søndag, oktober 18, 2009

Generasjon G


Den Generøse generasjon kalles det. Generasjonen som deler alt på nett.

Del først, og tjen siden - heter det.

Og når det gjelder bedrifters evne til å kommunisere til forbrukere så er selvsagt dette prinsippet korrekt. Men også velkjent. Å reklamere for seg selv, å dele ut vareprøver, å være tilstede i folks bevisshet - alt dette er gammelt nytt. At nye muligheter åpner seg med ny teknologi er selvsagt - like selvsagt som at de som ikke evner å bruke denne teknologien risikerer å tape i konkurranse med de som mestrer den.

Men mange deler også det som ikke er deres. Muligens vil flertallsdiktaturet tvinge igjennom at slikt blir lovlig. For å dele musikk og film og bøker er det mange som ønsker og mange som gjør. Resultatet vil være at immaterielle verdier aldri blir som før.

Og mange ser frem til en slik utvikling.

Problemet er at kopibeskyttelse og andre måter å beskytte immaterielle verdier på har vært en dundrende suksess. De landene som ikke har hatt slik beskyttelse har aldri produsert noe, de landene som har hatt slik beskyttelse har hatt en produksjon som har ført til at vi idag har det største og billigste utvalget av kultur noensinne.

Resultatet av generasjon G kan være at kultur enten blir sosialisert gjennom skatt eller avgifter - en utvikling vi allerede er inne på i Norge uansett, men som er totalt basert på det motsatte av frivillig deling, og som er et direkte overgrep på menneskers økonomiske frihet og et glimrende eksempel på flertallsdiktaturet. Eller - så kan vi få et system der penger må tjenes på andre måter. For eksempel ved at artister tjener penger via konserter.

Et slikt scenario er fullt ut mulig. Og en må anta at dette vil medføre at plateutgivelser opphører. Musikk vil bli lagt ut på nett for å oppnå PR for et band - men denne musikken vil ikke nødvendigvis være forseggjort eller fullstendig. Kanskje utdrag fra en konsert? Hvorfor bruke penger på å gi bort et produkt gratis når produktet istedet er konserten?

Resultatet er en alvorlig reduksjon i tilgjengelig kultur. Innsatsen blir selvsagt der pengene er. Og de er ikke på nett i en slik situasjon. Delernes ønsker om å dele sine penger online er sterkt overvurdert.

Platebransjen vil ikke lenger gi ut plater. Forleggere vil ikke lenger utgi bøker. Filmstudio vil ikke lenger bruke millioner på å produsere filmer.

Den kulturelle produksjon blir ikke bare redusert, men også basert på å måtte lages på dugnad og ofte på privat initiativ og midler.

Og det er kanskje generasjon G fornøyd med?

Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror egentlig generasjon G er generasjon S - S for snyltere. I den overflod som dagens system har skapt lever de som nettopp snyltere på systemet og i det aller vesentligste er den deling som har verdi nettopp skapt av det systemet som man kjemper imot.

Vinner piratene blir verden annerledes. Og ikke til deres fordel.

Det er den samme logikk som om man gjorde det lovlig med butikktyveri - deling. Resultatet er at alle butikker legges ned. Du må da ut å fange middagen selv.

Motsvaret på denne politikken vil komme raskt. Vinner piratene taper piratene. For snyltere kan aldri eksistere uten et system å snylte på.

Trendforskere kaller oss generasjon G, den sjenerøse generasjonen, som deler nesten alt.

Sara Zurawska deler hyppig på Facebook.

– Hvis det er noe nytt som skjer i livet mitt så legger jeg kanskje det ut. Jeg prøver å passe på å ikke blotte altfor mye, sier hun.

– Jeg har vært på hudpleieklinikk på skolen min, det har jeg delt på Facebook, sier Cecilie Langeland.

– Jeg har delt hva vi har spist til middag, supplerer Per Nicolaysen.

For all del - det er jo koselig å dele på nett. Problemet oppstår imidlertid når menneskeheten lever så overbeskyttet at det i det hele tatt kan føles interessant å dele hva man spiste til middag eller at man har behov for hudpleie.

Slikt pjatt viser hva generasjon G egentlig bruker tid på. Og hvor lite produktive de egentlig er. Kanskje det er på sin plass å resette systemet litt? Kanskje man burde lære the hard way at verdier ikke skaper seg selv, og at når de virkelige skapende krefter i samfunnet marginaliseres, så finner man at Atlas ikke nødvendigvis reiser seg, men faktisk driter i selvopptatte og selvsentrerte middelmådigheter?

25 kommentarer:

henrikwl.com sa...

Disse dommedagsprofetiene er intet nytt under solen. Vi har hørt dem mange ganger før, og de har vist seg å være like feilaktige hver gang.

At industrien vil komme til å måtte endre seg for å tilpasses den nye teknologien er innlysende. At den eneste mulige endringen liksom skal være til det verre har historisk sett vist seg å være feil.

Klart, det kommer selvsagt an på perspektivet en har. Noen vil jo alltids tape på disse endringene, mens andre vil tjene på dem. Men igjen, historisk sett så har vinnerne hver gang vært artister, skapere og sluttkonsumentene. Så får vi felle en tåre for de i mellomleddene som eventuelt har måttet finne nye jobber.

Jeg har ikke hatt tid til å svare skikkelig på det siste svaret ditt på bloggen min enda. Men det kommer. ;)

Helge Samuelsen sa...

Henrik,

Og forskjellen er selvsagt at i alle disse eksemplene som det snakkes om så har kopirett faktisk eksistert. Det har aldri vært snakk om å eksperimentere med å ta den bort, problemstillingen har vært om den lar seg håndheve.

Det er en vesensforskjell mellom å håndheve et regelverk og å oppgi det fullstendig. Fordi da kan man operere i det åpne med det som før var ulovlig. Det er en meget stor forskjell, fordi det da går an å organisere på en helt annen måte. Man kan ikke drive salg av noe som helst når andre får lov å selge det gratis.

Dette handler ikke om teknologiske endringer, men om endringer i synet på eiendomsrett der anarkokapitalistene ser ut til å hevde at hvis det blir vanskelig å håndheve noe, så kan man like godt la vær.

Ja, jeg har fått med meg at det finnes mennesker som ikke aksepterer at det finnes en rett til eierskap på immaterielle verdier. Det er greit, selv om jeg er uenig. Men jeg klarer ikke helt å ta kvasi-intellektuelle som for eksempel Kinsella alvorlig fordi han faktisk ikke mener at et slikt system som han ønsker er mulig å opprettholde - og mener det er irrelevant.

Ham om det.

Og så gjemmer han seg selv bak copyright - det har jeg stadfestet i korrespondanse med ham. Som sagt, jeg tar ham ikke alvorlig.

Men dette handlet ikke om anarko-kapitalistene. Det handlet om snylterne. For selv om du, Henrik, ihvertfall baserer dine synspunkter på visse prinsipper som jeg kan forstå selv om jeg er uenig - så dreier snyltekulturen seg ikke om dette.

Snyltekulturen er mye større enn den marginale anarkokapitalistiske bevegelsen. Mye større. Og snyltekultur vil bli et alvorlig problem også imot å innføre anarkokapitalisme.

Snyltekulturen er i all hovedsak sosialistisk i tankegang. Men mest er den basert på at en bare kan snylte i et system som produserer ressurser. All erfaring viser at produksjon av immaterielle "varer" er mest effektiv i systemer med beskyttelse. Og all erfaring viser at samfunn med utbredt snyltekultur blir lite produktive.

Å påstå noe annet blir for dumt. Du burde heller anerkjenne at en drastisk reduksjon i ressursbruk mot å produsere slike varer eller tjenester som immaterielle verdier representerer blir resultatet av null beskyttelse.

Helge Samuelsen sa...

ELLER, så burde du innse at selv om din versjon av virkeligheten slik den burde være ikke er slik, så vil det faktiske resultatet overhodet ikke bli et anarkokapitalistisk system overhodet.

Langt mer sannsynlig er at utviklingen går mot et system basert på en større stat, og statssubsidierte immaterielle verdier. Utviklingen går allerede slik, og anarkokapitalisme er som en ubetydelig promillebevegelse i denne sammenheng.

Slik at hvis vi stikker fingeren i jorden og projiserer sannsynlig utvikling så er det grunn til å stille spørsmålstegn ved den.

Når du sier: "Men igjen, historisk sett så har vinnerne hver gang vært artister, skapere og sluttkonsumentene." - så bommer du totalt hvis du med det mener å kunne understøtte dine holdninger. Fordi resultatet før har alltid vært at man beholder beskyttelsen - og det gjør det mulig å lage romslige muligheter for forteneste. Blanket licences for eksempel. Som overhodet ikke er en nødløsning, men en tilpasset betalingsmåte for massekonsum.

La oss ta et eksempel - radio betaler for musikk som brukes. Idet ingen har rettigheter til å ta betaling forandrer alt seg. Da blir det snylterene som vinner - alltid.

Man kan aldri konkurrere mot de som bruker varer gratis.

Og slik vil det være i alle sammenhenger. Selvsagt så kan man se for seg at det finnes andre måter å tjene penger på. Og selvsagt så vil det være det. Men da må man også akseptere at ressursbruken går mot de nye løsningene. Det vil si - når piratene sitter og laster ned musikk på nettet så må de akseptere at hvis dette blir lovlig, så vil det bli en drastisk reduksjon av de ressurser som brukes til å produsere nettop slik musikk.

Det er enkel matematikk.

Det er ikke en redsel for forandring som er problemet her. Det er det faktum at hvis det dengang man begynte å lage plater hadde vært slik at man ikke tjente penger på det, så hadde ressursbruken fortsatt gått mot å holde konserter. Verden hadde gått videre. Men tilgjengeligheten for kultur hadde vært drastisk redusert.

Det er snarere slik at kopibeskyttelse har vært det verktøy som har gjort utviklingen mulig - ikke omvendt. Og det bevises av det enkle faktum at tilgjengelig kultur aldri har vært billigere ellr mer tilgjengelig i alle mulige varianter.

Det er en situasjon som ikke nødvendigvis vil vare evig. Og det synes jeg man skal være ærlig nok til å innrømme.

Mitt hovedpoeng er imidlertid som alltid at et skaperverk har en fysisk virkelighet og representerer arbeid og verdier på samme måte som fysiske gjenstander. At lovverket skulle skille mellom fysiske gjenstander og immaterielle verdier er derfor totalt ulogisk.

At man kan diskutere måten man beskytter eiendom på generelt - og immateriell eiendom spesiellt er en helt annen sak.

kurt sa...

Her tar du opp et viktig poeng, Helge. Piratene er de reneste snyltere, og det eneste de ønsker er å gjøre denne snyltingen lovlig i den tro at andre fremdeles vil produsere noe for dem å snylte på.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er klart slik jeg ser det at idet resultatet av et slikt frislipp viser seg, så får pipa en annen låt.

Det er garantert.

Dog vil nok forsøket på å snylte fortsette. Da prøver man nok å finansiere sitt behov for underholdning ved å "stjele" penger fra andre formål via statsbudsjettet. Slike tanker har vi sett allerede, og er et glimrende eksempel på flertallsdiktaturets svakheter.

henrikwl.com sa...

Tja… Hvis det går som en and, og kvekker som en and så er det mest sannsynlig en and.

Både denne og alle de foregående gangene så har dommedagsprofetiene blitt forkynt av egeninteressehavende tredjepart (mellomleddene, forlag, utgivere, osv.) som hevder å tale artistenes sak, og nå som før er det selve kopiretten som er truet av denne nye teknologien som helt garantert vil gjøre tyver og kjeltringer av alt fra bestemødre til deres barnebarn. Artisten (for det er alltid artisten, må vite – den snille bransjen taler jo bare artistenes sak) blir nå dømt til å måtte tigge på gata for å få penger til mat på grunn av denne nye teknologien.

Det er selvfølgelig like lite sant denne gangen som det har vært tidligere. Jeg ser ærlig talt ikke den store forskjellen mellom nå og tidligere. Å legge om hele systemet og avskaffe opphavsretten er først og fremst noe jeg (og en god del anarkokapitalister, selv om det finnes tilhengere i den leiren også) tar til orde for, og jeg nærer ingen illusjoner om at jeg er representativ for befolkningen for øvrig. ;)

FriBit, en lobbyorganisasjon for fildeling, opererer vel så vidt jeg har fått med meg fortsatt med kopirett, men med et lisensieringssystem som visstnok skal være mer tilpasset det nye teknologiske landskapet. Genero-lisensen kalles den.

Poenget er uansett at økt tilgjengelighet er udelt positivt, både for forbruker og artist. For bransjen er det en hodepine, men så er det da også de som roper sin nød høyest.

Jeg vil også gjerne få kommentere det du sier om at det å redusere ressursbruk på å beskytte immaterielle produkter vil medføre at færre ressurser brukes på å produsere immaterielle verdier. Selv om jeg ikke er overbevist om at det er tilfelle, så skal jeg i oppriktighetens navn innrømme at det jo er en mulighet.

Spørsmålet blir da om det er positivt eller negativt. Er samfunnet som helhet avhengig av at det pumpes ut den ene multi-millionerdollars Hollywood-blockbusteren etter den andre med overbetalte skuespillere i alle bauger og kanter? Vil det være et ugjenkallelig tap dersom VG-lista med alt det mølet som fyller den forsvinner?

Jeg er neimen ikke sikker.

Fordi resultatet før har alltid vært at man beholder beskyttelsen - og det gjør det mulig å lage romslige muligheter for forteneste.

Her må jeg arrestere deg litt. Det resultatet har vært, er at man har gjort de nødvendige lempinger på beskyttelsen for å tilpasse den til den nye teknologien – dette for ikke å forkrøple insentivene til innovasjon og nyvinning. For hvem gidder vel å utvikle ny teknologi hvis man risikerer å få illsinte rettighetshavere i multimillionklassen på nakken når folk bruker teknologien?

Det er snarere slik at kopibeskyttelse har vært det verktøy som har gjort utviklingen mulig - ikke omvendt. Og det bevises av det enkle faktum at tilgjengelig kultur aldri har vært billigere ellr mer tilgjengelig i alle mulige varianter.

Dette var nesten perfekt bakvendt. Utviklingen har skjedd til tross for kopibeskyttelsen, ikke på grunn av den. Kultur har aldri vært billigere eller mer tilgjengelig enn i dag, det er riktig, men det har vært en blodig kamp hvert eneste skritt på veien – en kamp mot rettighetshavere (ikke artister, de eier som kjent sjelden rettighetene til eget arbeid slik systemet fungerer i dag). De prøvde å stoppe grammofonen, pianorullen, kassetten, VHS-kassetten, CD-en, og nå altså fildelingsteknologien. Hver eneste en av disse nyvinningene har vært instrumentale i å få den tilgjengeligheten for kultur vi har i dag.

Helge Samuelsen sa...

Nei, det kvekker jo nettopp ikke som en and og det er på tide at det går an å se at rettighetene ligger på artisten og ikke plateselskaper, filmselskaper eller forlag. Å være så imot big business at man ikke tør innrømme dette er ikke bra.

For like gjerne kan man si at det er en feilaktig påstand å prøve å få det til å se ut som om artistene er så undertrykte og at de kan få det bedre med andre ordninger.

det er mulig, men vi har ikke sett at noen slike ordninger har hatt livets rett, så jeg ser bort ifra fantasier og drømmerier til noe mer håndfast kommer på bordet.

"Genero-lisensen kalles den."

Ja. og da må man innrømme at systemet kan forandres, men ikke kastes på søppelhaugen. Imidlertid er de fleste slike alternativer ikke annet enn forsøk på å være intellektuell uredelig - fordi du snakker ikke om revisjon. men du kan godt begynne å snakke om det.

Dog har jeg inntrykk av at du ikke forstår at alt slikt også er forsøk på å skaffe rettigheter som er tilpasset akkurat eget behov.

Så ser jeg også at du mener folk flest er idioter som liker hollywood filmer. Nei, du sier ikke det, men du sier egentlig at det skal produseres noe annet enn det folk vil ha. Det er fullt ut mulig idag også. Problemet er at folk flest liker dritt. Ja, det synes jeg også, men det betyr ikke at jeg bruker det som argument for at man skal la kultursynsere bestemme utvalget.

Men du har rett, samfunnet avhenger selvsagt ikke av det. Samfunn kan baseres etter mange modeller, for eksempel maoisme. Alt går an.

"Utviklingen har skjedd til tross for kopibeskyttelsen, ikke på grunn av den"

Nei, det er en påstand uten noen som helst forankring i virkeligheten. Det er nesten utenkelig at det skulle kunne eksistere et større kulturtilbud idag til en billigere penge. Du er faktisk inne på noe selv når du nevner at vi kanskje ikke engang trenger alt. Hvilken kamp har du kjempet? At det skal finnes mer og billigere? Hva er poenget?

Helge Samuelsen sa...

Du snor deg glatt unna eksempler, selv om eksemplene egentlig er generelle.

Ingen bruker ressurser på å produsere noe som helst uten å ha mulighet for inntekt.

Resultatet er at en enten må knytte kultur opp til reklameinntekter, eller statlige bidra eller rett og slett betaling for direkte fremførelse. Ingenting av dette gir friere kunstnere eller mer kunst. Snarere tvert imot. Det er nesten så jeg synes det blir litt flaut når du snakker om kamp "hele veien" når din kamp kun er som konsument og du ikke ser det som moralsk riktig at kunstnere - skapere - skal få betalt for sine evner.

Og så er du fremdeles blind for hovedpoenget - at alle andre systemer har gitt rettigheter til en begrenset kopiering - men at det du forfekter er en fundamental forskjell i og med at lovlig kommersiell kopiering gjør at piratene alltid vinner. Hvem som helst kan ta en intellektuell ressurs og kopiere den gratis og dele den.

Dette er fundamentalt umoralsk fordi rettigheten til eget arbeid og produktet av dette ligger hos individet. Å skyve big business foran seg og påstå at det er slik eller slik er uredelig. Hvem som helst kan idag gi ut musikk eller bøker eller filmer uten å gå veien om slikt.

Bare prøv. Men det er ikke så lett som du tror. DET er grunnen til at det har oppstått slike systemer i utgangspunktet.

Den type argumentasjon faller uansett på egen urimelighet.

Det du bør kjempe imot er den korporative modell. Og det er et hav av forskjell på det og utøvelse av eiendomsrett over eget materiale. Sjekk ut litt om dette. Sosialistene har jo lurt alle til å tro at korporatisme er det samme som frie markeder.

Det er ikke det.

En annen sak er at hvis man går bort ifra det Lockianske eiendomsprinsippet, så har du strengt tatt ikke mer rett til boligen din enn til romanen din (forutsatt at du har en)

:)

Helge Samuelsen sa...

Føleri som at "kultur må være fri" er ikke annet enn kommunisme i ny innpakning. Og alle vet hvor godt det virker.

Et fungerende samfunn må alltid ha noen deklarative lover.

Kopirettigheter er ikke mer ulogiske eller mindre ikke-fysiske enn retten til liv. Jeg skrev nesten retten til liv og eiendom. Men retten til eiendom mener du altså ikke gjelder åndsverk.

Det samme bør da gjelde en arkitektegning? Fordi den egentlig bare representerer ideer? Og da har man overhodet ingen behov for å betale arkitekter? Det vil si, man behøver ikke gjøre det, fordi de har jo ikke levert noe fysisk, bare ideer?

Slik kunne man fortsatt, men jeg forutsetter at du ser argumentets almenne gyldighet.

Så kan du jo kontre med at arkitekten arbeider under kontrakt for å levere nettopp ideer.

Og det er akkurat det alle artister, forfattere og filmskapere også gjør. De arbeider med utgangspunkt i at deres arbeid beskyttes av en kontrakt som er en almenn deklarativ lov. Slike lover gir deg også beskyttelse fra å bli skutt (lovlig) på åpen gate.

Slike kontraktr er en forutsetning for fungerende samfunn.

Slike kontrakter vil måtte eksistere også i ditt teoretiske anarkistiske samfunn med privat lov.

Men du ser hvorfor det aldri vil kunne fungere? Fordi noen vil ha rettigheter mens de ikke vil gi samme retigheter til andre.

Retten til liv, frihet og privat eiendom er for meg langt viktigere enn samtlige prinsipper som brukes for å relativisere dette.

Og håndhevelse av kopirettigheter er overhodet ikke mer maktbruk eller overvåking enn håndhevelse av trafikkregler i prinsippet.

Jassmonsteret sa...

feil feil feil
Fildeling er IKKE SKADELIG FOR KULTUREN.

Og at det er ulovlig og bryter opphavsretten; hva så; folk slutter ikke å dele filer og kommer ikke til å gjøre det heller. Jeg vet ikke helt, jeg. Uansett så nytter det ikke å prøve å fikse ting ved å håndheve dagens lover, musikere/folk som gir ut plater osv. må finne nye måter..

Jeg håper virkelig ikke det blir noen felleskapsløsning for at det skal bli lovlig, en skatt eller avgift, for det skaper bare nye problemer, f.eks. hvordan fordele osv. hvem skal betale, hvordan sjekke om folk laster ned osv. + pluss at det er slemt gjort.

MEN Det har oppstått en ny måte å ordne dette med musikk og sånt: man gir ut noe når nok folk er interessert. Man spiller inn plate når man vet man har fans, når fansen ønsker det.

Den endelige løsningen på "problemet" med at "artistene ikke lenger har kontroll over musikken sin" (dette er det FØRST OG FREMST plateselskapene som ikke liker) kan løses kun på en måte: ikke gi ut. For å kopiere er gratis.

Og bare tull at folk ikke lenger vil kjøpe plater.

"Man kan ikke drive salg av noe som helst når andre får lov å selge det gratis."
Nei, stort sett kan man ikke selge KOPIER/EKSEMPLARER når det er gratis, kun til en viss grad, bare det er enkelt nok - som med flaskevann, som selger, selv om man har ubegrenset med vann i springen. F.eks. hvorfor finnes det ikke mp3-butikker på platekompaniet hvor man kan stikke inn spilleren og kjøpe låter (Og man måtte kunne velgle GOD KVALITET), til f.eks. 1 kr stykket? Hadde vært kjempegreit, og så billig at det ikke hadde gjort noe.

Man må selge noe annet i tillegg til musikken - som en cd, som er mer enn bare filene: f.eks. så finnes det folk som er villige til å kjøpe cd, kanskje en bonus-utgave, kanskje, som Kaizers Orchestra nå gjør (http://drmowinckel.com/nyheter.php?nyhet=541), man får kjøpt en dyrere konsertbillett med løfte om spesialutgave av en kommende plate.

Helge Samuelsen sa...

Påstander uten logiske refleksjoner er bare påstander, Jassmonsteret.

Selvsagt vil en situasjon der det ikke vil være mulig å bruke ressurser på innspilt musikk, trykke bøker eller lage filmer være skadelig for kulturen.

At noe er ulovlig, hva så? Vel, da må jeg jo si at oppgir du retten til beskyttelse av loven, så håper jeg nesten at plateselskapene leier inn mafiaen til å knuse kneskalene på fildelere.

Nei, jeg gjør jo ikke det, men forstår du poenget? Nei, jeg tror ikke det. Du har altså en moral basert på flertallets rett til diktatur. Det hadde Hitler også.

Forstår du poenget?, nei, jeg tror ikke det.

Men det du HAR forstått er at eneste løsning er å ikke gi ut. Musikere må med ditt system gå tilbake til den tiden da de tjente penger på konserter, og da kan de jo ikke dele ut produktet gratis via plater eller filer på nett. da blir det "teasere" og noe utvalgt av PR grunner.

Og dette skader IKKE kulturen?

Jeg gir meg over. Du gav meg jo ammunisjon med dine egne utsagn :)

Jeg tror uansett CDens dager er talte. Men det som er det EGENTLIGE problemet - og det er du inne på - er at det ikke finnes gode betalingsmuligheter.

Tenk over det - du kan laste ned og samtidig betale en tullete ringetone til mobilen nesten umiddelbart, men løsningene for å kjøpe musikk på nett er bare ræva.

Ihvertfall synes jeg det. Og jeg vil ikke engang ha MP3. Tror noen at jeg spiller MP3 på et anlegg til over tohundretusen? Get real ;)

Og tror noen at jeg ikke hører forskjell?

Musikkbransjen har drete på draget. Big time. Men da burde man jo heller ha laget skikkelige alternativer istedet for å drive ulovlig.

Men poenget er at selv en krone er for mye å betale hvis noen kan gi deg samme musikk gratis. Og det er DET hele pirat - det jeg kaller snylterbevegelsen er tuftet på.

Vi som liker musikk bør forstå at dette ikke kan gå i lengden. Piratene vil vinne så lenge det er lovlig. I så fall forsvinner mulighetene til å tjene penger også utenfor plateselskapene for uavhengige artister.

Det er en selvfølge at dette da fører til samme situasjon som før musikkbransjen på plate oppstod - nemlig at musikkbransjen drev nesten ekslusivt med konserter. Du blir med andre ord ikke engang kvitt musikkbransjen.

Og poenget er og blir - hvis du ønsker å selge produktet ditt gjennom konserter så gir du ikke ut hele pakka gratis.

Dette betyr dårligere tilbud og slutten på fildeling som det er idag. Det er en naturlov. Ingen gidder å produsere noe gratis. Ingen gidder engang bruke tid på å produsere noe gratis.

Kommersiell kultur på nett forsvinner og tilbake er reklamen for kommersiell kultur og en og annen amatør.

Helge Samuelsen sa...

Onar Åm har forresten en god logisk kommentar til hvorfor informasjon kan være eiendom, jeg siterer:

"Sett nå at B kommer opp til en person A med pistolen sin og sier “penga eller livet.” Er dette da kun en informasjonsytring (dvs. bruk av ytringsfriheten)? Eller er det en trussel som kan forbys ved lov? Hvis du er liberalist vil du erkjenne at slike ytringer skal forbys på grunn av informasjonen de formidler — en trussel om bruk av fysisk vold.

Neste eksempel: en kompis av deg låner PCen din og finner intime bilder av deg og din bedre halvdel. Han kopierer bildene og sprer dem på internett. Bør dette være straffbart? Har denne sensitive informasjonen noen som helst form for beskyttelse under personvern? Som liberalist vil du erkjenne at dette er en grunnleggende rettighet.

Begge disse er eksempler på tilfeller hvor det bør være rimelig åpenbart at en person A har rett til å bestemme over informasjonsbruken til en person B. Forstår du og erkjenner dette har du i realiteten forstått at informasjon faktisk er en metafysisk størrelse for oss mennesker. Informasjon er *viktig* for oss. Det *eksisterer* og kan forstås og påvirke vår bevissthet, og derfor er det også et legitimt område for loven å regulere. Straks du erkjenner dette er veien til intellektuell eiendom meget kort, for det er bare en bestemt type regulering av informasjon."

Og dette er vel egentlig bedre enn jeg kunne formulert det selv, så da låner jeg dette.

Anonym sa...

Predikeren sier:
Fremskrittspartiet ønsker f.eks. å avvikle bibliotekene. Det er jo snilt mot forfatterne og forlagene som da selvsagt får solgt så mye mer bøker.
Bibliotekene er vårt samfunns mest sosiale institusjon, ved at de deler kunnskap og kultur, gratis, med enhver som ønsker det.

Jeg vet ikke om noen som definerer bibliotekstjenesten som kriminell og samfunnsfiendtlig. Ikke engang frp. går så langt, de vil bare avvikle dette tilbudet.

Forfatterne lar ikke være å skrive bøker fordi bøkene bare havner på bibliotekene.

Den politiske viljen til å finne ordninger og løsninger på fildelingen, har vært lav. Å påvirke politiske avgjørelser er lovlige prosesser.

Da supermarkedene kom, økte butikknaskingen voldsomt. Det førte ikke til at man ominredet supermarkedene. Nei, man økte bare prisene på alle varene tilsvarende for å dekke opp tapet ved tyveriene. Så vi betaler alle for butikktyvene for å opprettholde en butikkform.

Helge Samuelsen sa...

Det er jo helt misforstått å tro at forfattere taper penger på bibliotekene, fordi bibliotekene har en innkjøpsordning. Hadde de kopiert bøker uten avtale hadde de ansvarlige havnet bak lås og slå.

Poenget er at en forfatters mareritt er å "bli nullet" dvs ikke bli antatt på bibliotekene, fordi da går svært mye av fortjenesten i vasken.

En annen sak er at bibliotekene ikke får inn bøkene dagen etter utgivelsen.

Så biblioteker satt opp i mot gratis distribusjon er faktisk ikke en gyldig ssammenlikning. Snarere absolutt tvert imot.

Det en bør diskutere er hvordan en skal opprettholde kopirettigheter på en god og fair måte i det digitale samfunn - ikke at slikt må bort. Bibliotekordningen er faktisk en god mal i så måte - men fordrer selvsagt lover og håndhevelse av lover.

Problemet med snylting spesiellt på musikk og film er fordi slike ordninger egentlig ikke finnes. Men problemet er også at det har fått utvikle seg en ukultur pga sosialdemokratiets og korporatismens manglende evne til å møte fremtiden.

På den ene siden manglende tilpasning, på den andre siden en for lettvindt håndheving av loven - noe som har fått big business til å overfokusere på å beskytte seg selv.

Jassmonsteret sa...

hei igjen!

"Selvsagt vil en situasjon der det ikke vil være mulig å bruke ressurser på innspilt musikk, trykke bøker eller lage filmer være skadelig for kulturen.

At noe er ulovlig, hva så? Vel, da må jeg jo si at oppgir du retten til beskyttelse av loven, så håper jeg nesten at plateselskapene leier inn mafiaen til å knuse kneskalene på fildelere. Nei, jeg gjør jo ikke det, men forstår du poenget? Nei, jeg tror ikke det. Du har altså en moral basert på flertallets rett til diktatur. Det hadde Hitler også."
1. Ingenting tyder på at det ikke vil være mulig å bruke ressurser på innspilt musikk og trykking av bøker. 2. Poenget mitt om loven, hva så? er ikke "lover er teite, hva så?", MEN AT det er fåfengt å prøve å håndheve den når så mange bryter den: den preventive effekten er liten, og det alt for mange lovbrytere til at man kan ta alle.
- f.eks. hadde alkohol kommet nå hadde den mest sannsynlig blitt forbudt, hovedårsaken til at rusmiddelet alkohol er lovlig, men ikke hasj er at vi har kultur for alkohol; en så stor andel av befolkningen benytter seg av middelet.

"Men det du HAR forstått er at eneste løsning er å ikke gi ut. Musikere må med ditt system gå tilbake til den tiden da de tjente penger på konserter, og da kan de jo ikke dele ut produktet gratis via plater eller filer på nett. da blir det "teasere" og noe utvalgt av PR grunner."
- Det var en såkalt "overdrivelse", eller ironi.

"Jeg tror uansett CDens dager er talte. Men det som er det EGENTLIGE problemet - og det er du inne på - er at det ikke finnes gode betalingsmuligheter. Tenk over det - du kan laste ned og samtidig betale en tullete ringetone til mobilen nesten umiddelbart, men løsningene for å kjøpe musikk på nett er bare ræva."

Ihvertfall synes jeg det. Og jeg vil ikke engang ha MP3. Tror noen at jeg spiller MP3 på et anlegg til over tohundretusen? Get real ;)"
- Nei, sier du det. Se, ringetoner har jeg aldri skjønt at folk gidder å betale for, men det viser jo bare at er det enkelt nok, går det an.

"Musikkbransjen har drete på draget. Big time. Men da burde man jo heller ha laget skikkelige alternativer istedet for å drive ulovlig."
EN annen ting er at fildeling er fullstendig privat initiativ, man gjør seg ikke avhengig av noen bedrifter eller distrubisjon på noe vis. Bare musikken finnes og er blitt spilt inn, finner folk den selv - det har gått fra: "lytterne må få det som de er interessert i" til "lytterne finner ut av musikken selv". Så du i det hele tatt på linken om Kaizers? Dette er noe som fler og fler gjør, og som lykkes: man velger å utgi et album når man har fått 2000 underskrifter, el.

Jassmonsteret sa...

"Men poenget er at selv en krone er for mye å betale hvis noen kan gi deg samme musikk gratis. Og det er DET hele pirat - det jeg kaller snylterbevegelsen er tuftet på."
- Nei, ikke hvis det er mye enklere. Mange synes fildeling er vanskelig. Og det du kaller snylterbevegelsen er bare at vi tar fatt om spredning av musikk selv. Å snylte, fordi man får tak i noen man tidligere måtte betale for. Nei, ikke enig, bruk av sånne ord bae forvrenger bildet i hodet ditt.

"Vi som liker musikk bør forstå at dette ikke kan gå i lengden. Piratene vil vinne så lenge det er lovlig. I så fall forsvinner mulighetene til å tjene penger også utenfor plateselskapene for uavhengige artister. "
"Forsvinner" mulighetene? Svart-hvitt dommedagsbilde, med internett og muligheten for direkte kommunikasjon mellom artist og fans finnes det flere muligheter i dag enn tidligere. Om det hadde blitt lovlig hadde Staten sikkert innført en avgift, jippi. Hvordan tjener uavhengige utenfor plateselskapene? Noe salg, kanskje? Mest konsertspilling, tror jeg. Hvem sier at det blir borte med fildeling? Noen sier det.

"Og poenget er og blir - hvis du ønsker å selge produktet ditt gjennom konserter så gir du ikke ut hele pakka gratis. Dette betyr dårligere tilbud og slutten på fildeling som det er idag."
Nei og niks. Konserter kan bli dyrere, men at det skulle bli dårligere tilbud henger ikke på greip. Fildeing og internett gjør at band oppdager at de plutselig har fans steder de ikke visste de hadde. Med god kommunikasjon med fansen kan man spille konserter med bedre inntjening, for man vet hvor de bor og hvor etterspørselen ligger. Dessuten så kan det bli mer av det at man gir ut plate pga. etterspørsel.

Fildeling gjør at omtrent ALLE laster ned musikk, men ALLE er ikke like musikkinteressert. ALLE hadde ikke kjøpt en CD eller dratt på konsert, det er tilgjengeligheten som gjør at de laster ned.

SÅ du tror at 1. ingen gidder spille inn plate lenger 2. derfor blir det slutten på fildeling. Hvor er logikken i det, da? Selv i disse 'nedgangstider' gis det ut svære mengder med plast-disker. Og folk som driver med musikk for seg selv, på fritida, storband gir ut cder. Det er ikke SÅÅÅ komplisert. Dessuten hadde ikke fildelinga blitt borte om man sluttet å gi ut plater I DAG: tenk hvor mye musikk som allerede finnes.

"Det er en naturlov. Ingen gidder å produsere noe gratis. Ingen gidder engang bruke tid på å produsere noe gratis."
Feil feil fei. Folk er interessert i MUSIKKEN, det er derfor de laster ned gratis, EKSEMPLARER, men de fleste er ikke interessert i å betale for disse digitale EKSEMPLARENE som er gratis å fremstille. Dvs. at om en musiker kommer med nytt album, er fansen interessert i musikken, det må de uansett. Fans er stort sett glade i CDer også, som samlere. Men CD er noe mer enn bare filene, det er et samleobjekt pluss et eksemplar med en viss holdbarhet. Men så vil de ikke betale for filene (vel, mange vil) ? Det er jo dette som er snyltinga di. Men de er interessert i musikken, og det er de villige til å betale for: Da kan han si at hvis et visst antall folk forhåndsbestiller/betaler hans neste album, dekker det utgiftene slik at han kan gi det ut, el. som kaizers gjorde (leste du i det hele tatt linken). Når han gir det ut, kan han legge det ut til gratis nedlastning med frivillig betaling + doneringsknapp, men han gir også ut CD-album, kanskje flere utgaver.

Jassmonsteret sa...

Det er jo helt misforstått å tro at forfattere taper penger på bibliotekene, fordi bibliotekene har en innkjøpsordning. Hadde de kopiert bøker uten avtale hadde de ansvarlige havnet bak lås og slå.

Poenget er at en forfatters mareritt er å "bli nullet" dvs ikke bli antatt på bibliotekene, fordi da går svært mye av fortjenesten i vasken.

En annen sak er at bibliotekene ikke får inn bøkene dagen etter utgivelsen.

Så biblioteker satt opp i mot gratis distribusjon er faktisk ikke en gyldig ssammenlikning. Snarere absolutt tvert imot.
- Jo, du tar feil. For bibliotek lar folk få lese og høre på mye forskjellig, uten betaling - det gjør jo at folk slipper å kjøpe en bok for å få lest den. = Fildeling. MEN bibliotekene har en innkjøpsordning = vel, filene som deles på fildelingsnettverkene kommer fra et sted: det sitter fans og deler album de har kjøpt og rippet til mp3-filer FORDI de håper noen andre kan få glede av muskken de selv liker.

"Det en bør diskutere er hvordan en skal opprettholde kopirettigheter på en god og fair måte i det digitale samfunn - ikke at slikt må bort."
Ja. Enig.

Helge Samuelsen sa...

Jassmonsteret,

Hvis du ikke forstår konseptet om moral og mener at hvis noe ikke kan stoppes lett, så er du også for terrorisme, voldtekt og mord.

Dette er konsekvensen av logikken din. Det er du sikkert uenig i, men det er fordi du ikke har en sammenhengende epistemologi.

Hvis du hadde fått med deg at kopiering mellom venner heller ikke er ulovlig, men at massedistribusjon eller distribusjon for profitt er det, så sliter du også.

At du ikke forstår forskjellen mellom en betalingsordning basert på en avtale om en blanket licence i forhold til distribusjon av bøker i biblioteker og regelrett ulovlig bruk uten kompensasjon gjør at jeg ikke kan ta deg alvorlig. Du har rett og slett ikke fått med deg at forfattere flest faktisk ikke tjener mer enn at det de får pga innkjøpsordningen er en vesentlig garantert del av inntekten.

Uten denne ville garantert antall forfattere blitt redusert, og antall utgivelser gått ned.

Slike ordninger er del av en kontraktsinngåelse som spiller en vesentlig rolle i forlagenes strategi. En bok som en antar vil bli nullet vil sannsynligvis ikke bli utgitt i det hele tatt.

Jeg er enig i at band kan inngå "kontrakter" med kjøpere før utgivelse. Dette vil imidlertid redusere salgsvolum betraktelig, og heller ikke gi muligheter for særlig salg ved nye utgivelser.

Det betyr redusert inntekt totalt sett, og det betyr redusert tilbud. Det er greit å være for en slik løsning, men man bør ihvertfall være ærlig nok til å forstå at dette vil redusere tilgjengelig kultur.

Nei, snyltekulturen både kan og må bekjempes. Det er ingen grunn til å tro at en kan bruke kontrakter til å oppnå noe som helst i forbindelse med mennesker som per definisjon ikke aksepterer kontrakter.

Helge Samuelsen sa...

En annen sak er at man må søke om å få være med på innkjøpsordningen, og det stiller bibliotekene i en litt annen rolle enn Pirate Bay?

Jeg registrerer at venstresiden ikke gjør seg bedre enn mafiaen ved å anta posisjonen at makt gir rett.

En annen sak er at når man låner et enkelt eksemplar og låner dette tilbake, så er det ikke det samme som å mangfoldiggjøre. Ser du forskjellen?

Bibliotekene betaler for å få låne ut et begrenset antall bøker, fildeling betyr at antallet eksemplarer øker. Det er en vesentlig forskjell som jeg antar mennesker som baserer seg på narsissistisk flertallsdiktatur ikke kan se uansett, fordi de rett og slett ikke forstår begrepene.

Jassmonsteret sa...

"Hvis du ikke forstår konseptet om moral og mener at hvis noe ikke kan stoppes lett, så er du også for terrorisme, voldtekt og mord. Dette er konsekvensen av logikken din. Det er du sikkert uenig i, men det er fordi du ikke har en sammenhengende epistemologi."

Så nedlatende man er idag.

Så jeg er for alt som ikke kan stoppes lett fordi jeg er for én ting som ikke kan stoppes lett? (klimaendring, sjokolade, mord, mobbing, fildeling) Eh, nei. Hvis mange nok holder på med det? Eh, nei, her generaliserer du. Men fildeling er jeg for. At mange holder på med det, hva betyr det? Åja, vi er moralsk forkastelige avskum som snylter på musikerne. Men det synes ikke vi (jeg skal skrive et innlegg senere). Det finnes vel flere meninger blant fildelerne; de som er for avskaffelse av opphavsretten, og de som ikke er det, men likevel er for fildeling.

Lover kan endres, de er ikke statiske. Lovene hindrer forsåvidt ingenting, ikke mord eller voldtekt heller, men gir folk rett til å kreve erstatning, men når det foregår i så store mengder som fildeling, fører det til at noen få blir tatt mens alle de andre går fri. Det ligger også en forskjell i at folk flest synes mord og voldtekt ikke er riktig - tror du ikke lovverket har en sammenheng med det? "Flertallets rett til diktatur" er også det som skaper samfunnet - ordninger som flertallet blitt mer eller mindre enige om (el. egentlig diktert og foreslått av en liten gruppe, godtatt av flertallet)

Man kan klage og ifølge loven med god grunn, men hvis man gir ut noe, og det er etterspurt nok, blir det spredd. Man kan kreve eneretten til kontroll og spredning av verket sitt, men er det utgitt, blir det spredd UANSETT. (http://dettegikkjobra.blogspot.com/2008/10/marit-larsens-torrentunnfangelse.html) Det var det jeg mente med at løsningen er å ikke gi ut, for da blir ikke opphavsretten brutt heller...

Jassmonsteret sa...

"Jeg er enig i at band kan inngå "kontrakter" med kjøpere før utgivelse. Dette vil imidlertid redusere salgsvolum betraktelig, og heller ikke gi muligheter for særlig salg ved nye utgivelser." 1. Og så da? "Lavere forbruk", færre feilkjøp, og 2. den siste setningen er vel heller motsatt: ikke muligheter for særlig salg av gamle utgivelser, siden når den er betalt og utgitt, er det fritt fram om man vil betale eller ikke.
---
"Det betyr redusert inntekt totalt sett, og det betyr redusert tilbud. Det er greit å være for en slik løsning, men man bør ihvertfall være ærlig nok til å forstå at dette vil redusere tilgjengelig kultur." Vel, samtidig vil musikerne kunne styre mer av maskineriet på egen hånd, og da trengs det mindre inntekt (lavere utgifter) enn for plateselskapene, og antakelig høyere inntekt per person, og det er ingen grunn til at det skulle redusere tilbudet.
---
"En annen sak er at man må søke om å få være med på innkjøpsordningen, og det stiller bibliotekene i en litt annen rolle enn Pirate Bay?"
Hm? Forklar nøyere..
-----
"En annen sak er at når man låner et enkelt eksemplar og låner dette tilbake, så er det ikke det samme som å mangfoldiggjøre. Ser du forskjellen? Bibliotekene betaler for å få låne ut et begrenset antall bøker, fildeling betyr at antallet eksemplarer øker. Det er en vesentlig forskjell som jeg antar mennesker som baserer seg på narsissistisk flertallsdiktatur ikke kan se uansett, fordi de rett og slett ikke forstår begrepen"

Nei, det stemmer, det, men i tilfellet bøker har ikke mangfoldiggjøring så mye å si; har man lest en bok, trenger man ikke ha den + det er et nesten ubegrenset antall folk som kan lese bøkene. Så det forskjellen mellom å ha en bok på pcen og å låne den på biblioteket er ikke så stor.

Derimot, med lyd, har det betydning, siden musikk er noe man hører på ofte. Hvis jeg kopierer CDen jeg lånte på biblioteket, har jeg mangfoldiggjort den og fått en kopi jeg ikke har betalt får, som jeg kan og vil høre på når jeg vil. Jeg tror ikke det er lovlig, og det blir slik også med fildeling: den fila jeg får tak i på et nettverk kopierer jeg - ikke sant, og så får ikke opphavsmennene kompensasjon for at jeg kopierte verket. Du kan jo si det sånn at fildeling er et internasjonalt bibliotek der de frivillig innkjøpte eksemplarene blir flere og flere, samtidig som kopierte eksemplarer også blir flere og flere.

-> Paradoks at du i det ene avsnittet beskriver hvordan fildeling vil redusere kulturtilbudet, når du her skriver hvordan det øker, ved at antallet eksemplarer øker.

Helge Samuelsen sa...

Så jeg er for alt som ikke kan stoppes lett fordi jeg er for én ting som ikke kan stoppes lett?

Ja, hvis ikke må du slutte å bruke slike argumenter. Det er ikke nedlatende å påpeke dette.

Lover kan endres, men for å være fornuftige, må de være basert på en sammenhengende moral. Lover basert på diktaturisk vold overfor andre er ikke akseptable.

Innkjøpsordningen burde du sette deg mer inn i, den er basert på avtaler og ikke at noen konfiskerer materiale, dessuten - som jeg har forklart - er det ikke en ordning for å spre ubegrensede eksemplarer.

Logikken din med kjøp og salg er så forvirrende at den kan jeg ikke kommentere. Jeg registrerer at du ikke aksepterer annet enn mobbens valg.

Det er derfor vi har lov og rett. det eneste som er synd er at politikere ikke har guts til å opprettholde loven - et perfekt eksempel på flertallsdiktaturet.

Men det er urovekkende at du ikke forstår hva jeg mener med at kulturtilbudet vil svekkes. Du tror at fordi kultur spres, så blir det (kultur) styrket.

Det er absolutt galt. For poenget er jo at når det ikke lenger finnes ressurser til å produsere kultur, så blir det heller ikke produsert kultur.

Det er akkurat som om du er for å legalisere butikktyveri. Skjer det, så vil ingen drive butikker, fordi det ikke lønner seg. Da har du et problem.

Hele problemstillingen har utgangspunkt i nettopp den overflod av kultur som kopibeskyttelse har skapt, men som IKKE vil eksistere idet grunnlaget for ressurstilgang forsvinner. Det er enkel matematikk, men totalt umulig å forstå for en generasjon som tror ting skapes av seg selv.

Helge Samuelsen sa...

Kommentarer som:

"Det må ha vært en veldig hengiven tilhenger som befridde dette beskyttede åndsverket, og som vil hindre det i å tilføre ML for mye mammon, slik at hun heller kan konsentrere seg om den søte musikken hun snekrer. Veldig bra!"

...må sies å være betegnende for den usympatiske, egosentriske og narsissistiske tankegangen til fildelere. Marit Larsen lager fin musikk, men man vil ikke betale for det. Og man håper hun lager mer musikk istedet for å tjrne penger på det. problemet er selvsagt at ML kanskje ikke lager mer musikk til slutt fordi hun må finne en betalt jobb?

Samme argument kan brukes om simpelt tyveri. Og derfor er likheten slående. Jeg ser frem til den dagen man slår meget hardt ned på fildelere og behandler dem som de kriminelle elementer de er. Nettopp denne type argumentasjon har fått meg til å forstå at enkeltindividet må beskyttes fra flertallsdiktaturet og kriminelle aktiviteter.

Skamevett og moral er nemlig en absolutt mangelvare hos det store flertall. Og akkurat som man må beskytte fysisk eiendom mot parasitter, må derfor også immateriell eiendom beskyttes.

Jassmonsteret sa...

- Ånei, man må jo befri åndsverket slik at "Den fattige fansen" får tak i materialet.

"Det er absolutt galt. For poenget er jo at når det ikke lenger finnes ressurser til å produsere kultur, så blir det heller ikke produsert kultur."
Men det er jo ingenting som sier at det ikke lenger vil finnes ressurser til å produsere kultur!

Jeg synes ikke at du tar tak i det jeg skriver, men bare maler videre i det du har argumentert før.

Helge Samuelsen sa...

- Ånei, man må jo befri åndsverket slik at "Den fattige fansen" får tak i materialet.

Dette er slik svada som får meg til rett og slett å ikke gidde å gå mer inn i "det du skriver". Argumentene er syltynne og mangler substans.

"Befri åndsverket?"

Jeez

Og fansen er fattige? Hvordan kan man si slikt å tro at man skal bli tatt alvorlig?

Dessverre - dette er bare den egoistiske syke som preger samfunnet idag nettopp på grunn av overfloden og den sosialdemokratiske unnfallenhet.

Du unner ikke kunstnere lønn for strevet men synes at du har rett til ubegrenset å nyte kultur. Det blir ikke mer egoistisk enn det, uansett hvor mange fine ord du bruker.

Hvorfor mener du at du har mer rett på gratis musikk enn en gratis bil? Eksempelvis.

Det er jo faktisk lett å stjele biler også, og blir det lovlig kan ingen stoppe dette. Blir det lovlig med voldtekt kan ingen stoppe det heller.

Bortsett fra vigilanter som tar med hagla ut på jakt, selvsagt.

Sannheten er at fildelere egentlig ligger på samme moralske nivå som plyndrere etter en katastrofe. Når beskyttelsen ikke er tilstede, tar egoismen og narsissismen totalt overhånd. Grensene mellom rett og galt utviskes og man opptrår 100% egoistisk.

Samtidig som man griner over at plateselskapene er grådige og ikke følger spillereglene?

Og som ved all umoral så koker man opp illogiske argumenter for å bygge opp en psykologisk sperre - en fornektelse - for å argumentere for sine handlinger. Slikt er velkjent.

Bruk dine argumenter i enhver annen situasjon, så ser du invaliditeten.

Til og med argumentet at det ikke kan stoppes er dødfødt. Butikktyveri eksempelvis kunne heller ikke stoppes hvis det ikke ble reagert. Og det er den altruistiske løgnen til sosialdemokratiet som har laget en situasjon der det ikke har blitt reagert på ulovligheter på nett i tide. Dette har i hovedsak skapt situasjonen.

Du vet like godt som meg at hvis man hadde hatt tilsvarende aksjoner som mot barnepornoringer, så hadde det vært drittenkelt å runde opp - la oss si tusen fildelere - gi dem heftige bøter og ett års samfunnstjeneste (eksempelvis) og samtidig slutte med kokelimonkeopplegget mot PB og slikt og sende dem ti år i fengsel.

Og da hadde 99% av fildelingen stoppet. Joda, noe hadde gått under jorda - drit i det. Det er ikke noe hvermansen ville gjort.

Man kunne enkelt behandlet fildelere som kriminelle på lik linje med pedofile. Hvis man ville. Legg merke til det. Jeg ønsker egentlig ikke slike tilstander, men legg merke til det jeg sier - det er enkelt.

Men politisk sett er det ikke enkelt, fordi nettopp flertallsdiktaturet er normen idag.

En vakker dag kommer dette flertallsdiktaturet til å sette seg i halsen på fildelere - det er jeg sikker på. For det åpner i prinsippet opp for et samfunn som ikke respekterer kontrakter eller håndhevelse av loven.

Og - når det gå ut over en selv - hvem ønsker et slikt samfunn?

Selvsagt er det for sent når det går ut over en selv - det viser all historisk erfaring.

Til nå har fildeling blitt akseptert på et nivå som ingen annen kriminell handling ville blitt respektert på. Jeg er overbevist om at dette er en overgangsfase.

Fordi flertallsdiktaturet alltid tilgodeser de med mest makt. Og fildelere har ingen økonomisk makt. Snarere tvert imot vil staten snart også snu seg imot dette, for idet lovlig salg lider, svikter også momsinntekter.

Og stygge kapitalister tenker ikke på at sykehus og skoler skal finansieres når de skatteplanlegger eller undrar seg beskatning. Svina.

Uheldigvis er jo nettopp fildelere i samme båt. Gjett hva som skjer når det går opp for finansdepartementet.

Var det nok nye momenter?