hydro. Resultatet er en ny dinosaur, der staten selvsagt har majoritet i eierskapet. Men ulikt andre eiere har staten ingen strategi med eierskapet. Annet enn å høste penger på bekostning av en bærekraftig og konkurransedyktig økonomi.

Staten, uavhengig av regjeringskonstellasjon, ser på oljå som en melkeku på lik linje med landets borgere, som også melkes maksimalt for sitt energibruk. Alt handler om å skuffe inn penger. Ingen visjon eller strategi utover dette finnes, til tross for vakre ord. Politikken går på tomgang, og vi tror vi er guds utvalgte folk der velstanden vil vokse seg inn i himmelen.

Klimaforandringer "løser" vi ikke ved å gå til roten av problemene, men ved fiktiv valuta - kvoter. Vi skal også redde regnskog - som i og for seg er en positiv ting - men problemet løses ikke slik. Hugsten av regnskog er en menneskeskapt katastrofe, og det å avstå fra å hugge visse områder betyr bare at menneskeskapt ødeleggelse begrenses, de totale utslipp av CO2 vil fremdeles øke. Logikken til Jens Stoltenberg og regjeringen på dette området tyder på at de tror befolkningen er stupid.

Det er imidlertid våre politikere som i sum er stupid. Først og fremst fordi de må være det for å komme med slike logiske feilslutninger, alternativet at de vet sannheten, men tror alle andre er stupide nok til å falle for slike dumheter.

I mellomtiden finnes løsningene. Kompromissløse meninger har tidligere indikert geotermisk varme som en mulighet til å produsere energi. Slik kan vi produsere mer elektrisk kraft på en nær forurensningsfri måte (bare begrensede utslipp i anleggsperioden). Statoil har så absolutt kompetanse på boreteknologi, så dette burde være midt i blinken for oss. Stortinget bør umiddelbart instruere StatoilHydro til å gradvis fase ut oljeproduksjon og satse på geotermisk. På denne måten kan vi levere grønn energi til oss selv og Europa i all fremtid og på sikt tjene mer penger enn vi noensinne kunne gjort på de begrensede olje og gassreservene.

Vi ville med en slik løsning gå til kjernen av problemene. Det er alltid en forutsetning for problemløsing.

Hydrogen som drivstoff til mobile enheter (kjøretøy) er bedre egnet enn batterier, fordi batterier i seg selv er et miljøproblem, og forbruker store mengder av mindre tilgjengelige råmaterialer, som i sin tur koster mye energi å utvinne. Resirkulering av batterier har også en stor kostnad. Batterier er ikke miljøvennlige.

Hydrogen kan produseres ved bruk av elektrisitet, miljøvennlighet er forutsatt at elektrisiteten kommer fra vannkraft, geotermisk eller andre teknologier der det ikke finnes utslipp i prosessen. Geotermisk er å foretrekke fremfor vannkraft, fordi naturinngrepene er mindre. Ved forbrenning av hydrogen skapes kun ren vanndamp. Norsk Hydro er verdensleder innen denne teknologien. Vi har alle forutsetninger.

Og vi ville gått til kjernen av problemene hvis vi tok tak i dette.

Vi velger imidlertid å se bort fra disse forutsetningene vi potensiellt har. Istedet velger vi å la det skure, og å la StatoilHydro lete etter olje i stadig mer nordlige og sårbare biosfærer.

Samtidig som vi lar mulighetene gå fra oss innenlands på grunn av null politiske visjoner og elendige rammevilkår, må norske virksomheter som vanlig til utlandet for å bedrive nyskaping. Hydro satser for eksempel på hydrogen på Island - der energien kommer fra....geotermisk.

Allerede i 2002 uttalte presidenten i Hydro energi, Hilde Myrberg: - "Hydro is well equipped to take part in the increased commitment to hydrogen indicated in the recently published gas announcement from the Ministry of Petroleum and Energy."

Ja, det fikk vi se mye til...

Videre: - "Hydro has expertise in gas and electricity that can be used for production of hydrogen, and we can supply natural gas once the market is ready for large scale hydrogen production."

En skulle mene at markedet allerede er klar for mer utslippsfri og fornybar energi! Markedet for politisk initiativ for disse teknologiene i Norge er derimot tørt. Muligheten til å erstatte naturgass med ren hydrogengass i våre gassledninger til Europa går oss forbi.

I Tyskland satser en imidlertid allerede på hydrogen fra Norsk Hydro. Interessen for dette i Norge er null, selv om vi altså besitter både kapital og teknologi for å bli verdensledere innen utslippsfri og fornybar energi. Hvis vi ønsker det.

En kunne være fristet til å se på mangelen på initiativ koblet med styrkingen av rendyrket oljeindustri med konstellasjonen StatoilHydro som en konspirasjon for å holde liv i oljå på bekostning av miljø, og på sikt til enorm økonomisk kostnad for våre egne borgere ettersom fossilenergi bare vil øke i pris i fremtiden. Imidlertid ligger det så store inntjeningsmuligheter i geotermisk/hydrogen teknologi at dette på sikt ville mer enn erstatte tap i inntekt fra oljeindustrien.

Så jeg velger å kalle det tunellsyn, mangel på visjoner og handlekraft, og generell stupiditet.

8 kommentarer:

kurt sa...

Helge

er du woodward eller bernstein

Amos Keppler sa...

Vel, kjernen av problemet er å få ned BEHOVET for energi KRAFTIG, men å kalle politikerne stupide osv er i sannhet på sin plass.

Helge Samuelsen sa...

kurt,

hehe. Avslører konspirasjoner? nei, denne konspirasjonen er lovlig.

Amos,

Det er totalt utelukket å kunne senke behovet for energi så mye at fossilenergi ikke blir en trussel, dermed er første prioritering å erstatte fossilenergi - ikke supplere den.

Helge Samuelsen sa...

Dessuten er ikke problemet energibruk i seg selv, men antallet mennesker. SOm jeg så ofte har påpekt før, så er det største energiforbruket per pers idag - som i tidligere tider energi til oppvarming og matlaging. Hvis alle skulle g over til å nyte et bål et par ganger til dagen, slik du gjør i villmarka er det uheldigvis slik at verdens befolkning raskt ville få et enormt overforbruk av ved, og vi er inne på en ny galei.

Jeg diskuterer bare reelle alternativ, og faktum er da at elektrisk kraft generert med minst mulig naturødeleggelser og utslipp er det reneste og eneste alternativ i virkelighetens verden.

Amos Keppler sa...

Nei, i virkelighetens verden er det så visst ikke alternativet...

Helge Samuelsen sa...

Din virkelighet er ren fantasi. Og helt uten mulighet for suksess, derfor bruker jeg ikke energi på å kommentere dette annet enn at du som vanlig lar være å svare på reelle problemstillinger. Selvsagt fordi ingen slike svar finnes.

Tomas sa...

Vi trenger å legge om, det er ganske åpenbart, og vi trenger å gjøre det med større kraft og vilje enn vi har vist til nå. Jeg tror vi trenger å få ned energisløsingen vår, samtidig som vi trenger å legge om til energiformer som ikke forurenser (og som ikke ødelegger miljøet på andre måter). Jeg tror omleggingen til andre energiformer må skje først her, siden løsningen på energisløsingen faktisk er langt mer utfordrende.

Så jeg skjønner ikke helt hvorfor du argumenterer så hardt mot Amos, Helge.

Når det gjelder om politikerne er dumme eller ikke: de er vel like små i forhold til denne problematikken som de fleste andre, og ikke helt i stand til å ta innover seg hvor alvorlig situasjonen faktisk er. Det beste vi kan gjøre er å støtte våre belutningstagere så godt vi bare kan, hjelpe dem med å ta de modige og riktige beslutningene i en utfordrende situasjon.

Å kalle våre folkevalgte ledere "dumme" er ikke veldig konstruktivt i så måte. Prøv heller å spille på lag, Helge, slik at de innsiktene du har kommer flere til gode. Problemene vi står overfor kan bare løses av fellesskapet.

Helge Samuelsen sa...

Tomas,

Ja, jeg lan ikke si meg uenig i at vi bør få ned energisløsing. Men da blir spørsmålet, akkurat som du er inne på, hva vi skal fokusere mest på.

Omlegging av energi har potensiale for å redusere utslipp av drivhusgasser med 80 - 90%, sånn rent grovt regnet. Hva kan vi egentlig forvente av energisparing? Foreløpig har vel dette vist seg å gi marginale resultater. Strømkrisen i Norge for bare noen år tilbake viste jo også at energibruken til oppvarming spesiellt er svært lite elastisk.

Dessuten behøver vi løsninger som hele verden kan være med på.

Amos Keppler tåler nok å bli motsagt. Faktisk etterlyser han mer direkte diskusjon og ønsker nok ikke at jeg legger fingrene imellom. Vi har en historie der vi har diskutert disse tingene før, og det er på bakgrunn av dette at jeg skriver det jeg skriver.

Amos er tilhenger av primitivismen, og ønsker å nedlegge sivilisasjonen for at alle skal leve ute i naturen som nomader og som dyr. jeg har påpekt at dette er en fantasiløsning mer enn en gang, og har fremsatt flere praktiske problemstillinger som en ikke kommer unna selv om folk flest mot formodning skulle ønske en slik løsning.

Her går jeg inn på at hvis verden skulle bruke ved som primær energikilde, så blir dette et vesentlig problem, selv om en lever tålelig primitivt.

I Afrika hogger man i mange områder ned store mengder skog primært for matlaging. Overgang til ovner istedet for bål ville redusert forbruket betraktelig. I mange land får man også behov for energi for å holde varmen i vinterhalvåret. Regnestykket blir vanskelig, men det er jo ganske klart at hvis sivilisasjonen skulle opphøre å eksistere, så vil man skape en ny krise, ved at alle våre skoger gradvis ville bli hugd ned. Jeg ser ikke at dette skal være en løsning.

Selvsagt vil jo heller ikke verdens befolkning idag kunne overleve som jegere/samlere. Det er rett og slett slik at på dette primitivistiske nivået trenger en flere kvadratkilometer per person som næringsgrunnlag. Tanken faller da på sin egen urimelighet.

I og med at jeg aldri får svar på hvordan disse - ikke uvesentlige - problemstillingene er tenkt løst, så kan jeg ikke ta Amos Kepplers fantasier alvorlig.

Og nå venter jeg selvsagt at han svarer med samme mynt. :)

Å si at politikere er små i denne sammenhengen er uansett så apologetisk at jeg nesten ikke finner ord. Hvis ikke politikere kan se de åpenbare logiske brister i sine resonnement, så er det jammen på tide at vi slutter å jatte med dem, og forteller hvor skapet skal stå. Det er en alvorlig svakhet ved demokratiet at alle skal være så "siviliserte" og ha forståelse for politikernes problemer.

Dette er jeg ikke med på. De kan ikke ta ansvaret for at noen problemstillinger er vanskelige å løse, men de må jammen ta ansvaret for å ikke å innse selv grove svikt i deres strategi.

Stupid er dessuten et ord med en betydning. Selvsagt kan man bruke det. Jeg synes de er stupide, derfor sier jeg det. Mennesker skulle si hva de mente oftere i denne verden, kanskje man da hadde sluppet de verste utslag av fornektelse av virkeligheten?

Konstruktiv debatt er totalt umulig før en innser at dagens strategi er så på jordet at den faktisk fortjener betegnelsen stupid.

Vi kan sammenlikne den store satsingen på videre oljeleting nå som å prøve å slukke et bål med bensin. Hvis ikke dette kvalifiserer til betegnelsen stupid - så vet ikke jeg.

Problemene kan aldri løses av felleskapet, fordi felleskapet er en oppkonstruert entitet uten substans. Det er slike strategier som passiviserer både folk og politikere.

Imidlertid - hvis nok mennesker krever handling, så kan det alikevel bli et press som skaper reell forandring. Jeg er redd dette uansett krever at vi rett og slett får nye representanter inn på Stortinget.

Så alvorlig er nemlig situasjonen. Å spille på lag med den er overhodet ikke konstruktivt.