tirsdag, september 09, 2008

Staten gir ikke ved dørene


Den Norske Stat A/S gir ikke ved dørene. Det har vært klart for mange grupper mennesker i lang tid. Nå har det også blitt klinkende klart for nordsjødykkerne, som etter lang tids kamp tapte mot statsmaktens allmakt.

Sannsynligvis stikk i strid med almenn rettsfølelse, men pytt - staten tar ikke slike hensyn. Makt er til for å brukes, er sikkert mottoet. Og i likhet med blant annet samer, tatere, jøder, krigsseilere, krigsbarna, libanon-veteraner, tannlegeassistenter, steinarbeidere og oljearbeidere, blir nå nordsjødykkerne avfeid av makta. Norges vanære har mange kapitler. Mafiastaten seiler uhemmet videre.

Advokat Henrik Lunde, som sammen med Marius Reikerås har tatt saken på vegne av nordsjødykkerne, uttaler:

- Vi har opplevd så mye motstand og trenering at jeg nesten ikke har trodd mine egne øyne. At statsansatte, som egentlig jobber for oss borgerne og som er lært opp til objektivitet, at de av alle driver med juks, har gjort meg desillusjonert.

- Regjeringsadvokaten ga beskjed til statens egen kopieringstjeneste om ikke å kopiere dokumenter som var unntatt fra offentlighet - i strid med alle rettsprinsipper om likhet for partene. 60 000 dokumenter ble holdt tilbake til fredag ettermiddag før rettssaken skulle starte mandag.

En spiller med andre ord ikke engang med åpne kort.

Tingrettsdommer Arne Lyng sier imidlertid:

- Oslo tingrett finner det ikke tvilsomt at dykkere har blitt påført helseskader som følge av dykkingen i Nordsjøen. Retten kan imidlertid ikke finne dekning verken i lov eller rettspraksis for å konstatere at staten er erstatningspliktig etter reglene om subjektivt eller objektivt erstatningsansvar.

Og heri ligger problemstillingen. Det er ikke tvil om skadene er oppstått som resultat av arbeidsskade. Problemet ligger i at det ikke eksisterer et rettsystem som evner å legge ansvaret der det hører hjemme. Og dette gjelder ikke bare høyt profilerte saker som for nordsjødykkerne. Også andre arbeidsskader tar urimelig tid å behandle i dette landet. Å bli syk, for så å måtte kjempe mot systemet i åtte - ti år, er ikke uvanlig. Dette er skammelige og nedverdigende tilstander!

Like skammelig som i 2007, da krigsbarna i rettforhandlinger i Strasbourg kjempet mot den norske stat. Bevis kunne en selvsagt ikke legge frem, for staten hadde skjult sine spor så altfor godt, og selv om sakens fakta ikke var bestridd, kunne staten inkassere nok en seier på sitt kyniske paragrafrytteri og taskenspill.

Nå ser en altså at selv om nordsjødykkerne har klart å frembringe dokumentasjon, så er heller ikke dette nok. Staten rir videre inn i solnedgangen. Det er ikke alltid heltene som vinner. Det er bare på film.

Expert, texpert choking smokers
don't you think the
joker laughs at you
See how they smile
like pigs in a sty
See how they snide
I'm crying...

Tillegg:

Retten påpeker at staten er involvert på en rekke områder der skaderisikoen er stor, både når det gjelder petroleumsvirksomhet og gruvevirksomhet. Det heter i dommen:

Retten mener det ikke er tingrettens oppgave å utvide dette ansvarsgrunnlaget, selv om resultatet fremstår som rimelig i forhold til dykkerne. En slik utvidelse av det objektive ansvarsgrunnlaget kan få stor samfunnsmessig betydning.

Med andre ord, staten bruker rettsvesenet som buffer for ikke å ta økonomisk ansvar for å sende arbeidere i farlige arbeidssituasjoner. Klar tale.

Og det bekrefter jo den ansvarsfraskrivelse som staten tillater seg selv. Med enn slik innstilling burde selvsagt staten være automatisk eksludert fra å drive noen som helst virksomhet.

12 kommentarer:

kurt sa...

Nok et monumentalt blogginnlegg!

Helge Samuelsen sa...

Takker og bukker! Nå må det sies at samfunnet gir mange anledninger til å blogge om viktige emner, så jeg vil la litt av æren gå til vårt Storting ;)

Arve sa...

Mange av disse forsøkskaninene er allerede død! Kjenner til to som vokste opp sammen med meg som fikk amputert beina og fikk alvorlige lungeskader da de dykket på 300 meter i flere perioder fra 1979 og frem til 1980! myndighetenes lakeier, altså spesiallegeteam som var innleid av staten sa at dette var helt ufarlig! En nabo av meg lider av samme symtomene! Han fikk 150 000 sølvpenger som skulle dekke det han hadde tapt før han ble uføretrygdet! Staten tar og tar! De gir ikke tilbake hvis de ikke må! Ingen i Norge får oppleve noen paybacktime av disse arrogante politikere og deres domsmenn! De bruker opp livene til voksne og barn uten å blunke! De sover like godt om natta for det! I tillegg til krigsbarna så hadde vi en av de alvorligste forfølging og tvanstiltak mot de såkalte taterne i vårt fylke! Jeg skjemmes slik at det nesten tar nattesøvnen fra meg! Nå ser vi hva de solidariske er laget av! De håper på at disse mennskene skal dø så de slipper å høre mer om dem! Har og hadde mange venner blandt de såkalte tatere i oppveksten så jeg vet hvordan de ble behandlet over alt hvor de kom! Mange ble tvangsadopert bort hvis ikke foreldrene var rask nok til å samarbeide! Det hadde ingen ting med omsorg å gjøre! Nifst Helge!

Helge Samuelsen sa...

Ja, her er du inne på et alvorlig problem, Arve. Myndighetene bruker sine egne eksperter og sine egne leger, som "mistenkelig nok" som regel stiller seg på myndighetenes side.

Det er bukken og havresekk-syndromet igjen. I en rettferdig verden er det selvsagt at slik ekspertise skal være uhildet, istedet bruker altså staten store ressurser på å oppnå det motsatte! Det sier vel det meste.

Og i sak etter sak er ekspertenes dom at ting er "ufarlig". Helt til bevisbyrden blir stor nok til at sannheten kommer frem i lyset, men da er mange menneskers liv allerede ødelagt.

Som du nevner er myndighetenes trakkassering av tatere en av de store skandalene i norsk historie. Uheldigvis ikke den eneste, men godt pakket inn i svada. Neste generasjon vil nok ikke engang huske slik fremferd engang. For offisiellt er jo Norge verdensmestre i alt, og politikerne er så ufeilbarlige at de sikkert har rett til litt "ekstra" pensjoner og slikt.

Vanlige borgere derimot er ingenting verdt når det kommer til stykket. Bortsett fra når det er valgår, da!

Helge Samuelsen sa...

Kan jo legge til at da jeg jobbet for Stavanger kommune, så var forholdene vi arbeidet under - støv, hydraulikkdamp, dieseleksos - ansett som å være "totalt ufarlige".

Dette ble vi fortalt av ledere som ikke fortrakk en mine mens de løy.

Mange år etterpå kom det nemlig frem at kommunen hadde fått advarsel fra arbeidstilsynet om at forholdene var langt over faregrensene, og at tiltak måtte iverksettes umiddelbart.

Hvilke tråder kommunen trakk i for å begrave denne rapporter er ikke kjent for meg, men en kan jo tenke sitt.

Kommunen sendte meg også til en lege da jeg ble syk, som umiddelbart konstaterte skader på lunger - men som senere, når han hadde "tenkt seg om", mente det ikke var noe skade overhodet.

Det ble selvsagt tilbakevist fullstendig på Haukeland sykehus, der en ihvertfall har integriteten i behold. Og alle påstander fra kommunen og deres lege ble plukket fra hverandre.

Systemet er imidlertid innrettet slik at å komme så langt tar flere år, og de skyldige går fri.

Anonym sa...

hei på deg Staten gir ikke ved dørene men tar ved dørene å ja da flår oss men betale er ikke noe de vill. hilsen en som jobber i oljen

Helge Samuelsen sa...

Hei, du som jobber i oljen. Ja, hele samfunnet er jo basert på at staten skal administrere pengene for oss. I praksis har det vist seg at det betyr at bare utvalgte får godene. Eneste løsning slik jeg ser det er at enhver eier sin egen velferd. I praksis betyr det å administrere vår "pott" selv uavhengig av byråkratene.

Statens "forsikringsordninger" gjennom kollektiv lovpålagt og monopolisert velferd har jo vist seg i praksis å ikke fungere. En god tanke, men tydeligvis umulig å praktisere.

Anonym sa...

Har selv vært utsatt for dette urettferdige systemet med kamp mot staten/helsevesenet pga arbeiddsskade.

Skammen hører både stat og byråkrati til!

Flott innlegg!

Amos Keppler sa...

Det burde slevsagt ikke ha blitt noen rettssak overhodet. Staten burde ha klastet penger etter dem, som de burde ha gjort en hel haug med ting de ikke gjør.

Hva er prisen for et ødelagt liv? Ulf Hammeren fikk 170 000. som jeg skriver i slike sammenhenger. Det hundredobbelte ville ha vært for lite.

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Helt enig. Skammen må plasseres der den hører hjemme.

Amos,

Helt klart. Men staten har kanskje brukt opp pengene på egne pensjoner ;)

Her står det om prinsippet om smålighet.

Anonym sa...

konserthus,er ok men å ha norges dyreste sykehus og flere dør på venteliste, er vel ikke noe å si til oss som bor her i rogaland. hura for politikerne hahahaha ps er på tau snart hilsen Solagutten

Helge Samuelsen sa...

Hele systemet er i vranglås, du.