tirsdag, september 30, 2008

Paradigme VII - Monetær konspirasjon

9.11? Konspirasjonsteorier? Peanuts. Den virkelige konspirasjon er større. Ikke hemmelig. Men heller ikke forstått av 99.99% av befolkningen. Det er det geniale. Vi kan ikke oppnå stabilitet, bærekraft og mindre vekst. Kortstokken er ikke delt ut slik. Reglene er ikke slik.

Filmen Money as Debt tar opp mange problemstillinger. Som vanlig er også von Mises verd å lytte til:

"A government can pass a law to restrict the issue of fiduciary media, but this is no better than a statement of good intentions by the government. Then will come some emergency, and they will always be ready to call their impasse an emergency"

"The State's coercive interference in either money or banking, including its licensing of a monopolistic central bank, reduces all men's freedom and most men's wealth"


9 kommentarer:

Arve sa...

Dette sa jo Gro Harlem Brundtland allerede på 80 tallet! Hvis Norge ikke skulle stagnere helt og dø ut så måtte vi ha et økt forbruk på ganske mange prosent i året! Så all denne sparesnakkingen og kutt i forbruk vil føre til en total kollaps! Den eneste måten vi kan redde oss på er å lage ting som sparer jorda på en smartere måte! Dette kommer ikke til å skje i vår tid Helge! Ingen nåverende eller kommende politiker er villig til å satse 5 øre på virkeligheten! De ønsker kun å se store inntekter på sitt livsverk som de kaller olje, og de oljerelaterte miljø/klimavagifter som skal gå til å betale mutepenger til bananrepublikkenes presidenter slik at vi får enda flere konsefoner på oljelaeting og pumping! Dette blir de kjøpesvakes åk før alt går til helvete! Vi har sett det meste og vi får se mer galskap i tida fremover fra den kanten! Vi skal bære våre liv med slavearbeid og enda mer avgifter i åra som kommer! Hvis du kommer fra din kant mot Oslo nå så skal du betale 120 kroner for å passere Oslo med dine varer som skal selges for eksempel i Norge! Skjulte og åpne avgifter kommer til å knuse hele økonomien i landet! i tilleg går nå hele dette forbarka oljefondet til helvete på grunn av ville gamblingsforsøk fra mennesker som tar ut kjmesummer i bonuser enten de taper eller vinner på spakulasjonene sine! Det kan muligens bli redninga vår? Det gjenstår å se!

Helge Samuelsen sa...

Ja her er det harde bud for alle som ikke besitter en liten pengebinge med penger, eller - enda bedre - trykker dem selv!

Og det er jo meningen. Vi er alle slaver i det økonomiske system, og gud bedre hvor redd makteliten blir hvis noen ønsker å frigjøre seg fra denne karusellen!

Foreløpig går det bra, fordi folk flest tror pengene er deres egne. Sannheten er at vi leier vårt liv av makteliten. Til ågerrente.

Anonym sa...

"Money as debt" møter jo seg selv i døra så det smeller om dagen.

Ideen i filmen, er så vidt jeg kan se at bankene skaper penger i det øyeblikket kunden underskriver et gjeldsbrev.

Hva er i så tilfelle interbankmarkedet? Er ikke problemet i dag at bankene ikke får lånt inn penger?

Helge Samuelsen sa...

Nei, poenget er at dette systemet er avhengig av evig vekst og et evig utlånsjag.

Det er en problemstilling som gjør kriser uungåelige i lengden. Og som umuliggjør et samfunn der evig vekst og ekspansjon ikke lenger er målet. Noe som vi bør alvorlig tenke over i en situasjon der vi tydeligvis lever langt over evne i forhold til hva naturen kan tåle.

At bankene ikke får lånt inn penger er et symptom på problemet, men ikke problemet i seg selv. Problemet er hele banksystemet, nettopp som beskrevet i filmen.

Dessuten er kritikken her (også) basert på Mises og liknende tenkning som har kritisert dette systemet i tiår. Dette er kritikk som er uavhengig av gjeldende krise. Men vel verd å gi en tanke i disse tider.

Helge Samuelsen sa...

Og et annet poeng er at dette systemet enten tilfeldigvis (yeah, right) eller planlagt har en tendens til å konsentrere økonomisk makt.

Det er et rigget system. Alle påståtte goder er i virkelighetens menigmanns byrde. Og vi er fanget i systemet. Ingen snakker om det. Ingen forstår det.

Forstår noen hvorfor for eksempel staten er "dum" nok til å låne penger til sine prosjekter, når det billigste og mest effektive for samfunnet ville være å betale prosjekter cash? Se filmen en gang til, så ser en nok hvorfor.

Røyk og speil.

Helge Samuelsen sa...

For å holde oss til dagens krise (denne saken har flere nivåer) Tenk nøye over følgende:

The problem is that for long-term loans, the interest far exceeds the principal, so unless a lot of money is created to pay the interest, a lot of foreclosures will result. In order to maintain a functional society, the foreclosure rate must be low, so more and more debt must be created which means that more and more interest is created, resulting in a vicious and escalating spiral of indebtedness.

Men ingen ansvarlig politiker vil noensinne si dette. Hvorfor?

Jeg oppfordrer alle til å tenke selv.

Helge Samuelsen sa...

Unnskyld meg for mange kommentarer her, det er ikke et forsøk på å "drukne" noen, snarere for å få frem sakens mange sider, og kanskje dra igang en debatt.

Andrew Gause, monetær historiker:

One thing to realize about our fractional reserve banking system is that, like a child's game of musical chairs, as long as the music is playing, there are no losers.

Med andre ord, når "musikken stopper", er det ikke nok penger i systemet til å tilbakebetale all gjeld. Kollaps er da uungåelig, med mindre en klarer å spa nok kreditt inn i markedet igjen for å kjøre karusellen en runde til, uzw.

James Garfield, 20th President:

Whoever controls the volume of money in our country is absolute master of all industry and commerce...when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate.

Alikevel har "vi" ingen peiling. Pengemarkedsteori er ikke fag på skolen. Politisk teori leder en til å tro at vi er politisk styrt.

Det gjelder bare til en viss grad.

kurt sa...

Vet ikke om jeg forstår premissene helt. Er penger fiktive? Er "pengemarkedet" i utgangspunktet i kapitalistenes favør? Kan vi da snakke om statskontrollert overklassesubsidiering?

Helge Samuelsen sa...

Ja. Ja. Og absolutt ja.