mandag, juni 30, 2008

Oljemafiaen er her for å bli

Til tross for at politikere snakker om at vi skal bli mer miljøvennlige, og at vi skal redusere utslipp av CO2, vet selvsagt oljebransjen at dette er et spill for galleriet. Lederne i oljebransjen flirer, fordi fremtiden er søt.

Med full politisk støtte vil en kjøre på som før. På tvers av alle politiske signaler, og på tvers av alle demokratiske prosesser.

"Tiden for billig energi er over", lyder mantraet. Og det er sant. Verden har satset for ensidig på fossile energikilder, og vi betaler nå prisen. Men istedet for å løse situasjonen, både i forhold til forsyning og i forhold til utslipp, er politikken klar: Vi skal pålegge folk flest skyhøye avgifter for at de lever i det politisk subsidierte olje-samfunnet, samtidig som oljå skal få flere skattemessige fordeler, slik at de utkonkurrerer andre energikilder, og kan fortsette å leve som parasitter på samfunnet.

For det er det oljebransjen er. Parasitter. De totale utslipp fra oljebransjen alene er like stor som for all transport, samtidig som det er politisk bestemt at vi skal bruke oljebasert energi, som skaper resten av utslippene i utgangspunktet!

Selvsagt er oljebransjen for CO2 kvoter! Det er jo slike ordninger som flytter kostnadene bort fra deres bransje og over på alle andre. Pigou-skatter fungerer selvsagt ikke når andre må betale. Og det vet oljebransjen godt. Og politikerne dilter etter.

Det vil si. Det politiske system er del av problemet. I Norge ER staten Norge AS oljebransjen. Og det er bedre å passe havresekken enn å bruke penger - våre penger - på alternativer.

Klimapolitikken er en bløff fra ende til annen. Politikken er korrupt. Vi kommer til å være i oljebransjens klør så lenge det finnes olje å finne, og så lenge en kan tyne avgifter ut av oss.

Dette er fremtiden. Deal with it.

PS: At mennesker med så kortsiktig tankegang at de synes 40 år med oljereserver betyr at alt er under kontroll kan være med å bestemme vår fremtid, burde få det til å gå kaldt ned over ryggen på de fleste. Nå er vi vel egentlig blitt så kyniske av all nytale, løgner og politisk avmakt at vi ikke bryr oss lenger. Men prisen må vi betale uansett.

7 kommentarer:

Kubonde sa...

I-landene har levd godt på andres fattidom og det ser ut til at vi skal fortsette med det.
Problemet blir når forskjellene blir for store øker også spenningen, ser allerde både i europa og usa, at vi skal løse problemene med å bygge gjerder.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg er enig. Hele politikken går på å fortsette vårt "herredømme" over energien.

Jeg mistenker at manglende satsing på for eksempel geotermisk varme kan ha en slik årsak. Selvsagt så er jo også maktmiljøene nært knyttet til oljen, så det er nok en mulig årsak.

Med dagens eksisterende løsninger er det fullt mulig å fase ut fossile drivstoff i Norge i et tiårsperspektiv nesten uten at vi merker det.

Hanna E. Marcussen sa...

Men i stedet lyser olje- og energiministeren ut ny blokker. Jeg gremmes over å bo i et så kortsiktig og bakstrebersk land..

Amos Keppler sa...

ett eksempel på hvor kortsynte politikerne er når gordon brown etterlyser høyere oljeproduksjon «som kan ende dagens mangel».

Man kan gjøre pumpene for fullt, utnytte samtlige uutnyttede felt i irak og hele verden og det vil fortsatt ikke være nok. Peak oil er forlengst blitt en realitet.

Det aller mest bekymringsfulle, slevsagt er at dette har fornuftige mennesker eller folk med et minimum av fornuft i skallen skjønt i tretti år, minst.

Så da må man nok en gang etterlyse fornuften hos de med Makten i verden, de kapitalistiske konglomeratene og deres ivrige hjelpere politikerne.

Slevsagt er det et spørsmål om grådighet, men ikke bare det. Det er også en grunnleggende mangel for forståelse for alt mulig som er viktig for livets trivsel på kloden.

Helge Samuelsen sa...

Hanna,

Ja, her gremmes det over en lav sko :)

At en prioriterer seismikk, leteboring og senere produksjon i utsatte biosfærer i en tid da man vitterlig har identifisert utslipp av CO2 fra fossile energikilder som et hovedproblem, viser bare hvor langt en strekker seg politisk for å tekkes oljebransjen.

Hadde de estimerte investeringene i nordsjøen på 170 milliarder i 2009 blitt brukt til å bygge ut fornybar og forurensningsfri energi (legge opp til hydrogensamfunnet), ville Norge i løpet av få år kunne redusere sine utslipp til langt under Kyoto. Slik det ligger an nå, har vi ikke en snøballs sjanse i helvete til å oppnå dette.

Amos,

Helt enig. Det dreier seg både om grådighet og mulighet for å sikre makt, men også om en politiker-kultur som er hinsides i forhold til å fatte annet enn politikkens renkespill. Disse menneskene lever kort og godt ikke i virkelighetens verden, og det verste er at de tror vi ikke skjønner det!

Arve sa...

Samtidig legges det ned bedrifter som virkelig produserer noe, i rekordfart! Her i rundt Ålesundsømrådet ser vi hva som skjer! Nå la de ned Grepa. Grepamerket er nå solgt til Italia! Det vil si at de skal produsere i Kina! Ingen merker noe fordi det er bare ca 100 til 150 som må gå fra jobben i gangen! Dette skremmer meg selv om vi som har minst tjener på dette på kort sikt! Nå stopper også byggebransjen opp! Da må vi regne med at det er de eldste norske som må gå først! De over 45! Billig arbeidskraft regner jeg med blir beholdt! Oljehysteriet kommer til å skape en masse konflikter i åra som kommer! Verden har gjort seg så avhengig av oljen at borgerkriger er fullt mulig også i vestlige land ser det ut som! Bare i løpet av inneværende år så får vi se hvor handlingslammet denne fattigdomsregjeringen er! Denne regjeringen tenker veldig kortsiktig samtidig så sikrer de at stadig flere ramler mellom to stoler som de kaller det! Jeg kaller det økt fattigdom! De slipper ut enorme mengder CO2 på å pumpe opp olje og gass! Fiskeriene stopper opp fordi båten har ikke råd til å fiske? Jeg forstår ingen ting! Har aldri sett så mange båter i bøya som nå! Mer avgifter så får vi mer stål til gjennvinning! Hva skal vi bruke gamelt fiskbåt stål til? Bygge mer supplyskip? De hyler opp om at de trenger fler folk i nordsjøen! Men de ansetter bare lavkostarbeidere fra utlandet! Hva skal nordmenn gjøre på spør arbeidsministeren i Polen! Jeg svarte han i VG! Hele Norge skal på trygd? Norge har råd til å trygde alle! Men har folk råd til å leve på en lav trygd? Dette gjenstår å se! Den store økonomiske krisa er nær! Det hjelper vel ikke å ha nok oljepenger når det ikke er noe annet enn olje å få kjøpt? Merekelig industripolitikk!

Helge Samuelsen sa...

Ja, Arve - her i Norge bruker vi oljepengene til et stadig større byråkrati.

Den dag vi må stå på egne bein igjen uten oljeinntekter går alt til helvete.

Det er greit at vi kan bruke avkastningen av oljefondet, men det er et piss i havet når alt annet forbruker ressurser istedet for å generere ressurser.

All næringsvirksomhet er under press, og det som går bra er de som har overføringer eller skattelette fra staten.

Når skal slitne arbeidere flagges ut?

Å begynne med næringsvirksomhet i Norge er som å spille russisk rulett.