fredag, juni 27, 2008

Paradigme II


Man får ikke fred i ferien engang fra politikere som har som første mål å klassifisere, kontrollere, registrere, avgiftsbelegge, og konsesjonere alle og hvermann. Dette er den største trussel. Og naturlig del av min paradigme serie, som avslører verdens bedrag. Statsmakten i sin nåværende form. Flertalldiktaturet i hendene på den kyniske elite.

Vox Populi har en glimrende omtale av forslaget til EU-direktiv om blogging. Et direktiv hentet direkte ut i fra den Orwellske verden. Bloggere skal registreres, kontrolleres, avgiftsbelegges og "kvalitetstemples". Hva nå det må innebære. Tør man gjette på at det har noe med politisk korrekthet å gjøre? Selvsagt uten at man bruker slike begreper, den politiske nytale er velutviklet.

Uavhengig av hvordan politisk korrekthet defineres, er ikke problemet basert på hvordan et slikt direktiv tolkes, eller hvor grensene settes, eller hvor strenge krav som stilles til bloggere. Problemet ligger i selve aksepten av paradigmet om at politikere ser som sin oppgave å innskrenke personlig frihet og kontrollere samfunnet under dekke av flertallsdiktaturet. "All makt i denne sal" - det er et begrep en liker i elitedemokratiet. Det oligarkiske og plutokratiske system som kler seg som demokrati, men som ikke ønsker å ta hensyn til den enkelte eller mindretallet - og istedet ønsker allmakt.

Et annet paradigme vil være å fremelske mangfold, la mennesket være fri i all sin storhet. Det forutsetter imidlertid mindre statsmakt. Mindre kontroll og mer anarki. En skremmende tanke for den som lever for og av å kontrollere.

Vi ser at samfunnet idag fremelsker konformitet. Der lovverket ikke er tilstrekkelig, kommer tvang - eller mobbing inn i bildet. En blir anbefalt ikke å være ærlig i sine ytringer, slikt kan brukes mot en for eksempel i jobbsammenheng. Det er opp til oss alle om vi finner oss i slikt, og lar de kontrollerende motstandere av ytringsfrihet, demokrati og frihet vinne frem.

For å nå neste paradigme må slikt avsløres, og virkelighetens terrorister fjernes fra maktposisjoner.

Les mer om forslaget til EU-direktiv.

8 kommentarer:

Amos Keppler sa...

I tillegg til at politikerne ønsker dette så ønsker alle i maktposisjoner det, inkludert folk i næringslivet og kapitalister generelt, som trenger en lydig saueflokk som arbeidere.

Arve sa...

Har allerede fått beskjed om at jeg ikke var aktuell for en jobb i et et firma pga. min aktive blogging og mine politiske ytringer i aviser! Dette skjedde i fjor sommer da jeg ennå hadde mulighet for en jobb! Hvis en person skriver ned sine meninger så tror idiotene at du kommer til å bruke all din tid i jobben på å misjonere disse meningene! Jeg diskuterer aldri mine meninger i dagliglivet i likhet med de fleste av oss! 90% av alle tankene blir utvekslet og lest av folk som gidder å lese hva folk tenker i avisene og på blogg! Å kontrollere våre politiske meninger har vært på agendaen i flere år! Dette fordi de ledende politikere ikke ønsker å lese vår eller folkets virkelighet! Da er det mye mer behagelig å leve i sein egen vellykede virkelighet! Slik som SV toppene gjør! De ønsker å øke utbetalingene til barnefamilier på sosialen med 12- 14 kroner dag! Dette er SVs virkelighet i sitt syn på fattige i Norge!http://www.dagsavisen.no/innenriks/article356915.ece Jeg forstår dem godt! Det er bloggerne som er skyld i all motstand mot direktiv og nedgang på velgerbarometer! Det er aldri deres egen politikk som har skylden!

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Ja, du har helt rett. Dette er en selvforsterkende mekanisme innen alle maktapparater.

Arve,

Ja, en benytter alle midler til å forsøke å kneble, latterliggjøre eller kontrollere menigmann. Vi er spesiellt farlige, fordi vi ikke er en del av maktapparatet - og kan derfor ikke kontrolleres via vanlige kanaler.

"Gavepakken" til sosialklienter er allerede spist opp av nye avgifter - nå planlegges også økt merverdiavgift. Gjett hvem som får merke dette mest.

Jeg gidder ikke hinte en gang :)

Admiral_Gringo sa...

Dette med den store sannsynligheten for å bli forfulgt for sine bloggemeningers skyld i jobbesammenheng, var noe jeg tok opp på VGB allerede i 2006 - Og der ble jeg grundig latterliggjordt av såvel bloggere og journalister, som av en medieforsker og faktisk en prest.

Jeg hater iblandt det at jeg alltid får rett.
Vi bloggere *har* faktisk god grunn til litt lettere paranoia :D
Vi mangler mye av den beskyttelsen som journalister har i kraft av sitt embete.

Sigrun sa...

Her er en svensk blogger som skriver mer om dette:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/06/
eu-och-bloggarna-marianne-mikko-tar.html

Ren og skjær elitisme, ser det ut til.

Helge Samuelsen sa...

Gringo,

Ja, det er vel slik at mennesker har blitt forfulgt for sine meninger gjennom alle tider. Så langt tilbake som historiske kilder eksisterer, hører vi om dette. Det store spørsmålet er imidlertid om vi har utviklet oss på dette området.

Desverre tyder ingenting på det.

Det er viktig å forstå at selv om mange grupper har fått større frihet i moderne tid - ta eksempelvis homoseksuelle - så er dette et resultat av en kamp, og en organisering.

Det eksisterer ingen a priori aksept av annerledestenkende i dette samfunnet.

Jeg tror det viktigste er å ikke la seg kneble, og å stå for meningers mot.

Sigrun,

Interessant lenke. Ja, dette er nok ren og skjær elitisme. Enhver som er på topp i samfunnet ser ut til å tro at en har rett til å definere hva som er akseptabelt. Morsomt er det ihvertfall at vi er gode nok som stemmekveg - men ikke kan overlates helt til å bestemme over egne liv eller egne ytringer!

Sigrun sa...

Ja, tenk at initiativtakeren til forslaget om å registrere bloggere ville vite HVORFOR FOLK SKRIVER.

Det neste blir vel at de som sender inn leserinnlegg til aviser - med mindre de er politikere - før de eventuelt får innlegget antatt må svare på spørsmål fra redaktøren hvorfor de føler seg meningsberettiget.

Og når det er valg, vil du før du kommer så langt som til urnen bli innkalt til avhør for å forklare deg om hvorfor nettopp DU mener du bør få stemme.

Noe så latterlig.

Helge Samuelsen sa...

Sigrun,

Ja det er i grunnen latterlig :)

Jeg kan imidlertid raskt oppgi min interesse for å skrive blogg - det er for å forsøke etter beste evne å kommentere galskapen i dagens system, og om mulig bidra til å anspore til politiske forandringer.

Helt lovlig innenfor demokratiets spilleregler.

:)

Helt seriøst så er det selvsagt slik at idet ytringsfriheten skal "godkjennes", så er den død. Da er man - helt uavhengig av påståtte gode forsetter - langt inn i sensur og meningsdiktatur.

At en som politiker tør å stå for slikt er meg en gåte, men viser hvor galt det har blitt med en politisk elite som hever seg langt over folkemeningen og menneskerettighetene.