tirsdag, juni 10, 2008

Oppdatering om idiotprisen

StatoilHydro seiler opp som en god kandidat til idiotprisen. Ifølge egen hjemmeside satser de sterkt:

-Å utvinne olje fra oljesand og samtidig overholde våre forpliktelser med hensyn til bærekraftig utvikling, byr på store utfordringer.

Og det tror jeg så gjerne. Utfordringene må simpelt hen stå i kø. Å bruke ordene oljesand og bærekraftig i samme setning kvalifiserer umiddelbart til nominasjon til idiotprisen. StatoilHydro har - i likhet med regjeringen - ennå ikke forstått at dagens generasjoner ikke kjøper propaganda like lett som før.

Krig er fred. Frihet er slaveri. Ignoranse er styrke.

Videre heter det: -Strenge krav fra myndigheter har fremtvunget teknologiinnovasjon, som igjen har medført at produksjonen på norsk sokkel er blant de minst forurensende i verden.

Tatt i betraktning av at oljevirksomheten står for 30 prosent av norske utslipp av CO2, sier jo det mer enn StatoilHydro kanskje var villige til å si? Olje stinker. Så kan en jo legge til at oljebransjens produkter står for nær 100 prosent av menneskelige utslipp av CO2 og vesentlige giftutslipp. Men bærekraftige skal de være.

I det hele tatt er StatoilHydro svært opptatt av bærekraft. Bærekraft i oljesand. Bærekraft i nordområdene. Bærekraft i Russland. En må anta at det dreier seg om en misforståelse og at en snakker om bærekraften til boreplattformene. Den er jo sikkert på noen tusen tonn. Det er jo en ærlig sak å mis
forstå. For om StatoilHydro søker en bærekraftig utvikling basert på olje - så har de misforstått begrepet totalt. Hvis oljebransjen representerer bærekraftig utvikling, så kvalifiserer det å brenne bildekk som luftrenser.

Imidlertid tør StatoilHydro være ærlige:
"Ifølge IEA kommer fossile brennstoffer fortsatt til å dominere det globale energiforbruket i mange tiår fremover, og disse ressurser kan bidra til å dekke verdens stigende petroleumsbehov."


Bidra er ordet, siden vi snart står overfor et vesentlig misforhold mellom tilbud og etterspørsel.

Så det er vel derfor vi skal satse på hybridbiler som ingen har råd til i Norge? For å tyne oss selv for å redde verdens behov for fossile drivstoff? Det er jo edelt. Så valget står med andre ord mellom nobels fredspris og idiotprisen?

Jeg har i denne sammenheng mest tro på idiotprisen.

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

I holder en knapp på «klimaskeptikerne». StatoilHydro er mer programforpliktet, programmert til å handle slik de gjør.

Men begge miljøene er dinosaurer fra en annen tid.

Helge Samuelsen sa...

I ren og skjær idioti ligger nok klimaskeptikerne et hestehode foran. StatoilHydro har som oppgave å tjene mest mulig penger - og det gjør de, om så verden går under.