torsdag, juni 19, 2008

Høyre ønsker trellesamfunnet


Som om det ikke er nok at sosialistene går inn for det klasseskilte trellesamfunnet, der syke, isteden for å ha rettigheter, blir sett på som en ressurs som samfunnet kan benytte seg av - går også nå Høyre inn i rollen som tilhengere av slaveriet. Erna Solberg ønsker å innføre arbeidsplikt for trygdede.

Statsråd Hanssens berømte "du skal stå opp om morran" er populært blant politikere. Sannsynligvis fordi flertallsdiktaturet er så godt innarbeidet, at en ikke lenger har gangsyn nok til å innse at ingen har bruksrett over andre, og at det faktisk er en grunn til at noen er trygdede. Målet bør være å legge press på næringslivet, inkludert myndighetene, slik at reduksjon i arbeidsevne ikke nødvendigvis bør innebære ekslusjon fra arbeidslivet. Det er nemlig det som er problemet.

Istedet har man opparbeidet ordninger der arbeidsgivere er så godt som fullstendig fri for å ta utgifter ved eksternaliteter, så som skader påført på grunn av arbeid. Kronisk sykdom medfører i de fleste tilfeller fattigdom, sikkerhetsnettet er en illusjon. Istedet for å ha en fungerende forsikringsordning for slikt, er saken brukt for å bygge opp et statlig monopolistisk "velferdssamfunn" - som fordeler den største delen av kaken til friske arbeidende middelklasseborgere, ordningen er i virkeligheten altså et kjøp av stemmer for våre smørpolitikere.

Vi har en situasjon der trygdede i Norge allerede arbeider for eksempelvis 25 kroner timen. Tanken er at de "skal jo ha noe å gå til", og en generell nedlatende holdning som er nær beslektet med tidligere tiders aksept av negerslaver, nedlatende holdninger mot samer og tatere, og så videre. Ekkelheten og forkvakletheten i slik tenkning kan ikke ses av den som selv tenker. En kan ikke se bjelken i egne øyne.

Da blir det desto viktigere å gi beskjed!

Skal mennesker ut i "tiltak" som bærer den minste likhet med arbeid, skal en selvsagt ha minimum minstelønn, uansett samme lønn som tilsvarende arbeid normalt betaler. Alt annet er en gjenskapning av trellesamfunnet, der noen er herrer, og andre er slaver. Ansvarlige for et slikt system bør i et rettferdig samfunn ha fengselstraff. Om ikke på livstid, så ihvertfall meget lenge.

Flertallsdiktaturet har gått for langt, og gjennomsyrer alle større politiske partier. Da er det opp til tenkende mennesker å marginalisere slike partier. Problemet er selvsagt at med det propagandamaskineri som makta har til rådighet, så blir det vanskelig for almuen å se igjennom løgnene.

Krig er fred. Frihet er slaveri. Ignoranse er styrke.

Eller, jeg kunne like gjerne ha lagt til;

Arbeit macht frei...

Les også Mafiastaten seiler videre

22 kommentarer:

Kurt sa...

Dette var nok en gang banebrytende tenkning!

Admiral_Gringo sa...

Det å skulle arbeide for trygd er en selvmotsigelse av dimensjoner.
Når man arbeider heter det noe som kalles "lønn" og da får man ingen trygd heller.

Alternativet blir gjerne å avstå fra å søke trygd da?
For trygda er såpass lav at man da kan si "lønna" er tariffstridig?

Nei her står selvmotsigelsene i kø, ja, som perler på ei snor.
Typisk det ulogiske føleri som jallahøire driver med nå til dags.
Det er mer ærlig å bare fjerne hele trygda, for kan man jobbe trenger man ikke trygd.

Borgerlønn er tingen, men det at selve navnet høres "borgerlig" ut gjør nok at de rødgrønne stemmer imot dette.
(De rødgrønne er også besmittet med føleri, om enn i noen mildere grad enn jallahøire)

Kansje "sosiallønn" ville vært ordet som smakte bedre for de rødgrønne broilere?

Noen bedre anyone?

Helge Samuelsen sa...

kurt,

Takker for det.

gringo,

Sosiallønn - hmmm.. liker ikke ordet. Det høres ut som om en forlengelse av sosialkontoret.

Uansett, borgerlønn, uansett navn, er en god løsning.

Jeg er noe uenig i definisjonen om at "for kan man jobbe trenger man ikke trygd."

Det som er et problem er at mange ønsker å bruke det som kynisk er definert som restarbeidsevne, men blir utestengt fra vanlig arbeidsliv, og blir istedet kastet inn i uverdige "tiltak". Dette er hovedproblemet.

Sekundært er neste problem at når en har ingen, eller liten, restarbeidsevne - så blir en stigmatisert, marginalisert, og får en totalt uverdig vurdering av dette som kalles "arbeidslinja".

Mennesker som ønsker å arbeide tilrettelagt, for eksempel redusert, bør selvsagt beholde deler av sin trygd, men motta fullverdig lønn for den tid en faktisk arbeider.

Uttalelser fra Solberg som "og man trenger ikke nødvendigvis å få mer penger for å gjøre det", er totalt uakseptabelt. Med mindre hun forutsetter at hun også som politiker ikke nødvendigvis trenger å få penger for sin innsats.

Her lager man forskjellige kjøreregler for fattige og rike - og det bør aldri aksepteres!

Admiral_Gringo sa...

Ja borgerlønn er ett greit nok ord for meg personlig, men jeg begynner å helle til den oppfatningen at de rødgrønne broilere er akkurat såpass infantile at selve det borgerligklingende navnet i seg selv får følerieliten til å forkaste forslaget.
Jeg ser ikke på dem som skikkelig voksne mennesker.

Helge Samuelsen sa...

Jeg kan være tilbøyelig til å være enig der, gringo. :)

Admiral_Gringo sa...

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE


.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./..
..../... I....I..(¯¯¯`\.
....\_________.·´
.

....l-_-_-_-_- -l

We will never surrender

Helge Samuelsen sa...

Nåja, jeg ser ikke på Che som redningen :)

Admiral_Gringo sa...

Jeg ser heller ikke på Che og hans lære som redningen.
Men hvilken schwüng det var over slagordet?

Helge Samuelsen sa...

Det er jo få slagord som har så stor schwüng! Det er klart. På det punket kan jeg bare si meg så enig, så enig!

Sigrun sa...

Det er mange funksjonshemmede som ønsker seg arbeid, men som ikke får det, uansett hvor mye de prøver. De burde få hjelp til å få seg jobb.

Hva slags menneskesyn er det Høyre har? Det burde partiets teologiprofessor Inge Lønning kunne svare på, synes jeg.

Helge Samuelsen sa...

Meget godt poeng, Sigrun.

Funksjonshemmede er mer eller mindre utestengt fra arbeidslivet, dette er en av de store sviktene i sosialsystemet i Norge.

Det eksisterer blant annet en rapport "Curriculum vitae" (vet ikke om den er tilgjengelig på nett), der 24 unge menneskers kamp mot uføretrygd beskrives. En rapporterer om nedlatende holdninger, overdreven vektlegging fra NAV's side på fysiske begrensninger, samt degraderende jobbtilbud. Ingen normalt friske ville akseptert slike holdninger.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ordningen er nylig utsatt med minst ett år.

Svake grupper får tildelt billigere medisin enn høystatusgrupper.

IPLOS-ordningen er en skandale.

Funksjonshemmede blir anbefalt av NAV å søke om uføretrygd.

Og så videre og så videre.

Nok en gang ser vi at et nærmest samlet politisk miljø svikter sin oppgave, og istedet fordeler i favør de som allerede har.

Samfunnets generelle menneskesyn er tydeligvis ikke mye å skryte av.

henrikwl sa...

Igjen et fantastisk innlegg. Nå har vi to litt forskjellig perspektiv på ting, så jeg vil si at det ikke er noe flertallsdiktatur i det hele tatt. Det er et mindretallsdiktatur.

Den rike eliten (industriherrene, finanseliten, osv.) og deres vaktbikkjer (politikerne) står klare med pisken. De trenger arbeidermaur i tua, og de som ikke klarer kravene får smake pisken. Mindretallets diktatur over flertallet. For det er vel lenge siden politkerne her i landet representerte flertallet.

Men igjen, selv om våre perspektiver er litt annerledes, så er ikke ditt innlegg mindre sant av den grunn. Stiller meg helhjertet bak!

Helge Samuelsen sa...

Takk, Henrik

Det er, som du sier, forskjellig perspektiv. Og jeg har ingen problemer med å si at du har rett. Men at det har jeg også... :)

Slik jeg ser det er det korrekt å si at et mindretall i realiteten styrer. Men i prinsippet er det jo slik at dette mindretallet manipulerer flertallet (av de som stemmer), slik at det rent juridisk er slik at makten er gitt av flertallet.

Slik er forskjellen bare semantisk, sett fra en liten forskjellig vinkling.

At jeg velger å bruke uttrykket flertallsdiktatur, er alikevel basert på en spesifikk årsak. Hele demokratiet er blitt loset inn i det sporet at en åpner for at de individuelle rettighetene ikke lenger er garanterte, man har en oppfatning av at absolutt alt er moralsk riktig å bli detaljstyrt via flertall.

En slik tankegang kan raskt påvises å være moralsk feilaktig hvis en for eksempel forutsetter at flertallet ville kaste ut jødene - som et eksempel. Det har en jo prøvd på før, så det er et godt eksempel, selv om jeg ikke påstår at noen ansvarlige politikere ønsker dette idag.

Altså - fra å være et system som begrenset sin makt til å gjelde primært oppgaver basert på felleskapet, er demokratiet utviklet av mindretallet til å bli et instrument der en kan få flertallet til å undertrykke et (svakere) mindretall, under dekke av at det er demokrati.

Slikt er definert som flertalldiktatur - selve ideen om at flertallet har ubegrenset makt.

Slik bør det altså ikke være. Demokratiet bør så absolutt begrenses i utøvelse av makt, på lik linje med alle andre styreformer. Tallmessig overlegenhet bør ikke være et argument for maktmisbruk.

Selv om de fleste har glemt det - subsidiært at enhetsskolen aldri tok det opp - er et demokrati et system som i utgangspunktet skal forsøke gjennom politisk drøfting å også ta hensyn til mindretallet i en sak. Flertallsdiktaturet er et system der i teorien 50.01 prosent av velgerne kan trumfe sin vilje uhemmet igjennom. Gjett hva politikere synes det er enklest å forholde seg til!

Slik er nå det :)

henrikwl sa...

Jeg skjønner hva du mener.

Jeg lurer på om det ville være mer riktig å kalle det "flertall" (sic). Et interessant paradoks dette skaper er jo at selv om det er "flertallet" som har formet samfunnet slik vi kjenner det, så vil flertallet (legg merke til at gåsetegnene er borte) i spørreundersøkelser sannsynligvis være misfornøyd med det samme samfunnet.

Eller, med andre ord: det er "flertallet" som har bestemt at hvis man ikke kan jobbe så er man ikke verdt noe. Men spør man alle nordmenn, så vil nok langt de fleste være dypt uenig i dette.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det burde kanskje hete "flertall", eller ihvertfall være underforstått at det dereier seg om "flertall", og ikke flertall. Dog er det ikke jeg som har skapt begrepet :)

Men det er jo hele demokratiet/parlamentarismens opplegg det å nettopp søke flertallets stemmer gjennom valgflesk og "reklame" (noen vil kanskje kalle det propaganda), slik at en er fri til å føre politikk med det som utgamgspunkt at "en har flertallets støtte".

Legg merke til at en ofte også bruker begrepet "stor enighet på Stortinget" og liknende. Spesiellt i kontroversielle saker. Flertallets "aksept" er viktig i vårt demokrati. Men, som du sier, svært mye av den politikk som føres ville aldri fått simpelt flertall engang ved direkte folkeavstemning.

Direkte demokrati er vanskelig, og en eller annen form for parlamentarisme må nok til. Imidlertid må jeg si at de etablerte partiene nok har bygget opp sin maktfaktor så mye, at en i mange saker kan se helt bort fra folkeviljen. Et eksempel på bukken og havresekken. Den lovgivende forsamling definerer sine egne spilleregler. (og frynsegoder merker man)

Et eksempel på det samme er de begrensninger som opprinnelig lå på den amerikanske president, men som raskt forsvant - fordi hver president selvsagt presset på for å øke sin makt. Dette har kulminert med Bush, som til og med klarte å gå til krig uten de nødvendige grunnlovsmessige formaliteter i orden.

Som admiral gringo pleier å si: E de løye me drikke!

Helge Samuelsen sa...

Jeg kan legge til at den norske parlamentarismen faktisk legger opp til flertallsdiktaturet ("flertalls"-diktaturet), i og med at et grunnprinsipp heter:

"Det finnes ikke noe politikkområde som ikke ligger under Stortingets kontroll."

Med andre ord, per definisjon kan et flertall på Stortinget bestemme seg for å gasse samene, sende alle ved navn Hansen i KZ-leir, eller annen galskap.

Slikt vil jo sjelden kunne gjennomføres - eller for den saks skyld ønskes å gjennomføres (får en håpe). Imidlertid er vi tydeligvis i en situasjon nå der trygdede og forsåvidt også funksjonshemmede får tredd ned over seg spesialregler som ikke gjelder for andre samfunnsgrupper.

Det er en meget farlig utvikling.

Arve sa...

Et lite innspill! Jeg kan for så vist arbeide! Har bevist at jeg kan stå i jobb med mye overtid uten å bli sykemeldt! Problemet var bare at jeg fikk jobb helt til lønnstilskuddet ble redusert! har nå vært 100% uføretrygda i 8 år! Grunnen til at jeg nå ikke kommer meg i arbeid er at jeg har fått et hull i CVn! Etter at ingen kunne bruke meg lenger uten lønnstilskudd så ble jeg nervevrak! Jeg har nok blitt like tøff og sterk som jeg var før hvis jeg har fått en fast jobb, men nå kan jeg bare glemme den biten på grunn av at jeg har fått en slik gjeldsordning, noe som du får bare en gang i livet! De neste 8 åra kan jeg ikke ta arbeid!
Dette måtte jeg skrive under på for 2 uker siden! Nå skal jeg og kona leve på 85% av gårsdagens minstepensjon i 5 år pluss 3 år der vi ikke skal han noen inntektsøkning! Skattepenger og skattefri jul kan vi bare glemme før vi er 62 år! Jeg går inn for å kalle den nye trygda for prestasjonslønn! Denne lønna kan vel alle leire godta? Jeg og alle presterer det vi får lov til og kan!Det er jo også en prestasjon! Mange kan knapt gå på do selv uten hjelp! >De presterer jo så godt dde kan de også! Jeg kaller trygda for prestasjonslønn! Mest fordi politikerne har lagt til rette for at vi ikke skal prestere mer! Mafiapolitikere!

Helge Samuelsen sa...

Galskapen gir seg dessverre slike utslag, Arve!

Når en har ordninger med lønnstilskudd så er det dessverre slik at svært mange arbeidsgivere spekulerer i dette - en er god nok så lenge tilskuddet varer, siden er det rett ut.

Dette burde selvsagt være kriminellt, men slike arbeidsgivere ser ut til å få tillit hos NAV i år etter år. Mafia? You bet.

Gjeldsordningssystemet er nok en skamplett og et godt eksempel på slavementaliteten. Myndighetene tar ikke fem øre for å ødelegge folk. Det verste er at en synes en er snill og hjelper?!!

Nok et eksempel på uverdig behandling av mennesker av Norge AS.

Amos Keppler sa...

Dette med arbeidsplikt har vært en kampsak for høire lenge. På Askøy fikk de arbeidsledige til å slå plenen allerede på åttitallet.

Slett ikke overraskende, som vanlig.

Admiral_Gringo sa...

Den dagen høiremænderne vil tvinge meg til å klippe plenen deres, setter jeg fyr på villaene deres :D

Helge Samuelsen sa...

Amos og gringo,

Ja - utgangspunktet for denne typen kapitalisme som høyre står for er jo å få andre til å jobbe, mens man selv nyter en kald limonade mens man jobber hardt med å tenke ut hvordan en skal tyne arbeiderene mer.

Jeg trodde de hadde innsett at dette ikke gikk, men jommen tok jeg feil.

De ønsker seg jo mest av alt tilbake til tiden da de kunne ha slaver, og få skattelette for det!

Canute sa...

Oldies but goodies :D