torsdag, august 21, 2008

Skoletretthet

Skolen i Norge står overfor store utfordringer. På den ene side så scorer vi dårlig på kvalitet, på den andre side så klarer vi ikke å holde ungdommene motiverte. Skoletretthet er blitt et alvorlig problem. Så alvorlig at Oslo Arbeiderparti foreslår å gjøre ungdomsskolen obligatorisk.

Målet er færre sosialklienter.

Og som vanlig snubler man totalt. Problemet er ikke at ungdom uten videregående utdanning blir sosialklienter, men at det ikke finnes passende arbeid eller opplegg for denne gruppen i vårt tut og kjør samfunn. Polakker tar de fleste lavtlønnede arbeider, lærlingeordninger er altfor dårlige. Norske bedrifter behøver ikke bry seg. Samfunnsansvaret tas av velferdssamfunnet - som ikke klarer annet enn å passivisere folk. Dessuten er jo allerede slaget tapt for de skoletrette. En kan ikke vinne i kampen mot dårlige skoler og statlig organisert lønnsdumping.

Igjen ser man at samfunnet ikke fungerer. Til tross for - eller på grunn av - all planlegging over hodene på folk.

Og svaret er mer tvang. Hadde det vært mulig å skattlegge skoletrett ungdom, så hadde vel dette blitt prøvd også.

Man lærer ikke i Norge. Et stadig mer byråkratisert skoleverk og stadig mindre tid til menneskelige relasjoner vil nødvendigvis gi effekter. Negative effekter. Nå kjenner ikke jeg lærerutdanningen direkte, men i førskolelærerutdanningen er det ihvertfall slik at man lærer bort menneskelige relasjoner og erstatter det med byråkratisert overfladiskhet. Ungene er ikke mennesker, men kasus. Individet viskes ut. Mennesker som bare kan tilby tomme lære-kalorier kan aldri fenge hverken barn eller ungdom.

Ikke slik å forstå at det ikke finnes gode lærere i Norge. Det gjør det så absolutt. Men hva hjelper det når en arbeider i systematisk motvind av orkan styrke? Hva hjelper det når reform etter reform ikke klarer å møte de virkelige utfordringene vi står overfor?

Mine påstander styrkes av et vellykket prosjekt i Holmestrand og på Nøtterøy. "Losprosjektet" gikk ut på å gi elever ekstra oppmerksomhet og oppfølging i skolehverdagen. Resultatet oppsummeres av John Syse, høyskolelektor på Høgskolen i Vestfold, som har evaluert prosjektet:

- Det lille vi har sett med de 20-25 elevene som har vært med i prosjektet er at de har fått et mindre skolefravær, tryggere skoletilværelse, og de har prestert bedre på skolen.

Og det helt uten statlige tvangsordninger! Utrolig. Hva er det våre politikere ikke har forstått? Kan det tenkes at vårt sosialistiske "velferdssamfunn" rett og slett ikke gir enkeltindividet nok oppfølging og oppmerksomhet? Kan det være slik at et menneskelig samfunn rett og slett ikke kan vedtas, men må ha rom til å gro ut i fra nettopp det individuelle og særegne? Vi er jo ikke like, til tross for at enkelte politiske parti så gjerne vil at det skal være slik!

Må vi rett og slett ta mennesker på alvor istedet for politiske idealer?

Sannsynligvis må vel dette gå opp for noen før eller senere. I Bærum, for eksempel, ser en imidlertid bare på symptomene. Uten at skolen tar selvkritikk, er elevene og hjemmet problemene. Elevene er mistilpassede, til sjenanse, og ødelegger undervisningen. Hjemmene greier ikke sin del av oppgaven. Skolen og PP-tjenesten står tydeligvis maktesløse.

Og det begynner å bli et mønster. Systemet vårt klarer ikke å håndtere mennesker, selv om en bruker stadig større ressurser og selv om de byråkratiske løsningene florerer.

Det er jo ikke bare ungdom systemet sliter med - også andre er lite verdsatt i "verdens beste land".

10 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Skolen er gal på alle måter. Karakterjaget, det faktum at man må lære en masse som samfunnet ønsker du skal lære er galt. Det faktum at folk lærer er galt og det faktum at du ikke lærer er galt. Helt misforstått,enten man bruker den sosialistiske eller borgerlige modellen så har skolen ingen hensikt, annet enn å produsere gode, lydige samfunnsborgere. Den skal ikke utvikle folk til å bli uavhengige mennesker, men skal produsere folk som passer inn, punktum.

Masseorganisert læring kan aldri bli riktig. I tillegg til det er nittini produsent av både det maktens ønsker vi skal lære og det vi faktisk lærer i skolen sludder.

Jeg slutter meg helhjertet (og mer til) til Roger Waters tekst another brick in the wall.

Helge Samuelsen sa...

Som vanlig synes jeg du kaster barnet ut med vaskevannet.

Den borgerlige skolemodellen må sies å ha blitt motbevist allerede på 1800-tallet.

problemet er uansett snarere at staten til enhver tid styrer skolen i det en anser som "riktig" retning. Dette blir helt galt.

Masseorganisert læring er ikke forutbestemt til å være slik. Snarere tvert imot er det slik at hvis en IKKE har masseorganisert læring, så får en et absolutt elitistisk samfunn, der de som får best undervisning har et absolutt overtak på dem som ikke har det.

Resultatet er slavesamfunnet.

Amos Keppler sa...

I et samfunn som allerede er et elitesamfunn, ja. I et samfunn som ikke er et elitesamfunn, nei.

Barn som alle andre bør oppmuntres til å lære, til å vokse på egne premisser. Det utelukker skole, i hvert fall på dagens nivå, der den dominerer og ødelegger et barns tilværelse, ikke bare i skoletiden, men også med lekser osv.

«My schooling did me a great deal of harm and no good whatever; it was simply dragging a child's soul through the dirt.»
- George Bernard Shaw

«And what is a good citizen? Simply one who never says, does or thinks anything that is unusual. Schools are maintained in order to bring this uniformity up to the highest possible point. A school is a hopper into which children are heaved while they are still young and tender; therein they are pressed into certain standard shapes and covered from head to heels with official rubber-stamps.»
- H. L. Mencken

Helge Samuelsen sa...

"Barn som alle andre bør oppmuntres til å lære, til å vokse på egne premisser. Det utelukker skole, i hvert fall på dagens nivå"

Javel? Men hva med en skole som IKKE er på dagens nivå?

Forutsatt at vi holder oss til vår virkelighet er det jo klart at ditt forslag bare fører til en vesentlig svekkelse av alle som ikke kan gi barna denne "frie" skolegangen du snakker om. Er det hjemmeskole du ønsker?

I så fall burde du forstå at elitifiseringen blir vesentlig større enn idag.

Igjen - en totalt ubrukelig strategi.

Amos Keppler sa...

Hva er da din stragegi? Mer satsing på noe som er fundamentalt galt i utgangspunktet? Mer tvangsforing av ubrukelig viten eller viten som er skreddersydd for å tjene tyranniet? One more brick in the wall?

Helge Samuelsen sa...

Vel, fordi noe er "broken" i utgangspunktet betyr IKKE at det ikke kan fikses.

La meg bare poengtere dette først: Selv om den tidlige skolen i moderne tid så absolutt var klassebasert, og skapte større og større klasseforskjeller - så var det faktisk et godt skritt i riktig retning da en fikk enhetsskolen.

Klasseskillene ble mindre utpregede, selv om staten selvsagt brukte skolen for alt den var verdt.

Problemet er at uten organisert skole, så vil selvsagt NOEN gå i organisert skole - og få fordeler. Vi er tilbake til tidlig 1800-tall igjen - med systematisk klasseforskjell. De "bemidlede" vil selvsagt se denne fordelen umiddelbart.

Nei. Skolesystemet er ikke fundamentalt galt i utgangspunktet. Dette ser vi i mange land, der skole er veien videre for å gi barna muligheter og bekjempe fattigdom.

Slik er verden, og det forholder jeg meg til.

Samme prinsipp kan overføres til ditt primitivistiske samfunn. Et hvilket som helst utbrytersamfunn (som satser på bedre organisering) vil få herredømme over alle andre.

Slik er mennesket. Krig over territorier og makt har eksistert fra tidenes morgen. Akkurat som mange andre arter er territorielle, er også mennesket det.

Fokuset må være på en samfunnstruktur som motvirker dette. da trengs en organisering som tar hensyn til menneskets frihet i tillegg til å være organisert. Personlig har jeg mest tro på øko-libertarianisme.

Oversatt til skolesituasjonen blir dette da at staten holder fingrene mest mulig unna all samfunnsmessig organisering. Lokalsamfunn er absolutt kapable å organisere seg selv. Folk er ikke dumme.

Men en slik skole kan selvsagt ikke bli fri for politisk påvirkning uten at befolkningen i hovedsak er libertarianere.

Derfor kan jeg i den forbindelse ikke gjøre annet enn å påpeke problemstillinger, med det ønske at en gradvis ser disse problemstillingene i befolkningen.

kurt sa...

Vi har jammen store utfordringer foran oss! Er selvsagt enig i at reform er bedre enn avvikling!

På den annen side, så er det jo stor mangel på lærerstudenter nå. Hvordan skal vi klare dette når staten pøser på med stadig nye tiltak innen barnehage og skole uten at ressursene er på plass?

Helge Samuelsen sa...

Nei, si det. Det er jo typisk broiler-politiker å tro at en vedtar virkeligheten.

Politiske ønsker er i seg selv blitt rettesnor idag, uavhengig av praktiske problemer.

Amos Keppler sa...

No cigar, people, det er den omfattende skolegangen som finnes i dag som er ett av mange problemer i dagens samfunn.

We don't need any education
We don't need more thought control
we don't need another
brick in the wall

Som sagt, når fundamentet (skole) er galt blir enhver fiks galt også. Det er helt utilstrekkelig å peke på noen få av de amnge problemene som finnes, når problemet åpenbart er langt større og fundamentalt.

Det at det er tvangsforing av omfattende lærdom er galt. Når nittini prosent av det som blir lært i skolen er galt bør alarmbjellene ringe for de som hevder at dette engang er i nærheten av å være riktig.

Og at man blir opplært til tjene tyranniet.

Helge Samuelsen sa...

"Som sagt, når fundamentet (skole) er galt"

Problemet er selvsagt at svært få er enige med deg i den uttalelsen, Amos.

Din påstand er en subjektiv mening, og har ingen verdi all den tid du ikke har alternativer og sannsynligvis egentlig mener at barna istedet skal løpe omkring i skogen som dyr. det er jo utgangspunktet for din primitivisme.

For alle oss andre er andre løsninger mer nærliggende.