søndag, oktober 11, 2009

Norges klimainnsats - en bløff?

Innlegg på ABC Borgermeninger 06.10.09 som kommentar på norsk klimapolitikk.

I disse dager engasjerer Norge seg i et prosjekt for å redde regnskog, det såkalte Redd prosjektet. Prosjektet er kritisert for å åpne for korrupsjon. Men er hele prosjektet basert på en bløff?

Jeg er selv meget interessert i klimaspørsmål og regner meg som en av de som er villig til å gå langt for å redde klimaet for kommende generasjoner. Bare for å ha det på det rene. Alikevel må jeg si at Redd-prosjektet er basert på en grunnleggende feil logikk. La meg forklare:

Utslipp av CO2 skjer idag hovedsaklig på to måter. Den verste er forbrenning av fossilenergi som slipper ut karbon som har vært "låst ned" av naturen i millioner av år. Dette øker volumet av karbon i karbonsykelen - kretsløpet av karbon på jorden - med det resultat at det bygges opp en ny likevekt som innebærer mer CO2 i atmosfæren. Det er et problem fordi CO2 er en drivhusgass med stort potensiale selv om konsentrasjonen i forhold til andre gasser i atmosfæren alikevel er liten.

Den andre hoveårsaken til økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren er at vi hugger ned og forbrenner skog. Den naturlige balansen av skog er en del av den naturlige karbonsykelen, og når det blir mindre skog forrykker det dermed karbonbalansen fordi mindre CO2 kan lagres i skog og forblir da i atmosfæren. Karbon finnes først og fremst lagret i biologisk materiale, deriblant trær, i havet og i atmosfæren. Trehugst reduserer med andre ord mengden oppbundet karbon. Havet er nå nær sitt metningspunkt, og utslipp fra trehugst går da først og fremst til atmosfæren.

Og her er poenget: Ved å plante mer skog eller verne mer skog kan vi aldri gjøre annet enn å etablere status quo i den opprinnelige karbonsykelen. Man kan oppnå balanse i forhold til den situasjon som vi hadde før bruken av fossilenergi.

Så det er riktig at vi kan bremse utslippene 20% i forhold til hva det ellers hadde blitt hvis vi i tillegg til å forbrenne fossilenergi også hadde hugget ned denne skogen. Men utslippene fra fossilenergi blir akkurat de samme og vil uansett øke CO2 konsentrasjonen i atmosfæren uavhengig av dette prosjektet. Riktignok bremser man utviklingen litt, men det er relativt irrelevant i det store bildet fordi det bare utsetter problemene med noen få årtier. Den økte mengden CO2 fra fossilenergi vil vi aldri kunne få bort med slike prosjekter med mindre man øker skogsarealene vesentlig mer enn den naturlige balanse, det vil si, vi må kunstig få det til å vokse mer skog enn det gjorde før mennesket begynte å hugge skog.

Det skal mye til, for å si det slik.

Så det vi gjør er å bremse et problem, men lar det skure med det største problemet. Ikke helt tilfeldigvis ønsker vi å gjøre noe med andres problem, ikke med vårt eget.

Det betyr ikke at det ikke er fordeler med å bevare regnskogen. Det betyr bare at i tillegg til å redusere hogsten av regnskogen må vi også redusere utslippene av CO2 fra fossilenergi. Dette ønsker oljenasjonen Norge ikke - og dermed er vi altså fremdeles på square one i klimakampen selv om vi ynder å fremstille det som om vi er i forkant.

Forøvrig kunne utbygging av geotermisk energi i løpet av noen tiår erstattet fossilenergi hvis vi hadde hatt guts nok til å si nok er nok til fossilindustrien.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Klimainnsatsen er designet for å gi inntekter, men ikke virke!

Helge Samuelsen sa...

Hadde tiltakene virket, ville jo Statoil gått konk blant annet, og hva så med oljefondet?

frr sa...

Egentlig er det vel slik at illusjonen om at noe gjøres er viktigere enn at noe gjøres. Konsekvensene av at noe i virkeligheten gjøres vil vi neppe tåle, og det vil for makthavere bety politisk død.

La oss redde de buskene vi kan. Det er vel det beste vi kan håpe på.

Helge Samuelsen sa...

Og jeg som trodde jeg hadde kommet med alternativer som gjorde at vi kunne tåle konsekvensene :)

Nei, det er nok helt riktig at ingen kan overleve politisk med konsekvensene. Derfor blir det så viktig å lage systemer som gir inntrykk av innsats.

Et typisk eksempel på at vi (jorden/klimaet) ikke kan vinne er saken om gratis CO2 kvoter til oljeindustrien. Det er knakende morsomt, men egentlig mest trist.

Jorunn sa...

Det eneste som kan få politikerne til å gjøre noe som monner,er vel at de forstår at de må satse på tverrpolitisk samarbeid på. Før tiltakene settes inn, må befolkningen gies større klarhet i hva som står på spill. Havet skal f.eks.ikke stige mye før store deler av Estland ligger under havnivået.Da får vi snart "naboer" som banker på stuedøra vår.

Helge Samuelsen sa...

Helt riktig, Jorunn

Et problem kan være at visse partier (les FrP) skor seg på å fornekte hele klimaspørsmålet, koblet med at svært mange rett og slett fornekter hele problemstillingen.

Etterhvert som klimaproblemene kommer for fullt, vil det være slik at resultatene av dette raskt vil få enorme konsekvenser, akkurat som du sier.

Ikke bare fordi vi får innvandring fra områder som er berørt i utlandet, men også fordi store deler av vår egen infrastruktur vil bli ødelagt. Dette skjer ikke med det aller første, men innen 2100 vil nok problemene virkelig begynne å svi over hele kloden.

Uheldigvis er dette også et tidsperspektiv som akkurat er langt nok til at det blir vanskelig å mobilisere folk.

Politikere må satse tverrpolitisk, helt enig. Men først må de få øynene opp for at typiske politiske løsninger, fine ord og avgifter, ikke er nok denne gang. Sterkere lut må til, vi må ha en omorganisering av hele samfunnet.

Admiral_Gullars sa...

Jeg tror at du trygt (sukk) kan stryke spørsmålstegnet i overskriften.

Helge Samuelsen sa...

Gullars,

Ja, det må regnes som et retorisk spørsmål.

Kom forresten på en glimrende analogi som jeg skulle ha brukt. Jeg har åtte bildekk liggende - hvis jeg bare brenner opp syv er jeg meget miljøvennlig. Ifølge Norges offisielle holdning. Det siste skal jeg verne... Ihvertfall en stund.

viddal sa...

Analogier kommer dessverre til kort, Helge. Virkeligheten er alltid verre.

Vi skal altså få utlendinger og indianere til å la regnskogen få stå - og som takk for dette kan vi nordmenn fise ut klimagasser som aldri før?!

Hadde du skrevet en roman med et slikt plott for bare ti år siden, ville den blitt refusert som det rene pølsevev og lite troverdig soge.

Men så hadde de jo heller ikke klart å drepe miljøbevegelsen helt for ti år siden.

Helge Samuelsen sa...

Nei, hva er egentlig i veien med miljøbevegelsen? Så at noen ivret etter at vi skulle bruke mindre vann nylig. I et land som flommer over - bokstavelig talt - av nettopp mye og godt vann.

Det ser ut som om ingen har evne til å fokusere på de virkelige problemstillingene.

viddal sa...

Det er vel mange ting, Helge, som er galt med miljøbevegelsen?

Generelt svekket allmenntilstand, svekket immunforsvar, kanskje? Kanskje i form av det tidsriktige Anything Goes, at alle kan være miljøvernere nå? At miljøbevegelsen oppfører seg som alle andre folkemengder kanskje, der det sosiale og gutter/jenter kommer i førersetet?

Det er vel heller ikke farfetched å tenke seg at den er infiltrert, miljøbevegelsen, som så mange andre bevegelser som truer det bestående. Størst av alt tror jeg kanskje tyveri-aspektet er: At sakene våre stjeles av løgnhalser (politikere og næringsliv/CSR).

Folk sitter igjen med en følelse av at Big Business og Big Government ordner dette.

Det gjør de ikke.

Helge Samuelsen sa...

Viddal,

Nei, Big Government er vel den som mange setter sin største lit til, og blir blendet av å få "gehør" hos politikere.

Det er den største feilen. Politikere generellt - selv "grønne" er ikke istand til å gjøre noe med de alvorlige grunnleggende spørsmålene.

Big Business er først og fremst ute etter å tjene penger innen de rammevilkår som finnes.

Så det er rammevilkårene som må endres.

Det vil aldri skje så lenge det igrunnen er bred enighet om at fremtiden vår skal "sikres" av oljefondet.

Miljøbevegelsen er vel ellers et offer for egen sosialkonstruktivisme. I Berger & Luckmanns (1967) bok ”The Social
Construction of Reality” antas det at sosiale fenomener er sosialt konstruert, men at den institusjonaliserte
versjonen av virkeligheten på samme tid legger sterke føringer på hva som blir konstruert. Sagt på en annen måte - selvbedraget er et menneskelig trekk som kommer i spill i de fleste miljø.