lørdag, september 20, 2008

Idioti satt i system - fiskekvoter à la Eu


Lover og regler må vi ha. Desto mer byråkrati, desto bedre. Tror mange. Sannheten er at regelverk som regel (pun intended) er skapt av mennesker som ikke har den fjerneste ide om hva de holder på med, og derfor ikke kan se konsekvensene av sine handlinger.

I Skottland er det nå slik at fiskere må kaste nær 40% av sine fangster målt i vekt på grunn av en totalt idiotisk håndtering av kvotebegrensning. Kvotene regnes ut gjennomsnittlig over året, og fører til en ubalanse i forhold til faktiske fangster og tillatte lisenser. Opp til 90% av all fisk målt i antall kastes døde tilbake på sjøen. Og det på tross av at det ikke er lenger siden enn 2005 at en var redd for at fiskebestanden skulle kollapse

EU's regelverk fører generellt til at store mengder fisk må dumpes. Båter blir tildelt kvoter bare for en type fisk, og når de får en annen art, må den dumpes. En båt som har kvoter for sei, men får torsk, blir på denne måten tvunget av regelverket til å dumpe tonnevis av død torsk. Som eksempel. Problemet har aldri vært overfiske i seg selv, men konsekvenser av regelverket.

I lang tid har EU-trålere kastet fangst like utenfor norsk farvann. De kaller det "gjenutsetting", noe som høres ut som om fisken lever. Det er ikke tilfelle. Den er allerede død, og dette har ingenting med utsetting å gjøre, men er ren dumping.

Nå skulle denne ordningen utfases i år. At det har tatt så lang tid viser bare inneffektiviteten og galskapen i byråkratiet. At det faktisk ennå ikke har blitt slutt på regelstyrt dumping viser allerede at tiltakene ikke har fungert. Om neste forordning har effekt vil bare tiden vise. Det forutsetter imidlertid intelligens av beslutningstakerne, så jeg setter ingen penger på det! Skandalen er allerede et fait accompli.

Miljøvernere ønsker å svanemerke fisk som er fanget under forsvarlige forhold. Hva med å heller kreve strafferettslig forfølgelse av institusjoner som legger til rette for et svik mot både natur og ressurser?

Tillegg: Mens vi snakker om idioti...

6 kommentarer:

frr sa...

Det du beskriver høres så dumt ut at jeg nesten ikke tror det. Kvote bare på en art? Jeg regner med at det da finnes regler om merking av garn/trål, slik at fisken kan lese hvem som ikke velkommen.

Skjønt bedre: Kanskje burde byråkratene utplasseres på båtene for å forklare hvordan man bare skal få et fiskeslag i nota. Alternativt kunne de senkes ned med plakater slik at torsk og sei kunne lese hvordan reglene var.

Helge Samuelsen sa...

Hehe, ja det finnes mange mulige løsninger :)

Regelverket har lenge vært totalt idiotisk. Det finnes ingen annen måte å beskrive det. Men mens vi her i Norge har hatt inntrykk av at trålere fra EU er styrt av korrupte skippere eller eiere, så er det faktisk regelverket som styrer denne dumpingen.

Løsningen er sannsynligvis så enkel som å få en skikkelig hardbarket og no-nonsense fisker fra gølvet inn i komiteene. Men disse jobbene er jo forbeholdt yrkespolitikere uten vett.

kurt sa...

Dette var reneste svineriet! Går det an å være så tomhodet? Ikke rart det går skeis her i verden. Politisk kvalitetskontroll er visst noe vi trenger :)

Helge Samuelsen sa...

Politisk kvalitetskontroll? Javisst. Uheldigvis er det velgerne som skal utføre denne, men politikerne er godt beskyttet bak sine partisystemer og byråkrati.

Arve sa...

Regelverket et bygget opp av byråkrater for byråkrater med godkjennelse av politikerne! Til mer latterlig en regel er til mer viktig er det å lage en ny som utfyller den gamle ser det ut som. Konklusjonen er at selv om mat blir kastet som kunne fostret alle sultne i verden så skal systemet fortsette som før! Bare vi i vå lille familie brødfør en hel horde med byråkrater! Bare for å levere inn en søknad om at min sønn ønsker å leve sammen med sin kone i Norge koster 10 til 11 måneder pluss 3000 kroner i gebyrer! Søknaden innholder snart 40 sider og bankgarantier! Denne sønnen min er fisker og sier at hadde en norsk båt fisket i norsk sone og dumpet fisk i internasjnal son så hadde båten og fisken blitt inndratt og solgt til et EU land på dagen! Vi så hvordan engelske fiskere ble filmet av kystvakten her i sommer! Byråkratiet og lovmakerne lever av å lage forkastelige lover slik at de kan fortsette sitt virke uten hensyn til miljø og levevilkår for mennesker, dyr og fisk! Jeg tror jeg spyr i hvert øyeblikk! Blir så kvalm av dette fagfolket som ikke aner hva de holder på med!

Helge Samuelsen sa...

Det er forhåpentligvis flere som blir kvalme av dette opplegget, Arve!