torsdag, juni 12, 2008

Miljøsaken er død og maktesløs med de rødgrønne


Bløffen fra de rødgrønne om stort miljøengasjement avsløres daglig, siste avsløring er at det ikke lenger etterforskes miljøkriminalitet ved landets eneste etterforskningsgruppe for nordsjø- og miljøsaker ved Stavanger politikammer.

Denne prioriteringen, eller snarere mangel på prioritering, bør ikke komme som en overraskelse. StatoilHydro er Statens egen seddelpresse, og lever godt på særfordeler både skattemessig og ved å ha støttespillere godt innenfor maktens korridorer. På bekostning av all annen virksomhet.

Bellona har klaget inn StatoilHydro for ESA for uforholdsmessige store skattefordeler. "Oljå" er ikke imponert. Politikken styrer det meste.

En kan kalle slikt dobbeltmoral fra regjeringens side, men her på Kompromissløse meninger liker en å kalle ting ved sitt rette navn. Dette er miljøkriminalitet av verste sort orkestrert av en regjering som gikk til valg tung med sitt såkalte miljøengasjement. Noe som etterhvert likner mer og mer på en forledelse av landets borgere. Som igjen er på linje med landssvik. Maktmisbruk og misbruk av demokratiet.

Men slikt er selvsagt ikke kosher å snakke om i det ansvarlige samfunnsliv. Makta rår. Og reglene blir til underveis. Og den som vil være med på dansen om gullkalven må danse. Danse til blodtåka tar en.

Det kriminelle med denne situasjonen er at en på kunstig vis nærmest umuliggjør en virkelig satsing på alternative energikilder. Milliarder på milliarder investeres i oljevirksomheten, og landets lyseste hoder rekrutteres. Eventuell satsing på andre områder vil gi løpsk inflasjon og måtte ty til importerte menneskelige ressurser. En klamrer seg til oljeøkonomien fordi Staten ER oljeøkonomien. Pålegg av miljøavgifter til menigmann blir i en slik situasjon latterlig. En arbeider jevnt og trutt for større klasseskiller og knefall for olje-adelen. Slikt er absurd. Nei, verre enn absurd - det er en parodi på George Orwells maktsamfunn basert på løgner og propaganda.

Og selv om StatoilHydro i fremtiden alikevel skulle få bøter for utslippene og regelbruddene som kommer som perler på en snor - ser noen det absurde i situasjonen at et primært statseid selskap skal betale bøter - til staten...

24 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Alle oljeselskap i dagens verden er i en særstilling og har altfor mye makt. Exxon feks har kjørt over domstolene etter Exxon Valdez «ulykken». Det sorte gullet dominerer dagens verden, som om det skulle være blod og det er det: livsblodet til dagens samfunn.

Amos Keppler sa...

Så jeg synes overskriften er misvisende her. Dette vil ikke endre seg en tøddel ved en såkalt borgerlig regjering.

Helge Samuelsen sa...

Det har du rett i: det vil ikke endre seg med noen av dagens mulige politiske konstellasjoner. Dog er det jo slik at de rødgrønne argumenterer sterkt for at de faktisk ER miljøvennlige. Denne misoppfatning må utraderes.

Det finnes faktisk mennesker som ennå tror at en stemme til sittende regjering er en stemme for miljøet.

Ja, jeg vet det høres utrolig ut, men slik er det.

Mine skyts vil imidlertid rettes mot enhver regjering etterhvert som de fortjener det (det vil si - i praksis sannsynligvis etterhvert som de kommer i regjering). Men fortrinnsvis kommenterer jeg det eksisterende.

Helge Samuelsen sa...

"Det sorte gullet dominerer dagens verden, som om det skulle være blod og det er det: livsblodet til dagens samfunn."

Helt riktig. Men det er viktig å påpeke at slikt faktisk er en politisk beslutning. Og at selv om politikere prøver å fremstå som nøytrale, så er de det overhodet ikke.

Helge Samuelsen sa...

Jeg kan jo legge til at som jeg har nevnt før, så er et regjeringsskifte uansett en potensiell fordel på lang sikt.

Amos Keppler sa...

Jeg er overbevist om at det aldri vil bli bedre, med dagens system, med noen andre stortingspartier i regjeringen. enhver forandring må komme helt andre steder fra, på alle områder.

Det er heller ikke bare en partipolitisk beslutning, i hvert fall ikke på et så «snevert» område. Kapitalismen, pengeveldet dominerer dagens verden, og der er også oljelobbyen mektig.

først når de folkene, den typen mennesker, den pyramiden, enhver pyramide og den type samfunn er borte vil det bli mulig med en noenlunde rasjonell måte å ta livsviktige avgjørelser på.

Arve sa...

At kapitalen bestemmer alt ser vi når store deler av transportnæringen sliter med konkuransse fra utenlandske aktørere, så vil denne regjeringen nå frita transportørere med god økonomi for miljøavgifter hvis de skifter ut bilparken til nye miljøvennlige biler! Naturfolket jubler! Det er bare en hake! Hvis disse tullingene vaser seg ut til transportbediftene å ser på bilparken så oppdager de at de aller fleste har nyere biler! Å drive transport i dag er en umulighet med gamle biler! De tåler ikke veiene! Kjører du gamal bil uten serviseavtale så er du ferdig i bransjen før det er godt to år! Alle som driver langtransport har 3 årsavtaler på nye biler! Når bilene er 3 år blir de byttet ut og solgt til tidligere østblokkland! Disse bilene kommer så inn igjen Norge med 4 ganger så store drivstofftanker og skal konkurere med de norske aktører! Altså så vil de ha en enda hyppigere utskifting av bilparken? Nei! De ønsker å rasere hele næringen! Miljøsakene til denne regjeringen begynner å bli dummere og dummere! Avgiftene på næringer som ikke pumper olje ser ut som en ren straff og bot for å drive virksomhet! Stadig flere fiskere begynner nå å få problemer! Det er ikke rederne som betaler NOX avgiften men den blir trukket av lotten til hver enkelt fisker! At noen gidder å stå på i dette landet begynner å bli en gåte!Disse avgiftene er blitt en ren straff for fiskere som ikke har tatt seg jobb i oljepumpenæringen! Hele Norge på trygd åsså lar vi EU ta over alt som har med forurensing som ikke er oljepumperelatert å gjøre! Miljøpartiene på tinget har bare avgifter i hodet! Miljøet kommer i annen rekke!

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Det er enda mindre sannsynlig at disse strukturene forsvinner enn at en får til forandring.

Imidlertid er en svekkelse av staten veien å gå uansett.

Arve,

Ja, hele oljeøkonomien legger oss åpne for overtakelse fra utlandet. Og jeg kan ikke fatte hvorfor noen gidder å jobbe i transportbransjen overhodet. Fiskere er vel også snart en saga blott - erstattet av store fabrikkskip eid av storkapitalen.

Amos Keppler sa...

Det finnes ingen miljøpartier på tinget og heller ikke utenfor tinget...

Som jeg pleier å påeke. Det er ofte vanskelig å vite om de politiske partiene er handlingslammet og uten fantasi eller om de gjør det med VILJE.

Nå mener jeg at langtransporten på vei må bort, at all biltrafikk må bort, men som med så mange andre faktorer: det forutsetter at alternativene er på plass, og det ser man ikke engang begynnelsen på i dag.

Admiral_Gringo sa...

Ikke le nå: Norges infrastruktur ligger jo som Toumannen sier i nordsjøen.
Snart er veiene i Norge ubrukelige for langtransport, etter årevis uten vedlikehold.
Amos Keppler vil altså få viljen sin her, indirekte, ett land uten trailere.
Hva gjør vi da?
Luftskip med containertransport?
Problemet med luftskipstransport i Norge er det ustabile været i landet.
Men med de globale klimaendringene kan jo været bedre seg?
Øl, øl og merre øll...

Helge Samuelsen sa...

He he,

Ja Amos, du får det kanskje som du vil...

Men selvsagt - som du sier, alternativene må være på plass. Nå ønsker jeg ikke det samme primitivistiske samfunnet som du, men resultatet av dagens politikk er nød og elendighet for mindretallet, og det må vi ikke akseptere.

Spesiellt ikke når det innebærer at eliten turer frem som de vil.

Jeg tror dagens politikk er så absolutt villet - fordi det på alle områder styrker statens makt. Vår verdiskapning er per idag fratatt folket i stor grad, og fordelingspolitikken gir staten allmakt, fordi alle i praksis er avhengige av systemet. Å klare seg selv uten å delta i rotteracet er nær sagt umulig.

Gringo,

Vi kunne med letthet ha investert i mer jernbane eller en transportnæring basert på hydrogenmotorer.

Dette ville imidlertid redusert verdien av oljen vår - katastrofalt hvis andre fikk samme ide, samtidig ville mange miljøavgifter bortfalle.

Og avgiftstrykket i Noreg er jo som (u)kjent nødvendig for å hente inn valuta fra almuen fordi oljenæringen forbruker så mye ressurser. Vi må betale prisen for oljeelitens overforbruk.

Om få år er dette behovet så sterkt at vi nok må legge et par prosent til på momsen. Merk mine ord.

Amos Keppler sa...

Min holdning er slevsagt at amkthaverne både er udugelige og gjør det med vilje.

Ja, jeg ønsker et primtivistisk samfunn, men som jeg ahr påpekt tidligere så går det greit å opprttholde noe osm i hvert fall igner på dagens samfunn på en helt annen måte enn i dag. Med dårlige veier går det helt utmerket, bare alternativene er på plass og de er mange.

Ja, som jeg også gjentar: dagensa samfunn har en enorm skjev fordeling av godene som slevsagt burde ha opphørt i foregårs. Men dagens samfunn er bygd opp på urettferdighet og kan sannsynligvis ikke eksistere uten den. Så den åpenbare løsningen: bort med alt og vekk med resten når det gjelder dagens samfunn. Noen sier at vi skal bygge på det positive i dagens samfunn, men jeg ser ærlig talt ingenting til det. Det er bare enda en illusjon, et bedrag for å hindre folk i å tenke djerve tanker og søke nødvendige og drastiske tanker og handlinger.

Helge Samuelsen sa...

Jeg er optimistisk når du ser muligheten av å opprettholde noe av dagens samfunn. Rett og slett fordi jeg personlig er overbevist om at mennesker er så forskjellige at et bestemt samfunn aldri kan tilfredstille alle. Et samfunn der graden av primitivisme kan velges ut i fra et rammeverk av sivilisasjon - dog svært forskjellig fra dagens system - vil derimot kunne fungere.

Selv om jeg tror flertallet vil ønske sivilisasjonen.

Dog er det jo ikke skrevet i stein at sivilisasjon må inneholde elementer av påtvunget maktapparat.

Problemet blir vi sikkert aldri kvitt 100%, men en størst mulig grad av desentralisering vil kunne redusere maktoppsamling, og bør kunne tøyles noe av et regelverk som i stor grad reduserer offentlig makt. Med andre ord må maktfordelingen bli omtrent det motsatte av idag.

Amos Keppler sa...

Vel, jeg tror jo at å opprettholde noe some ngang ligner dagens samfunn er som å balansere på en knivsegg, så du misforsto nok litt. Men jeg tror slevsagt at sivilisasjonen kan bli en smule mer rettferdig, selv om den oppmuntrer til urettferdighet og livsfiendtlighet osv.

Det er ikke VANSKELIG. Det kreves egentlig ikke mer enn noen få, enkle grep for å introdusere en smule rettferdighet, men siden systemet er skapt for å opprettholde en dyptgripende urettferdighet, skapt som en pyramide med de få på toppen og de mange nederst så vil ethvert forsøk på å forandre dets grunnleggende premisser føre til ustabilitet, selv mer enn i dag. For å forandre verden, slik den fremstår i dag må samfunnet uansett vær og vindforhold forandres så dramatisk at det vil fresmtå som ugjenkjennelig.

Et system kan ikke reformeres, bare kollapse. så jeg er som kjent optimimistisk på menneskehetens vegne, ikke på samfunnets, og jeg ønsker heller ikke å være det.

Amos Keppler sa...

Jeg har to tanker i hodet her (minst), det store og lille bildet. Selv om jeg mesta v alt tenker på det store bildet, så forhindrer ikke det at jeg også kan tenke på det lille i blant, altså forhold innenfor det etablerte samfunnet.

Helge Samuelsen sa...

Og jeg kan ikke si annet enn at jeg fremdeles tror sivilisasjonen blir som den blir på grunn av menneskets iboende svakheter, ikke på grunn av at det er en "feiltakelse" som nesten arbitrært har utviklet seg.

Således blir jammen det å satse på ethvert samfunnsystem å balansere på en knivsegg. Men det går jo som regel bedre når man innrømmer det, noe ingen politiker har incentiv eller guts til å gjøre.

Amos Keppler sa...

Et samfunn blir gjerne mer stabilt når medlemmene av det trives og ikke utallige medlemmer av det lider, når det er bygget på en dyptgripende rettferdighet og ikke det dyptgripende motsatte.

Helge Samuelsen sa...

Ja, men et primitivistisk samfunn har da ikke innebygd rettferdighet per se.

I den grad den eksisterer er det fordi mennesker i små grupper forholder seg annerledes til andre enn mennesker i store og uoversiktlige grupper.

Dette er grunnlaget for at jeg ser på mest mulig desentralisering som ønskelig, også innenfor sivilisasjonens rammer.

Hanna E. Marcussen sa...

"I den grad den eksisterer er det fordi mennesker i små grupper forholder seg annerledes til andre enn mennesker i store og uoversiktlige grupper.

Dette er grunnlaget for at jeg ser på mest mulig desentralisering som ønskelig, også innenfor sivilisasjonens rammer."

Helt enig i dette. Jeg tror det er et av hovedproblemene med dagens Norge. Makten er i hovedsak sentralisert i Nordsjøen (og i de 40 andre landene StatoilHydro opererer i). Ingen av dagens stortingspartier tør dessverre å innrømme dette og gjøre et forsøk på å ta makten tilbake.

Jeg hadde faktisk håpet på at SV skulle gjøre et forsøk, men partiledelsen fikk plutselig en annen holdning med en gang de selv satt på pengesekken... Mulig, dvs, sannsynligvis er de utsatt for sterkt press både fra StatoilHydro og internasjonalt, men da forventer jeg som innbygger av dette landet å bli opplyst om det, så jeg selv kan avgjøre om beslutningene er fornuftige.

Derfor tror jeg på mest mulig desentralisering av makt, og størst mulig gjennomskinnelighet i politikken.

Mitt ønske er å rive ned illusjonen av Norge som et foregangsland innen miljøvern. All den tid vi er et oljeselskap med (for tiden) en sosialist regjering, lar dette seg vanskelig realisere. Den rødgrønne regjeringen gjør like lite for miljøet som sin forgjenger.

Ettersom jeg langer ut mot alle andre partier, bør jeg muligens nevne min egen partitilhørighet, i og med at jeg er talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

(Bare så det er nevnt)

Helge Samuelsen sa...

Hanna,

"Mitt ønske er å rive ned illusjonen av Norge som et foregangsland innen miljøvern"

Der har vi sannelig samme mål :)

Jeg tror ingen reell fremgang kan skje uten at vi innser at det må sterkere lut til enn bare individuell kildesortering og så videre. Avgiftspolitikken er også bare skuebrød uten reell effekt, annet enn en sosial skjevfordeling. Og de uttalte målsettinger for StatoilHydro gjør enhver nasjonal satsing på reelt miljøvern umulig.

Miljøpartiet De Grønne har desverre for liten innflytelse :)

Hanna E. Marcussen sa...

"Og de uttalte målsettinger for StatoilHydro gjør enhver nasjonal satsing på reelt miljøvern umulig."

Og derfor må StatoilHydros makt reduseres. Norges miljøvernspolitikk kan aldri bli noe annet enn en parodi så lenge regjering etter regjering dikteres av et oljeselskap. Enten er man en nasjon som kjemper for bærekraftig utvikling eller så er man en nasjon styrt av en multinasjonal petroleumsgigant - men kan ikke være begge deler. Jeg hadde hatt mer respekt for de etablerte partiene om de i det minste kunne innrømme sistnevnte.

Vi jobber med å få større innflytelse, men å være et genuint miljøparti i en oljenasjon er ikke akkurat å flyte med strømmen:)

Helge Samuelsen sa...

"Og derfor må StatoilHydros makt reduseres."

Amen! Som en begynnelse bør en ihvertfall begynne å tenke på utfasing av oljenæringen. Istedet presses nye leteboringer igjennom, og selskapet leter med lys og lykte etter mer olje i utlandet.

En regjering som tillater et statseid oljeselskap å gå etter oljesand har ihvertfall null troverdighet i miljøvernsaker.

Hanna E. Marcussen sa...

Synes forslaget til Utopisk realisme http://utopiskrealisme.blogspot.com/2008/06/forslag-fra-utopisk-realisme-20-rs.html
om 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann er en bra begynnelse. Det letes ikke etter olje som ikke er tenkt utvunnet. Når SV hevder de er så sterkt i mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen burde de ikke ha tillatt seismikkskyting i utgangspunktet...

Hvis regjereringen ikke stopper oljesandplanene før de realiseres til neste år har de overhodet ingen kredibilitet lenger. Jeg vil i hvert fall gjør hva jeg kan for å gjøre affæren pinligst mulig for den:)

Helge Samuelsen sa...

Jeg synes også et slikt moratorium er en god ide, selv om det slik jeg ser det ikke går langt nok.

Videre oljeleting burde være forbudt, med mindre en pålegger store pigou-skatter på videre leting, slik at oljeselskapene kan betale for sin forurensing.

Jeg støtter Miljøpartiet De Grønne og alle andre som vil gjøre det hett om ørene på enhver regjering som svikter miljøsaken :)