torsdag, juni 19, 2008

Haga

Mange lurer på om det ikke blir feil å kreve at politikere skal ha plettfri vandel.

Jeg synes så absolutt ikke man nødvendigvis bør ha alt i orden om man går inn på Stortinget - men fortrinnsvis bør man ha vett til å ordne opp i det som er i uorden!

4 kommentarer:

frr sa...

Godt poeng

Helge Samuelsen sa...

La oss være ærlige å si at de fleste kan gjøre feil. Men de fleste har vel også hørt om prinsippet om byggemeldinger og innrapportering av inntekter til ligningsmyndighetene!

Anonym sa...

Noen kan tjene mange penger på mange måter, bare du har gode forbindelser! Jeg leide et hus tidligere i 12 år! 5 av disse åra ble det ikke sendt inn melding om at jeg leide! Dette var en mann som ikke kjente noen i kommunen! Han fikk 100 000 i straffeskatt pluss den skatten han ikke hadde betalt! Ingen avslag eller rabatt på dumskap der i gården! Haga satt i kommunestyret i ÅS og utarbeidet forskrifter på skatt av blandt annet utleiebolig der eier ikke bodde i samme huset! Skal vi ikke vente at disse elitepolitikerne skal kunne lovene like godt som vanlige folk? Det er ikke lov å gjøre feil for vanlige folk! Hvorfor skal det være litt lov for elitepolitikere? De kan vel lovene? Skal vi godta at toppolitikere skal slippe unna bare for at de tjener litt mer penger enn vanlig trygdede som leier ut? Gjelder ikke lovene for alle? Haga og mannen Hopland har peiling på disse reglene! De har jobbet med regler og lover hele livet! Er det noe de kan så er det lover og byråkrati! Begge har vært byråkrater og vet hvordan de skal ta en stakkars jævel hardt som bare en byråkrat kan! Her finnes ingen nåde desverre! Jeg stemt desverre på Haga ved siste Stortingsvalg! Hun og vennenen har ikke infridd! Om de hadde innfridd så fritar de dem ikke for lovens lange arm! Jeg tror ikke de må selge huset på tvangssalg slik som noen andre måtte gjør etter samme feil/tabbe forglemmelse! Her i pmrådet har noen støpt fundament til en brygge! Den ble revert med tvang og alle spor slettet på gunneiers regning! Dette slipper vel Haga unna også tenker jeg! Jeg tor Haga og Hopland visste hva de gjorde! Problemet var at de ikke trodde det var så farlig for dem!
Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Selsagt bør Hagas sak behandles på lik linje med alle andre. Nå forventer vi at bryggen blir revet, samt at straffeskatt blir utstedt.

Det er vel liten sjanse for det.

Mitt poeng er at hadde dette vært ordnet opp i privat, hadde det ikke vært en så stor sak. Selv de som har slikt på rullebladet bør kunne være politikere.

Imidlertid er det selvsagt at når dette dukker opp slik det gjorde - ja, så må Haga ta følgene.