fredag, oktober 30, 2009

Klimarealistene driter på draget - igjen

Dette innlegget på ABC borgermeninger er det endelige beviset på Klimarealistenes inkompetanse.

Så får vi se om moderator frøken Nordby Lunde tolererer at man kaller en spade for en spade.

Klimarealistenes kumpaner Trygve Gundersen og Svein Helgerud saler opp - og rir inn i lala-land med sine konspirasjonsteorier.

Mine kommentarer er som følger (tar med klimarealist Helgeruds kommentar):

Seriøsitet

Sendt inn av Svein Helgerud, 29. oktober 2009 kl. 19:19.

Cicero-direktør Pål Presterud mener at Klimarelistene bedriver useriøs synsing.
Han påstår til overmål at den globale temperaturstigningen ikke har stanset men fortsatt stiger.
Pinlig! Det sier vel mer enn nok om hvem som driver med useriøs synsing.

Se proffessor Ole Humlum's nettside www/climate4you. Blått felt; klikk Global temperatur -
deretter kapittel 5; Comparing o.s.v.Pinlig!

Sendt inn av Helge Samuelsen, 30. oktober 2009 kl. 15:01.

Ja, dette er pinlig. Selvsagt stiger temperaturen fortsatt, selv om det nok kan være vanskelig å forstå dette med nisselue på hodet.

http://www.youtube.com/watch?v=khikoh3sJg8&feature=player_embedded#

Kommentar til selve innlegget:

Glimrende innlegg

Sendt inn av Helge Samuelsen, 30. oktober 2009 kl. 14:57.

Det er helt glimrende at Klimarealistene, her representert ved styremedlem Trygve Gundersen, driter seg ut så til de grader at de kommer med direkte løgner for å understøtte sine politiske motiver. Det gjør det mulig å avsløre bevegelsens inkompetanse, såvel som useriøsitet.

Her påstås det at "..denne strålingen blir absorbert av CO2-andelen i atmosfæren allerede etter mindre enn 100 – 200 meter over bakken". Og det avslører en infantil forståelse for de fysiske prinsipper det dreier seg om. Man har ikke engang tatt seg bryet med å lese seg opp på en misforståelse som ble avslørt for årtier siden.

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument/

http://www.aip.org/history/climate/co2.htm

http://www.aip.org/history/climate/Radmath.htm

Selvsagt er det ikke slik at verdens ledende vitenskapelige miljøer ikke forstår dette, og at det bare er "klimarealistene" som har kunnskaper. Snarere tvert imot, avslører de gang på gang at de bygger sine oppfatninger på det man - hvis man skal være snill - kan kalle misforståelser - men som i den grad Klimarealistene utgir seg å være autoriteter på klimavitenskap - dessverre ikke kan kalle annet enn løgn og bedrag.

At man prøver å fremstille det som om det er "læreren Al Gore og legen Gro Harlem Brundtland" som har oppfunnet global oppvarming viser med all tydelighet at man bedriver uærlig spill. Det er ikke mange seriøse forskere som anser global oppvarming som "lureri" - snarere tvert imot er det slik at det snart bare er tullinger igjen som ikke har fått med seg de mange bevisene for denne problemstilingen.

Ikke er det mange vitenskapsmenn som er uenige i disse konklusjonene heller, selv om denne løgnen også ofte gjentas:

http://www.youtube.com/watch?v=5P8mlF8KT6I&feature=player_embedded

Jeg gratulerer Klimarealistene med å sette seg selv i et så dårlig lys at det bare er vitenskapelige analfabeter som kan ta dem alvorlig.

9 kommentarer:

kurt sa...

hahaha. De fornekter seg ikke. Tråkker i salateen hver gang. jaja, de får nok jobb på Frps klimaseminar.

Admiral_Gullars sa...

Nå får vi alle sammen bare sette oss godt til rette, og bare vente på selveste kronargumentet til klimafornekterne: at hver fjerde normann stemmer på frP, så derfor finnes ikke klimaendringene.

Whatta show :)

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Ja FrP benytter seg av samme teknikk som amerikanske konservative miljø, de leter opp folk som tenker det samme som dem for å underbygge sine synspunkter - de finner ikke sine synspunkter i virkelighetens verden.

Gullars,

hehe

Ja, de lever i den villfarelse at virkeligheten er styrt av demokratisk flertall. Selv om de uhm...faktisk er i mindretall ;)

Anonym sa...

Temperaturen stiger ikke, men den stiger likevel..? Selv uten nisselue kan jeg se at begge påstandene kan være riktige. Trenden fra 70-tallet er utvilsomt stigende, mens den ikke er signifikant siden -95, og fallende siste sju-åtte år. (Og siden steinalderen er den utvilsomt fallende, men klart stigende siden Lille Istid...)
Problemet for han uten nisselue på denne bloggen, er at selv vitenskapelge miljøer nær IPCC snakker om at vi nå kan stå foran en lengre periode uten oppvarming - unnskyld: Jeg mente altså "MED oppvarming, men uten at gradene stiger", slik vi nå formulerer det på god Orwellsk ny-tale...

Hilsen nissen.

Anonym sa...

Her noen ord som den barhodete bloggbestyreren kan ha nytte av: "In times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act." (George Orwell)
Selv trekker jeg lua godt nedover ørene igjen, for makan til kald høst har vi vel ikke opplevd i manns minne, som klimafrelste journalister pleier å si når det er minst ett år siden sist....

Helge Samuelsen sa...

Jeg ser at klimarealister har funnet veien til bloggen min, og det er jo hyggelig. Som vanlig er man forvirret, og fatter ikke hva som skjer.

En liten titt på de filmene jeg la ut her tidligere oppklarer problemstillingen relativt raskt. Ihvertfall hvis man ønsker å se ut gjennom nisselua og ikke beholde den på.

En raskt titt på NASAs grafer for globale temperaturer avslører også raskt at påstanden om at temperaturen synker er feil, men selvsagt vanskelig å tro på for mennesker som ikke vil la fakta komme i veien for sin overbevisning.

Tempen stiger - deal with it.

Helge Samuelsen sa...

En nærmere forklaring på situasjonen kan være på sin plass - ingen har påstått at temperaturen skal stige jevnt. Vi har naturlige svingninger. Og disse svingningene vekselvis svekker eller styrker den direkte observerte middeltemperaturen.

Dette har vært kjent lenge, bortsett fra hos skeptikergjengen som sedvanlig ikke har lest en eneste virkelig rapport om emnet.

I perioder vil naturlige svingninger kunne maskere økt gjennomsnittstemperatur, i andre perioder vil slike svingninger tilsynelatende forsterke middeltemperaturen.

Begge deler er kjent, og det er viktig å huske på at tatt i betraktning av disse kjente svingningene, så er det faktisk varmere selv i denne perioden enn det ville ha vært uten global oppvarming.

http://tripletau.blogspot.com/2009/09/heading-for-fall.html

Se også denne filmen.

http://tripletau.blogspot.com/2009/10/birth-of-climate-crock.html

bruk ti minutter på å se på faktiske data.

Anonym sa...

Naturlige svingninger kan "maskere" oppvarmingen? Hm.. betyr det at gradene EGENTLIG stiger, bare at de ikke gjør det sånn rent fysisk ennå?
Du mener altså at det oppmagasinerer seg en varme som ikke begynner å slå ut på termometrene før om lang tid... Men da vil jo hverken du eller jeg eller naturen merke noen høyere temperatur, før om lang tid. Og kan du fortelle hvor denne varmen ligger begravet? Ikke i verdenshavene, siden varmeinnholdet der har sunket i det siste. Så det er ingen "warming in the pipeline".

Hvis du måler samme middeltemperatur på termometeret ditt utenfor kjøkkenvinduet år etter år, så mener du altså at du EGENTLIG har målt stadig høyere temperatur - bare at du ikke har kunnet se det?
Interessant logikk. Orwellsk..

Hilsen nissen.

Helge Samuelsen sa...

Du har ikke lest hverken lenkene, eller sett filmen, anonym?

Nei, her setter du opp en rekke stråmenner, og det er en dårlig teknikk, fordi det bare er egnet til å forvirre.

Det er INGEN som har sagt at temperaturen skal stige jevnt. OK? Den vil følge de naturlige svingninger, men med en underliggende stigende tendens, og det kan du se på absolutt alle målinger bortsett fra de som er cherrypicked for å bare vise et meget begrenset tidsrom der temperaturen er synkende.

Selv de nyeste data som viser en viss nedgang i temperatur ligger langt over det som skulle være normalen.

Og disse temperaturene er forutsagt av modeller der naturlige variasjoner er plottet inn. Noe som viser at forståelsen av dette er noenlunde bra.

Men selv om temperaturen er jevnt stigende sett over lengre tidsrom (tiår), er denne trenden ennå ikke sterk nok til å maskere de naturlige svingningene i "dipper". Fordi disse er faktisk meget store.

Det er imidlertid overhodet ingen tvil om at det eksisterer en klar stigende tendens. Bare se på grafene fra NASA. Dette er også bevist ved at satelittmålinger har vist at jorden stråler ut mindre varme på de frekvenser som CO2 naturlig blokkerer.

Se også nøye på grafene over isutbredelse, det er riktig at isen har økt noe i det siste, men dette er altså pga naturlige svingninger - og meget viktig - selv den økte tendensen til isutbredelse i fjor ligger langt over det som skulle være normalen hvis det ikke fantes global oppvarming.

Det hersker overhodet ingen tvil om at jordens temperatur er på vei opp, og at det er økt CO2 som er ansvarlig.

Effekten er ikke enorm per år - vi snakker om alt fra 2 - 4 graders oppvarming på hundre år (avhengig av utslipp), så det er en feiltagelse å tro at man kan måle dette med signifikante utslag på gradestokken i hagen over korte tidsrom.

Det som er ubehagelig er at dette er en akselererende effekt, fordi den er kumulativ, og at effekten derfor går raskere for hvert tiår. Har vi ikke løst problemet innen få tiår er det lite vi kan gjøre, fordi det allerede nå er slik at naturlige forsterkende effekter (albedo/utslipp av metan fra permafrost,etc) gjør seg gjeldende.

Den gangen den CO2en som nå ligger lagret i fossile kilder (olje/gass/kull) var i atmosfæren fantes det ingen is på polene. Skrekkscenariet er at dette vil skje igjen.

Men det vil selvsagt ta noen hundre år. Men lenge før den tid vil vi få enorme problemer, et av de største er en forsuring av havet - det var dette som skjedde sist da CO2 ble "avleiret" i fossile kilder og havet nærmest ble livløst. Så naturen vil nok utskille dette CO2et igjen. problemet er at dette tar flerfoldige tusen år.

På sikt er derfor ikke fossilenergi lønnsomt. Problemet er at størstedelen av regningen får andre generasjoner, og mennesket er altfor egoistisk og med altfor kortsiktig perspektiv til å forstå dette skikkelig, det ser vi tydelig.

Jeg vil anbefale at du ser igjennom skikkelige data før du gjør opp en mening, fordi den fysiske virkelighet ikke hører på hverken flertall eller mindretall av meninger som sådan.