mandag, august 11, 2008

Kontantstøtten skal bort


Kristin Halvorsen gjør nå alvor av å fjerne kontantstøtten. Det vil si, under forutsetning av at de rødgrønne overlever neste valg.

Og det er helt riktig å fjerne kontantstøtten. Den har aldri fungert etter hensikten. Og selv om den hadde gjort det vil jeg påstå at hensikten i utgangspunktet var feil. Vi har idag et overføringssamfunn, der både politisk makt og forskjellige gruppers mulighet til å klare seg avhenger av de rammevilkår staten til enhver tid gir.

Halvorsen sier det igrunnen selv:

- "
Etter hvert som svangerskapspermisjonen er forbedret, har gapet mellom dem som har rettigheter og dem som ikke har det, blitt uforholdsmessig stort"

Og det er hele poenget. Det gjelder dessuten mer enn i forhold til svangerskapspermisjonen. Gapet mellom de som har rettigheter i dette samfunnet og de som ikke har det blir nettopp uforholdsmessig stort. Hele samfunnet er basert på å omfordele ressurser, fra den ene gruppen til den andre. Vi har en ny runddans gående.

For kontanstøtten skal jo erstattes med nok en overføring. Denne gang til unge mødre og til å gi flere lønn under fødselspermisjon. Og det er jo edle formål?

Problemet er at ikke en tanke går i den retning å legge rammevilkårene bedre tilrette for folk flest. Problemet er jo at store befolkningsgrupper nettopp lever med dårlig økonomi på grunn av høye skatter og avgifter kombinert med noe av verdens høyeste prisnivå. Og de siste signaler går på at renta skal krype enda noen hakk oppover. Sosial boligbygging eksisterer ikke - bortsett fra til dem som allerede er havnet i uføret. Mange har snart ikke råd til å bo i verdens beste land.

Mer overføringer og mer avhengighet til en sosialistisk regjering er nok ikke veien å gå for å reversere denne utviklingen. Nå påstår jeg ikke at andre har noen løsning på den oppblåste oljeøkonomien vår, men mer av det samme er garantert ikke riktig medisin.

Hva om en for eksempel arbeidet for at det var mulig å overleve på én lønn i Norge? Hva om en fikk redusert skatten under et visst beløp, fordi en rett og slett ikke hadde noe å betale? Riktignok gir avgiftsveldet - ledet an av verdens høyeste moms - stadig vekk nok av avgifter å betale, og det er jo del av problemstillingen.

Vi ser et samfunn der stadig flere friske arbeidende mennesker trenger støtteordninger. Hva med å sikre syke og folk med gjeldsproblemer også? Går utviklingen idag stort lenger, er det vel ikke lenge før en vanlig arbeider må ha matkuponger utstedt av Staten for å overleve.

Kanskje det er litt av strategien? Satt på spissen, selvsagt.

12 kommentarer:

henrikwl sa...

Jeg er ikke sikker på om det er så veldig satt på spissen i det hele tatt jeg.

Det finnes krefter i denne verden som søker å gjøre menigmann så avhengig og maktesløs som mulig. Den norske stat, uansett hvem som måtte styre den, jobber bevisst eller ubevisst for disse kreftene.

kurt sa...

eg synes ikke heller det var satt på spissen :)

Helge Samuelsen sa...

Hmmm.. Ja, kunne sikkert droppet den siste setningen.

Det går vel litt på det henrik sier, "bevisst eller ubevisst" - jeg tror Halvorsen ikke helt ser konsekvensene av dette - eller enda verre, synes konsekvensene er udelt positive.

For hele konseptet går jo ut på at alle blir avhengige, ikke sant?

henrikwl sa...

Ja. Hvis man må stå med lua i handa og be pent om å få penger, enten det er fra en arbeidsgiver eller staten (det blir vel mer og mer samme greia), er man ikke akkurat i posisjon til å kjempe så veldig mye.

Noe som selvsagt gjør jobben lettere for de høye herrer med høytsvevende ambisjoner om enda mer makt.

Admiral_Gullars sa...

Det har ofte slått meg: Hvorfor betaler egentlig vi som jobber for det offentlige skatt?
Pengene kommer fra, og skal jo til, akkurat den samme sekken?

Helge Samuelsen sa...

henrik,

så absolutt enig i den observasjonen.

gullars,

Det må vel være likhet for enhver pris?

Arve sa...

Det samme kan vel sies om pensjon/trygd? Det har vel sett litt penere ut på på papiret om vi ikke betalte skatt? Har det noe med disse som har høye pensjoner og formue/aksjer å gjøre? at de kan skrive av tap og lignende på skatten? Hvis vi ikke betalte skatt så ville vi vel ikke klart å få restskatt? Det har de klart annet hvert år med meg og min kone. Det som jeg får i restskatt får hun i overskudd og motsatt! Merkelig for vihar samme inntekt og samme utgifter hvert år? Merkelige greier dette her!

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Det kan nok godt være at skatten er til for at en skal være del av systemet, med pensjonspoeng, restskatt og hele pakken.

Jeg vet de forsker på dette:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=GenerellArtikkel&cid=1126113321943&pagename=skatt%2FGenerellArtikkel%2FVis_i_opprinnelig_menypunkt

Kanskje skatten skal føles som nok en byrde, slik at man pines ut i arbeidslivet ;)

Admiral_Gullars sa...

"Kanskje skatten skal føles som nok en byrde, slik at man pines ut i arbeidslivet?"

Ikke sikkert det er spøk engang :D

Arve sa...

De har skatten der fordi de tror at pensjonister og uføre skal lettere komme seg tilbake i arbeid? Da er ikke de syke syke nok og de gamle har ikke litt nok! Ellers så har jeg ikke nok utdannelse til å forstå hva disse hodene prater om. Hehe.
Denne nye flotte modellen vil bli brukt til stimulering av individers atferd, og resultater aggregeres til makrostørrelser.
Så de bruker altså skatt for å kontrollere individers adferd? Jaja vi er vel bare noen utgiftsposter for de friske og vellykede. Slik de kan se ut så bruker de skatt på en slik måte at vi skal kunne pådra oss gjeld! Jeg har prøvd flere gange å få opp prosenten min i trekk for å unngå baksmell! Byråkratene synes ikke noe om dette så galskapen fortsetter med triksing frem og tilbake slik at ektepar får restskatt hvert eneste år! Dette er vel en del av å holde oss i et jernegrep tenker jeg!

Helge Samuelsen sa...

gullars,

nei, her i Norge e det 1ste april heile året :)

Arve,

Ja, vi har det svart på hvitt. Vi er utsatt for adferds"terapi" av de bedrevitende eksperter.

Godt at politikere ikke opptrer som representanter for folket, men heller som barnehagetanter og onkler. For vi vet jo ikke vårt eget beste, og må gjennom kverna for å bli skikkelige maur i tua!

Helge Samuelsen sa...

Og den siste kommentaren fikk meg til å tenke på at det nettopp er derfor set er så viktig for DV å få alle inn i barnehagen - for å begynne indoktrineringen...