mandag, august 18, 2008

Nye overføringer på vei...

SV vil ha makspris på SFO, og mener sikkert dette er en god sak. Nå skal de stakkars barnefamiliene få ihvertfall noe billigere opp i all dyrtiden. Dette kan ikke overlates til kommunene heter det. Nei, kommunene har jo ikke råd til å drive alt de får forordninger om å drive, og da er det bedre å tvinge igjennom ordninger som aldri vil kunne være selvfinansierende, og en strammer det økonomiske grepet om kommunene enda mer.

Staten über Alles!

Videre ser vi at det skal overføres enda mer av felleskapets penger til en gruppe mennesker som burde være selvforsørget i utgangspunktet. Men ikke i Norge. Her skal overføringssamfunnet strekkes videre. Til strikken brister, formodentlig.

Det er bare syke som skal ha dårlig samvittighet for å få overføringer. Selv om alle andre også får det i godt monn.

Hva med å tenke nytt? Hva med å la folk få skrive av faktiske utgifter på selvangivelsen slik bedrifter kan? Å ha barn i barnehage og SFO mens en er på jobb kan vel så absolutt kalles "utgifter til inntekts ervervelse"? Men nei, her må politikerne ha begge hender på tømmene! Folk har jo aldri visst sitt eget beste.

En annen sak er at hvis SV får gjennomført sitt samfunn med obligatorisk barnehage/SFO som skal være del av utdanningssystemet, så bør en sporenstreks gjøre disse tjenestene gratis! Husker noen retten til gratis skolegang?

Nei. Langt bedre å konfiskere alles penger, og dele dem ut der en selv ønsker. Det er jo hele oppskriften på sosialisme. Frihet til å underkaste seg elitens ønsker. For de vet alltid best.

3 kommentarer:

Arve sa...

I disse dager er det jo så populært å sette svake grupper opp mot hverandre! de syke og "svakere stilte" har fått merke hersk og splitt systemet til sosialistene! Pensjonister og trygdede har jo fått makspris for lenge siden uavhengig av inflasjonen ellers i samfunnet. Hvorfor de snakker om makspris for de unge og friske i samfunnet er en ren kommunistisk tankegang! Her skal det overføres enda mer penger til de som har nok fra før! Da har de ikke noe igjen til de som sliter! Det er vel målgruppen til SV som skal får mer støtte! De foreldre med akademisk utdannlese som jobber i høytlønnede offentlige stillinger. Det er disse som har dårlig samvittighet som stemmer SV! Sv er jo solidarisk med de svake? På papiret? de har ihvertfall ikke kommet med noe som skulle avhjlpe de grupper som sliter i Norge hittill, selv om Halvorsen sier at dette er sak nummer en! Kommunister!

Admiral_Gringo sa...

En liten digresjon fra grinda: Med en max-pris vil vel mange barnehager måtte gå konkurs?

Utgifter som blir større enn inntekter?

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja, desverre er kampen mot fattigdom basert på å øke skatte- og avgiftstrykket i samfunnet! Så kan de jo komme med smulene senere og fremstå som gode samaritanere.

Gringo,

Ja, det var en fornuftig digresjon. Med mindre kommunene (som har dårlig råd fra før) eller staten, kompenserer for inntektstapet, vil både kommunale og private barnehager nødvendigvis gå konkurs. Blir bare kommunale barnehager kompensert, vil de private gå konkurs.

Alternativet er en nedjustering av ambisjonsnivå, en redusert kvalitet. Det kan jo være like godt så mange førskolelærere som mangler.

SV har desverre den tanke at behovet for ressurser kan vedtas på Stortinget. Det er jo en kjekk tanke, helt til virkeligheten slår inn!

Det blir jo IKKE billigere å drive barnehager selv om det innføres makspris!